Освітня діяльність

01.07.2019 р. Національна академія наук України оголошує конкурс на розміщення державного замовлення у 2019 році на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру з метою розміщення державного замовлення у 2019 році

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія: