Група модифікації структури біологічно активних речовин

Завідувач лабораторії

Потопальський Анатолій Іванович

кандидат медичних наук, доцент,
Заслужений винахідник України
Тел: (380-44) 526-11-39;
факс: (380-44) 526-07-59;
E-mail: potopalsky@imbg.org.ua
WEB: www.potopalsky.kiev.ua

Лабораторія створена у 2004 р. після реорганізації відділу модифікації структури біологічно активних речовин, заснованого в 1977 р.

Освіта:

1952–1956 Житомирське медичне училище №1, фельдшер-акушер

1957–1963 Івано-Франківський медичний інститут, лікар

1966 Кандидат медичних наук

1972 Доцент Львівського медичного Інституту імені Данила Галицького

Посади:

1955–1957 військовий шпиталь, медпункт Ушомирської МТС

1957–1963 студент, Івано-Франківський медичний інститут

1963–1967 аспірант, Івано-Франківський медичний інститут, відділення патофізіологфї

1967–1970 асистент кафедри патофізіології Львівського медичного інституту

1970–1977 завідувач лабораторії, кафедра патофізіології, Львівський медичний інститут

1977–1978 старший науковий спіробітник, Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАНУ

з 1992 директор, Інститут оздоровлення і відродження народів України, Київ, Україна

з 2004 завідувач, Лабораторія модифікації структури біологічно активних речовин ІМБГ НАНУ

Нагороди:

1985 Звання “Кращий винахідник НАН України”

1994 Включено до міжнародного видання “500 ЛІДЕРІВ ВПЛИВУ”, США

1996 Людина року – за версією Американського біографічного Інституту; Член Українського національного товариства винахідників

2006 Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ" (указ Президента України № 1004/2006 від 28 листопада 2006 р.)

Науковий напрямок:

Розвиток методів модифікації біологічно активних речовин та вивчення молекулярних аспектів їхньої дії

Сучасні наукові дослідження:

Досліджуються механізми алкілування амінів, нуклеїнових кислот та їх компонентів похідними етиленімінів. Продукти алкілування були очищені і охарактеризовані, виявлена їх біологічна активність, яка вивчається в різних системах, а також їх протипухлинні, противірусні та імуномодулюючі ефекти. Протираковий препарат Амітозин пройшов клінічні випробовування.

Рис. 1. Люмінесцентно-мікроскопічна картина рака підшлункової залози в умовах власної флуоресценції препарата амітозин а) флуоресценція ракових клітин через 2 години після внутрішньовенного введення 0,25 мг/кг амітозину; б) інфільтрація флуоресцуючими раковими клітинами нормальної тканини підшлункової залози

Створено нові лікарські засоби, які впливають на біологічні процеси і розроблені способи їх застосування в медицині, ветеринарії і сільському господарстві. Препарат ізатізон, який має широкий спектр противірусної, протипухлинної та антибактеріальним дії, зареєстрований у ветеринарії для лікування та профілактики вірусних захворювань птиці і сільськогосподарських тварин, його також рекомендовано для лікування людей з вірусними захворюваннями і пухлинами. В даний час розроблені і випробувані нові лікарські форми ізатізону (наприклад, ізатізоній).

Рис. 2. Спектр дії Ізатізону

На основі нуклеїнових кислот та їх компонентів наразі розроблені препарати - стимулятори росту рослин. На стадії розробки знаходяться методи використання нативних і модифікованих нуклеїнових кислот для зміни генетичного апарату рослин. Виявлені генетичні ефекти алкілованих ДНК і отримані нові форми жита, проса і помідорів з цінними якостями. Особливий вид кормового люпину з підвищеним вмістом білка „Індустріальний” і вид гарбуза Кавбуз „Здоров'яга” / гарбуз, гігант) були зареєстровані в Державному реєстрі видів Україні.

Рис. 3. Розроблені за новою технологією резистентні до дії шкідливих факторів зовнішнього середовища нові сорти рослин, які затверджені Держсортоінспекцією України, більшість ще вивчаються

Проводиться експериментальне дослідження модифікованих продуктів алкалоїдів, їх аналогів і похідних з широким спектром біологічної активності. Результати цих досліджень використовуються для поліпшення здоров'я людини і довкілля.

Рис. 4. Кизирис – гібрид кизилу і барбарису у дендропарку «Перемога», заснованого А.І. Потопальським у 1979 р. на Коростенщині

Українські проекти:

Проекти Національної академії наук України:

 • 2013-2015 N 50/13 проект: “Створення та доклінічне вивчення нової форми ізатізону модифікованої наносріблом при герпесвірусних захворюваннях та підготовка документів до реєстрації”
 • 2010–2014 N 114/10-Н проект: “Створення протипухлинного комплексу на основі наночастинок препаратів амітозину та платиніану і його експериментально-клінічне вивчення”.

Співробітництво:

українські організації:

 • Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
 • Національний інститут раку МОЗ України
 • Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ
 • Інститут біоколоїдної хімії НАНУ
 • Інститут фізики НАНУ
 • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ
 • Інститут травматології та ортопедії МОЗ України
 • Інститут ядерних досліджень НАНУ
 • Інститут епідеміології і інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського НАМН України

зарубіжні організації:

 • CRBM (Macromolecular Biochemistry Research Center)UMR 5237, Монпел'є, Франція
 • Інститут біоорганічної хімії ім. М.М. Шемякіна та. Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

Вибрані публікації:

 1. С.Ю.Кутовий, Р.С.Савчук, Н.В.Башмакова, Д.М.Говорун, Л.А.Заїка, Механізми та параметри зв’язування амітозинобераміду з ДНК у водному розчині, Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 8, с.708-719
 2. Л. Заїка, О. Болсунова, А.Потопальский, І. Погурский. Б. Задорожний, Ю. Потопальська, П. Оніщук, М. Завелевич, Перспективні препарати з протипухлинною, противірусною. протимікробною та імуномодулюючлю дією.// Збірник «Foundations of spiritual and molecular-genetic improvement of human health and environmental protection. Ukrainian breakthrough into the global civilization and science», - London: Lashe, -2018, - P. 7-11
 3. Bolsunova Ol’ha I., Zaika Leonid A., Potopalsky Anatoliy I., Voznyuk Anna V. Izatizon, as an izatin-thiosemicarbazone derivative, has antiviral, anti-tumor actions and no side effects // International Journal of Pharmaceutical Science Invention -2017 -V.6. -Is.5:7-9
 4. Yu G Terent'yeva, V M Yashchuk, L A Zaika, O M Snitserova, M Yu Losytsky The manifestation of optical centers in UV–Vis absorption and luminescence spectra of white blood human cells // Methods and Applications in Fluorescence, Volume 4, Published 7 December 2016 • © 2016 IOP Publishing Ltd.
 5. Потопальський А.І., Кацан В.А., Юркевич Л.Н. Вплив Ізатізону і Наносрібла на вміст фотосинтетичних пігментів у вівса сорту Незламний в першому та другому поколіннях після обробки. Фактори експериментальної еволюції організмів : зб.наук.праць. – К. Укр. Т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова, 2016, 19: 133-138
 6. Potopalsky A.I. Brilliant discovery of ukrainian scientist Nikolay Tarnavsky – an inexhaustible source of new discoveries in biology and medicine. Міжн. інтернет-конференція ІІ-го між. науково-практ. форуму «Foundations of spiritual and molecular-genetic improvement of human health and environmental protection»,3-7 жовтня 2016: 104-107
 7. Potopalsky A.I., Bolsunova O.I., Zaika L.A. Molecular genetic recoveryof the environment and humans – the way to increase the profitability of agriculture and the welfare of the people. Materials of the CXIII International Research and Practice Conferece and III stage of the Chanmpionship in Medicine and Pharmaceutica, Biology, Veterinary Medicine and Agriculture. London, November 19-25, 2015: 15-18
 8. Tcherniuk SO, Chesnokova O, Oleinikov IV, Potopalsky AI, Oleinikov AV. Antimalarial effect of semisynthetic drug amitozyn. Malaria Journal. 2015, 14:425 doi:10.1186/s12936-015-0952-4
 9. Кутовий СЮ, Сич ТП, Заїка ЛА. Особливості зв’язування бромистого етидію та акрилинового оранжевого з ДНК. Вісник Київського нац. універс. ім. Тараса Шевченка. Сер. Фіз-мат. науки. 2014. Вип. 3: 273-278.
 10. Кацан ВА, Юркевич ЛН, Потопальський АI. Ізатізон та наносрібло здатні індукувати зміни ростових процесів та продуктивності вівса сорту Незламний, які зберігаються в наступних поколіннях. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць, К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова. 2015, 16:114-119.
 11. Potopalsky A, Bolsunova O, Zaika L. New methods for molecular genetic recovery of humans and environment. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2014,123 p.
 12. Микитенко Н, Карпов О, Потопальський А, та ін. Доклінічне вивчення препарату Ізатізон. Ukrainian food journal. 2013;2(4):535-541.
 13. Herman B, Gudrun A, Potopalsky AI, Chroboczek J, Tcherniuk SO. Amitozyn Impairs Chromosome Segregation and Induces Apoptosis via Mitotic Checkpoint Activation. PLoS ONE. 2013; 8(3): e57461. doi: 10.1371/journal.pone.0057461
 14. Potopalsky A. I., Bolsunova O. I., Zaika L. A.Molecular genetic biotechnologies – the way to the welfare of the people and increasing of agriculture profitability Biopolym. Cell. 2013; 29(4):261-265 doi: 10.1371/journal.pone.0057461
 15. Voloshchuk TP, Adonin VI, Vorobiova II, Potopalsky AI. Structure of alkyl radicals upon alkylation by thiotepa. Ukrainica Bioorganica Acta 1. 2013:24–32.
 16. Potopalsky AI, Yurkevich LN, Katsan VA. Influence of Izatison and Nanosilver Preparations on the Photosynthesis Pigments Level Content in Leaves, Growth Processes and Productivity of Oat Plants Cultivar Nezlamny. Proceedings of the International Interdisciplinary Scientific Conference "Biologically Active Substances and Materials: Fundamental and Applied Problems", May 27–June 1, 2013, Novy Svet, AR Crimea, Ukraine. 1:233234.
 17. Zaets I, Kramarev S, Kozyrovska N. Inoculation with a bacterial consortium alleviates the effect of cadmium overdose in soybean plants. Centr Eur J Biol. 2010; 5(4):481–90. doi:10.2478/s11535-010-0025-1
 18. Zaika LA, Bolsunova OI, Potopalsky AI. Antiviral, antitumoral and immunomodulatory properties of therapeutic drug izatizon. –K.: Kolobih, 2010, 212 p.
 19. Ovcharenko LP, Voznyuk TM, Zaetz IE, Potopalsky AI, Reva O, Kozyrovska NO. A mobile genetic element in Serratia marcescens, a causative agent of onion disease. Biopolym. Cell. 2010; 26(4):279–85. doi:10.7124/bc.000160
 20. Potopalskyy AI, Yurkevych LN, Katsan VM. Homeobox genes as possible targets of exogenous DNA effect in obtaining new forms of rye. Regularities of exogenous DNA effect in selection of short stem forms of diploid rye. Factors of experimental evolution of organisms. Kyiv: Logos, 2009.7. P. 55–60.
 21. Potopalska YuA, Osynskyy SP, Susak YaM. Antitumour and modifying effects of preparation of alkaloids of Chelidonium majus, alkylated by thiophosphamide (experimental research). Oncology. 2007: 9 (3):219–21.