Докторантура

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) здійснює щорічний набір в докторантуру за спеціальністю 091 Біологія.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науковометричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу в докторантуру вступник до кінця травня поточного року надає керівнику відділу, до якого він бажає прикріпитися, розгорнуту пропозицію з планом дослідницької роботи та/або інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту

Протягом місяця з дня отримання документів вступника відділ заслуховує наукову доповідь і шляхом голосування визначає можливість зарахування до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради ІМБГ НАН України.

Вчена рада протягом червня поточного року розглядає висновки відповідного відділу щодо кожного вступника, приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає йому наукового консультанта з числа штатних наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради оформляється наказом директора ІМБГ НАН України і подається до Президії НАН України.

Положення про аспірантуру та докторантуру

Термін навчання: 2 роки
Прийом документів: До 1 липня поточного року за адресою: 03680, Київ, вул. Акад. Заболотного, 150, каб. №19, 3-й поверх, служба вченого секретаря.

Як проїхати? Всі вказані нижче маршрути до зупинки - "Інститут бджільництва":

 • маршрутний автобус №496 (від ст. М Лук'янівська);
 • маршрутний автобус №507 (від Залізничного вокзалу "Південний", м.Київ);
 • маршрутний автобус №576 (від ст. М Академмістечко);
 • тролейбус №11 (від ст. М "Виставковий центр").
 Подаються документи:
 1. Заява на ім’я директора з вказанням своїх адреси, конт. тел. та e-mail.
 2. Характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником ІМБГ НАНУ, зі згодою бути науковим консультантом вступника.
 3. План докторської дисертації.
 4. Особовий листок (бланк отримати у Відділі кадрів ІМБГ НАН України) з вклеєною фотокарткою (3 х 4).
 5. Список наукових робіт (Форма 26), завірений вченим секретарем ІМБГ НАН України.
 6. Копії: дипломів про освіту спеціаліста/магістра з додатками, диплому доктора філософії (кандидата наук), завірені у Відділі кадрів ІМБГ НАН України (мати оригінали).
 7. Копія паспорту громадянина України (мати оригінал).
 8. Копія ідентифікаційного коду.
 9. Папка паперова на зав’язках.
Довідки: Тел.: (+380 44) 526 11 29, (+380 44) 200 03 54; Факс: (+380 44) 526 07 59

Міщук Яніна Ромуальдівна, e-mail: mishchuk@imbg.org.ua;

Корж Ольга Вячеславівна, e-mail: inform@imbg.org.ua

Зарахування в докторантуру відбувається на конкурсній основі з 1 вересня поточного року.

Зразки документів для зарахованих докторантів: