Корисна інформація

МОН України надало науковцям ІМБГ НАНУ безкоштовний доступ до електронних наукових баз Web of Science та Scopus, а також до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link.

Доступ відкрито з будь-якого комп’ютера ІМБГ НАН України:

Техніко-інстументальне забезпечення ІМБГ НАН України (презентація).

Про нову кафедру «Молекулярної біології та біотехнології» КАУ для підготовки магістрів на базі ІМБГ НАН України

Положення, правила, накази

Урядом затверджено Порядок присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії, яким передбачено розширення автономії закладів вищої освіти та наукових установ у частині атестації кадрів вищої кваліфікації, а також щодо відповідальності цих закладів та суб’єктів атестації стосовно прийняття ними рішення про присудження ступеня доктора філософії. Постанова КМУ, ухвалена 12 січня 2022 року, оприлюднена на офіційному порталі 26 січня 2022 року. Деталі розміщено за посиланням Порядок присудження ступеня доктора філософії.

Видано Наказ МОН України від 23.09.2019 №1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук". Вичерпну інформацію розміщено за посиланням

Правила та перелік документів здобуття стипендій Президента України та НАН України для молодих учених.

До уваги - зміни до порядку присудження стипендій НАН України для молодих вчених! Згідно із Законом України від 3 вересня 2020 р. № 870–IX «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення деяких положень» внесено зміни до визначення «молодого вченого» в частині його граничного віку. Відповідно до нової редакції пункту 11 статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» «молодий вчений - вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук». Постанову №291 від 23.12.2020 р. введено в дію з 1 січня 2021 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо уточнення деяких положень. Верховна Рада України постановляє: І. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25) такі зміни: 1. У статті 1: пункти 7 і 11 викласти в такій редакції:

 • "7) докторант – вчений, який проходить підготовку в докторантурі наукової установи (закладу вищої освіти) для здобуття наукового ступеня доктора наук";
 • "11) молодий вчений - вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук.

Введено в дію з 03.01.2021 - дивись посилання

ІМБГ НАН України у facebook: https://www.facebook.com/IMBGNASU/?tn-str=k*F

Події та новини

Конференція молодих вчених - 2023

Рада молодих вчених проводить Конференцію молодих вчених - 2023, яка відбудеться 21 лютого ( вівторок) 2023 року в актовій залі ІМБГ НАН України (4-й поверх). В рамках конференції відбудеться звіт аспірантів Інституту 2-го, 3-го, 4-го років навчання, а також випускників аспірантури 2022 року

Більше інформації про подію - у голови РМВ Маньковської Оксани Сергіївни, mankovsska@gmail.com

Програма конференції

Переможці конференції

 1. Бджола Анна
 2. Яринка Дар'я
 3. Скиданович Олександра

КОНКУРСИ ДЛЯ МОЛОДІ 2023

25.01.2023 Конкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук

25.01.2023 Конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України молодим ученим у 2023 році

20.01.2023 Розпочато прийом документів претендентів на присудження Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2023 році

Більше інформації - на сторінці НАН України

All-Ukrainian Conference on Molecular and Cell Biology 15-17.06.2022

Більше інформації про подію - на сторінці facebook ІМБГ НАН України

Матеріали конференції: Proceedings of All-Ukrainian Conference of Molecular and Cell Biology

Proceedings of the All-Ukrainian Conference on Molecular and Cell Biology with international participation у № 47 (2022): Біофізичний вісник за посиланням

КОНКУРСИ ДЛЯ МОЛОДІ 2022

  Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (далі – Комітет) інформує, що відповідно до Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим (далі – Положення), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2675-VIII "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим", розпочався етап формування, висунення та подання робіт на Премію Верховної Ради України молодим ученим (далі – Премія) за 2022 рік. Для організації участі молодих вчених НАН України в конкурсі на здобуття зазначених Премій необхідно до 1 березня 2022 року подати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 421, тел. (044) 239-6451, e-mail: nmnasu@gmail.com) матеріали робіт, оформлених згідно з Інструкцією з оформлення і подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим (далі – Інструкція). Деталі і Інструкція розміщено на сайті Комітету за посиланням .

НАН України повідомляє про конкурси для молоді.

 1. Конкурс на здобуття Премій Президента України для молодих вчених у 2022 році. Премії висувають наукові установи, і Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки їх приймає до 1 березня 2022 року за наведеною адресою. Для електронної реєстрації роботи необхідно надіслати інформацію за електронною адресою: olena.zhdanenko@kdpu-nt.gov.ua. Більше інформації на сайті НАН України за посиланням.

 2. Конкурс на здобуття Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України. З метою організації участі молодих науковців НАН України у конкурсі на здобуття зазначеної Премії в номінації „Наукові досягнення” до 11 лютого 2022 р. подати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України необхідні матеріали. Більше інформації на сайті НАН України за посиланням.

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук. Згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук (ПАН) і Національною академією наук (НАН) України на 2022 – 2024 роки у поточному році ПАН прийме у своїх науково-дослідних інститутах молодих вчених установ НАН України (до 35 років) для проходження стажування з усіх галузей наук. Організаційні та фінансові умови зазначених візитів до Польщі викладено в Додатку 3 Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між ПАН і НАН України на 2022 – 2024 роки. Охочі взяти участь у конкурсі мають надати коротку наукову біографію (CV) англійською та українською мовами. CV разом із супровідним листом необхідно подати до Відділу міжнародних зв’язків НАН України не пізніше 18 лютого 2022 року. Після прийняття польською стороною рішення щодо схвалених кандидатур для здійснення візитів до Польщі, відповідне оголошення буде розміщено на офіційному веб-сайт НАН України. Довідки за телефоном 234 37 28 (Петрушенко Г.Г.) Більше інформації на сайті НАН України за посиланням .

КОНКУРСИ ДЛЯ МОЛОДІ 2021

НАН України оголосила конкурс на здобуття стипендій імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук, які присуджуються на один рік. Матеріали для кожного претендента на здобуття стипендій мають включати:

 • витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради організації НАН України про висунення претендента на здобуття стипендії, засвідчений керівником організації НАН України;
 • письмові рекомендації двох докторів наук, які особисто обізнані з науковими здобутками та здібностями претендента;
 • відомості про претендента, засвідчені відділом кадрів за місцем роботи (навчання): прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження, місце роботи, навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання (дата присудження), службова і домашня адреси, телефони, факс, електронна пошта;
 • згода на обробку персональних даних;
 • список наукових публікацій претендента за останні п’ять років, підписаний автором і засвідчений керівником організації НАН України
 • копії найважливіших (не більше 3-х) наукових праць за час наукової діяльності; (для монографій – анотація обсягом 2 стор. друкованого тексту);
 • інформацію про дослідницьку діяльність претендента (участь у конференціях, отримання грантів, наукові стажування тощо), підписану автором і засвідчену керівництвом організації НАН України.

Науковим установам НАН України до 1 листопада 2021 р. подати необхідні матеріали на претендентів на здобуття зазначених стипендій до відповідного відділення НАН України.

Більше інформації - у вченого секретаря

Триває відбір претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим з метою увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні. Прийом документів триватиме до 1 листопада 2021 р. Відбір претендентів відбувається за кількома номінаціями:

 1. стипендія імені Дмитра Максимова
 2. стипендія імені Назарія Войтовича
 3. стипендія імені Романа Гурика
 4. стипендія імені Устима Голоднюка
 5. стипендія імені Юрія Поправки.

Претенденти на здобуття державних іменних стипендій надсилають документи в паперовому та електронному вигляді за адресою: Міністерство освіти і науки України, бульвар Тараса Шевченка 16, м. Київ, 01601, а також заповнюють електронну форму за покликанням. Щороку до Дня Гідності та Свободи призначається 25 стипендій строком на один рік у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі це близько 4,5 тис. грн). Виплата стипендій розпочинається з 1 січня наступного року після року, в якому проводиться конкурс на її здобуття.

Більше інформації: за посиланням.

НАН України оголосила Конкурс на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки у 2022-2023 рр.

Всі необхідні документи, оформлені згідно з Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України, затвердженим постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 (із змінами), подаються до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (тел. +380442396451, e-mail: nm@nas.gov.ua) до 20 жовтня 2021 р.

Більше інформації: за посиланням.

Оголошується конкурс на здобуття премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених, що присуджуються Національною академією наук України у 2021 році.

 1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.
 2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам наукових установ і закладів вищої освіти, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств, що підтверджується витягом з протоколу засідання вченої ради установи. Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Національною академією наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.
 3. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2021 р.
 4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим та студентам, подає до Президії НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, телефони для довідок: (044) 239-64-24; (044) 239-64-63) в оформленому належним чином.

Оголошено про конкурс на вакансію постдока НАН України на виконання проєкту

Для всіх бажаючих, які відчувають себе вченими, є кандидатами біологічних наук, що захистилися не пізніше ніж 5 років тому та молодші за 35 років в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України відкрита вакансія постдока НАН України на виконання проєкту "ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РОЛІ МЕТИЛУВАННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ЛІЗИНОВИХ ЗАЛИШКІВ ФАКТОРА ЕЛОНГАЦІЇ ТРАНСЛЯЦІЇ еEF1A І МОЖЛИВИХ МЕХАНІЗМІВ ОНКОГЕННОЇ ДІЇ ЦІЄЇ МОДИФІКАЦІЇ".

Термін виконання проєкту 1-2 роки.

Дедлайн подачі документів 25 травня 2021 р.

НАН України забезпечує постдока житлом і ставкою старшого наукового співробітника НАН України. Можлива додаткова оплата за рахунок грантів.

Детальна інформація щодо подачі документів за посиланням.

Обговорити деталі подання можна з керівником теми за тел. 044 200 03 37. Керівник теми: Негруцький Борис Сергійович, завідувач відділу структурної і функціональної протеоміки, доктор біологічних наук, професор.

Анотація теми:

Методи. Мутагенез, клонування, культивування клітин людини, трансфекція клітин, афінна очистка білкових комплексів, Вестерн блот, денситометрия, кількісна мас-спектрометрія, BRET аналіз, молекулярний докінг, сполучений із мас-спектрометрією воднево-дейтерієвий обмін (HDX-MS), кристалографія.

Стан розроблення проблеми. Метилування білків присутнє в організмі людини досить широко, зокрема метилування eEF1A відомо вже досить давно, але конкретна структурна чи функціональна роль такого метилування залишається невідомою. Нещодавня стаття в журналі Cell [Liu et al. Cell. 2019 176(3):491-504] показала зв’язок метилування eEF1A з онкогенезом, але молекулярні механізми, задіяні в цьому випадку, залишилися невідомими.

Ідея. Запропоновано, що метилування може регулювати формування комплексів eEF1A з білками, задіяними у онкогенезі і, тим самим, впливати на онкогенну дію таких білків.

Досвід і доробок авторів. Нами нещодавно ідентифіковані білки, які по-різному зв’язуються із повністю метилованим білком eEF1A та мутантним eEF1A, в якому всі п’ять залишків лізину, що можуть бути метилованими, замінені на аргінінові залишки. Серед цих білків виявилося декілька таких, що є перспективними мішенями для антипухлинних ліків (таргетні білки). Також отримані попередні дані про можливість різнонаправленої дії метилування eEF1A на його взаємодію із такими варіантами цих білків, що демонструють протилежні ефекти у онкогенезі. В проєкті будуть використані вже продуковані лабораторією мутантні білки eEF1A із одиночними замінами специфічних залишків лізину. Постдоку буде надана всебічна допомога у використанні запланованих методичних підходів.

Структура досліджень.

 1. Виявити, метилування якого саме залишку лізину є важливим для взаємодії eEF1A з таргетними білками. Провести оцінку впливу метилування окремих лізинових залишків eEF1A на білок-білкові взаємодії за допомогою кількісної мас-спектрометрії.
 2. Отримати препаративні кількості eEF1A, таргетних білків та бактерійно експресованого неметилованого eEF1A. Провести оцінку впливу метилованого та неметилованого eEF1A на функціональну активність таргетних білків. Дослідити формування стабільних комплексів таргетних білків із метилованим та неметилованим eEF1A in vitro.
 3. Провести молекулярний докінг eEF1A і таргетних білків, оцінити можливий структурний вплив конкретних залишків лізину (метилованих або неметилованих) на формування білок-білкових комплексів. Провести експериментальний аналіз динаміки білок-білкових комплексів, зокрема структур, що оточують метиловані/неметиловані лізинові залишки в таких комплексах, за допомогою HDX-MS. У разі формування стабільних комплексів провести їх кристалізацію та рентген-структурний аналіз.

Очікувані результати. Вперше буде охарактеризований вплив метилування специфічних залишків лізину в eEF1A на взаємодію цього білка із таргетними білками, пов’язаними з онкогенезом, тобто досліджені можливі молекулярні механізми щойно відкритого впливу метилування eEF1A на пухлиноутворення. Результати виконання проєкту планується опублікувати у міжнародних журналах із високим імпакт-фактором.

Events 2021

26-27 травня 2021 року Інститут молекулярної біології і генетики планує проведення Всеукраїнської конференції молодих вчених (віком до 35 років) та студентів. Ми запрошуємо молодих вчених з усієї України відвідати у травні прекрасне місто Київ і взяти участь у XV Всеукраїнській конференції молодих вчених з міжнародною участю, яка присвячується 30-річчю Незалежності України.

Формат конференції: Конференція буде проводитись частково онлайн залежно від кількості учасників та карантинної ситуації. Якщо в Україні збережеться критична епідемічна ситуація, Конференцію буде повністю переведено у формат онлайн.

Форма участі: усна чи стендова доповідь.

Наукова програма

Орієнтовні тематики секцій (остаточна кількість та назви секцій будуть оприлюднені у програмі конференції):

 • молекулярна біологія і біоорганічна хімія;
 • біотехнологія;
 • генетика та епігенетика;
 • загальна біологія;
 • мікробіологія;
 • біоінформатика і системна біологія;
 • молекулярна фізіологія;
 • молекулярна онкологія.
 • Мова конференції: Тези приймаються англійською мовою, доповідь можна робити як англійською, так і українською.

  Для участі у конференції необхідно до 25 квітня 2021 р. заповнити заявку та сплатити оргвнесок (молоді вчені -100 грн, аспіранти - 50 грн, студенти – безкоштовно). Реквізити для сплати оргвнеску будуть надіслані особисто кожному учаснику після прийняття тез. Усі питання надсилайте на скриньку Ради молодих вчених ІМБГ: rmv.imbg@gmail.com

  Про захід на facebook https://www.facebook.com/events/472756314073694

  Про захід на youtube https://www.youtube.com/watch?v=aKFTR7KXoEU

  Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України повідомляє про низку конкурсів у 2021 році

  15.10.2020 р. Лист Ради молодих вчених НАН України до т.в.о. Міністра освіти і науки України С.М. Шкарлета

  Онлайн-конференція молодих вчених відбудеться 27-28 травня 2020 р. (захід проводитиметься у хмарному сервісі ZOOM з 10 до 14 години, з перервою).

  Про присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України 2020

  Про премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим 2020

  Про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 2020

  Конкурс на здобуття Премій Президента України для молодих вчених у 2020 році

  Фотогалерея XIV International Scientific Conference «Factors in Experimental Evolution of Organisms», Ukraine, Kyiv, September 15–20, 2019

  Фотогалерея ХІІ Український біохімічний конгрес, Україна, м. Тернопіль, 30 вересня – 04 жовтня 2019 р.

  Уряд більш ніж удвічі підвищив розмір стипендій Президента України та КМУ для молодих вчених – зростання відбудеться вже з 1 липня 2019 року.

  The International Scientific Conference (Lviv. October, 2020)

  Фотогалерея XIV International Scientific Conference «Factors in Experimental Evolution of Organisms», Ukraine, Kyiv, September 15–20, 2019

  Фотогалерея ХІІ Український біохімічний конгрес, Україна, м. Тернопіль, 30 вересня – 04 жовтня 2019 р.

  Уряд більш ніж удвічі підвищив розмір стипендій Президента України та КМУ для молодих вчених – зростання відбудеться вже з 1 липня 2019 року.

  XІІI Всеукраїнська конференція ІМБГ НАН України, 22-25 травня 2019 року в рамках Дні науки Весна 2019 Київ.

  Місце проведення: м. Київ. вул Академіка Заблолтного, 150, ІМБГ НАН України, актова зала, 4-ий поверх.

  Програма конференції (PDF)

  22-25 травня 2019 року в рамках Днів науки в Україні в ІМБГ НАН України відбудеться XIII конференція молодих вчених, аспірантів та студентів. Крім того, цього року ми проводимо Конференцію у партнерстві з організаторами #ДніНауки, оскільки популяризація науки є сьогодні однією з найважливіших задач людей, що вболівають та докладають зусиль до розвитку науки в Україні. Секції конференції:
 • молекулярна біологія і біоорганічна хімія;
 • біотехнологія;
 • генетика та епігенетика;
 • загальна біологія;
 • мікробіологія;
 • біоінформатика і системна біологія;
 • молекулярна фізіологія;
 • молекулярна онкологія.

  Та додаткова позаконкурсна секція:

 • популяризація науки* Мови: українська та англійська (тези подаються англійською мовою) Участь у конференції - безкоштовна. Витрати на дорогу і проживання бере на себе учасник конференції.

  Оголошення про конференцію на facebook

  Реєстрація розміщена за посиланням

  Тези конференції (PDF)

  5 лютого 2019 року Парламент збільшив суму премії та стипендії ВРУ для молодих учених


  Конкурс на здобуття премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим 2019 року. Вичерпна інформація розміщена за посиланням: http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=4570 Останній день подачі: 7 березня 2019 року.  Конкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2020 році. Вичерпна інформація розміщена за посиланням: http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=4569 Останній день подачі: 10 травня 2019 року.


  Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) оголошує конкурс Ф86 на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2020 році. Запити приймаються до 20 лютого 2019 року. Вичерпна інформація розміщена за посиланням: http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=305&lang=ua

  24 січня 2019 року НАН України оголосила конкурс на здобуття Премії Президента України для молодих учених 2019 року. Висування робіт на участь у конкурсі зі здобуття премії проводиться науковою установою. Останній день подачі робіт: 1 березня 2019 року. Вичерпна інформація розміщена за посиланням: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4581

  18 січня 2019 року НАН України оголошено конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук. Останній день подачі документів - 20 березня 2019 року. Вичерпна інформація розміщена за посиланням: http://www.nas.gov.ua/UA/InternationalCo/Pages/View.aspx?MessageID=4562

  21 листопада 2018 року у Premier Hotel Lybid, конференц-зал Галицький Секція Б, 2 поверх, площа Перемоги, 1, м.Київ, відбудеться міжнародна конференція "Kyiv Non-Coding Meeting 2018", присвячена до 100-річчя Національної академії наук України.

  Відвідавши цю унікальну подію на межі біотехнологій майбутнього та персоналізованої медицини, можна дізнатися про роль некодувальних елементів геному в сучасних фундаментальних та прикладних дослідженнях, а також отримати можливість взяти участь у панельній дискусії.

  Для безкоштовної участі необхідно завчасно зареєструватись за посиланням: Kyiv Non-Coding Meeting 2018

  15-16 травня 2018 року XІІ Відкрита конференція молодих вчених ІМБГ НАН України

  XІІ Відкрита конференція молодих вчених ІМБГ України - це новий формат конференції, яку організовує Рада молодих вчених ІМБГ щороку, в рамках якої традиційно проходить звіт аспірантів ІМБГ. У 2018 році ІМБГ НАН України відкриє свої двері для молодих вчених з інших київських науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, а також для студентів київських ВНЗ. До участі у конференції запрошуються молоді вчені віком до 35 років, студенти та обов’язково! аспіранти ІМБГ НАН України 2-го, 3-го, та 4-го років навчання (їхні доповіді будуть оцінені комісією як щорічні звіти). Формат участі у конференції - усна чи стендова доповідь, публікація тез.

  Оновлення щодо організаційних моментів та програми конференції ви можете побачити тут за посиланням.

  Завантажити запрошення та умови участі

  Наукова молодь НАН України 2018: Форми підтримки

  08.11.2017. ДФФД оголосив конкурс на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених у 2019 році. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років (не включно).

  Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. грн., для докторантів – 75 тис. грн., для кандидатів наук – 60 тис. грн. Гранти можуть надаватися на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх (у тому числі тих, на які гранти вже надавалися).

  Запити на отримання грантів Президента України Державний фонд фундаментальних досліджень приймає до 20 лютого 2018 року (включно).

  Умови конкурсу розміщені за посиланням.

  2nd Conference for Young Scientists (CYS-2017)

  22.02.2017. We are proud to announce call for abstract submission to the 2nd Conference for Young Scientists (CYS-2017), which is the Joint Meeting of the 25th Annual Conference “Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology” that traditionally takes place in Palladin Institute of Biochemistry NASU (Kyiv, Ukraine) and Conference of the Young Scientists of the Division of Biochemistry, Physiology and Molecular Biology National Academy of Sciences of Ukraine (BPMB NAS of Ukraine).

  We would like to invite PhD students and young scientists from a broad range of biological disciplines to join us at the CYS-2017 in Kyiv, Ukraine on the 6th -9th of June 2017.

  We invited special guests as keynote speakers:

 • PhD Tatyana Yevsa (Department of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology, Hannover Medical School, Hannover, Germany)
 • Prof. Alexander Demchenko (Head of Nanobiotechnology laboratory, Palladin Institute of Biochemistry NAS of Ukraine)
 • Prof. Volodymyr Lushchak (Head of Biochemistry and Biotechnology Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine)
 • IMPORTANT DATES

 • Early birds registration (abstract submission): March, 31
 • Regular registration (abstract submission): April, 14
 • Acceptance confirmation (an e-mail will be sent to applicant): April, 28
 • Travel grant application deadline (for accepted participants only) : May, 5
 • REGISTRATION FEE:

 • Early birds registration
 • For local participants 250 UAH
 • For foreign participants 40 EUR
 • Regular registration: - For local participants 300 UAH; - For foreign participants 50 EUR
 • REGISTRATION FORM available here

  More information: http://biochemistry.org.ua/

  У січні 2017 року НАН України оголосила низку конкурсів для молодих учених:

 • Конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України - до 1 березня 2017 року, подавати у Міністерство молоді та спорту України
 • Конкурс на здобуття премій Президента України для молодих учених - до 1 березня 2017 року, подавати у секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Конкурс на здобуття премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим - до 3 березня 2017 року, подавати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України
 • Конкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених - до 12 травня 2017 року, подавати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України

  Вичерпна інформація розмішена за посиланням.

  Оголошено конкурс на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених у 2018 році До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років.

  Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. грн., для докторантів – 75 тис. грн., для кандидатів наук – 60 тис. грн. Гранти можуть надаватися на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх (у тому числі тих, на які гранти вже надавалися).

  Запити на отримання грантів Президента України Державний фонд фундаментальних досліджень приймає до 20 лютого 2017 року (включно) за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, к. 404-б.

  Умови конкурсу розміщені за посиланням.

  12-13 листопада 2016 року з ініціативи Ради молодих вчених НАН України та за підтримки Президії НАН України вчергове відбудуться комплексні науково-популярні заходи в рамках проекту «Дні науки».

  «Дні науки» – це започаткований у 2013 році проект Ради молодих вчених НАН України, покликаний сприяти популяризації сучасної науки в українському суспільстві, ознайомленню широкого загалу відвідувачів із досягненнями українських науковців, створенню позитивного іміджу вченого та зацікавлення дітей і молоді науковою роботою. Цьогорічні осінні «Дні науки» відбудуться з нагоди Всесвітнього Дня науки в ім’я миру та розвитку, який був заснований у 1999 році ЮНЕСКО та відзначається щороку 10 листопада.

  Слід зазначити, що заходи в межах цієї ініціативи – наукові експерименти, науково-популярні лекції, майстер-класи, екскурсії тощо – проводяться двічі на рік – навесні й восени – та постійно розширюють свою географію. В листопаді поточного року «Дні науки» охоплять уже 6 українських міст – Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Житомир і Канів.

  З усіх організаційних питань просимо звертатися до голови Ради молодих вчених НАН України – наукового співробітника Інституту молекулярної біології і генетики НАН України кандидата біологічних наук Олександра Скорохода – за телефонами: (044) 526-20-16, (097) 820-90-04.

  Відвідування заходів проекту «Дні науки» є безкоштовним для всіх. Проте з огляду на недостатність державного фінансування вітчизняної наукової сфери проводити такі заходи стає дедалі важче. Тому кожен охочий може фінансово підтримати ініціативу молодих учених нашої Академії. Більше інформації про це шукайте за посиланнями:

  http://dni-nauky.in.ua/

  https://www.facebook.com/dni.nauky/

  Дні Науки. Весна 2016. Київ

  International Conference of Young Scientists (CYS-2015)

  Dear colleagues,

  we are pleased to invite you to participate in the International Conference of Young Scientists (CYS-2015), which combined 5th International Conference of the Institute for Molecular Biology and Genetics of NAS of Ukraine and the 1st joint conference institutions of the Department of Biochemistry, Physiology and Molecular Biology NAS of Ukraine.

  The working language of Conference is English.

  CYS-2015 will be hosted at the Institute of Molecular Biology and Genetics of NAS of Ukraine in Kiev (Ukraine) from September, 21 (Monday) till September, 25 (Friday).

  Conference sections:

  • Molecular Biology
  • Genetics
  • Bioinformatics and Structural Biology
  • Biotechnology
  • Physiology
  • Cell Biology

  Workshops:

  • Modeling biological processes with focus on metabolism models
  • Introduction into flow cytometry
  • Confocal microscopy
  • Langendorff Isolated Rat Heart
  • Basic patch-clamp technic: theory and some practice
  • Transmission (antireflection) electron microscopy: basic objectives and approaches for use
  • Basics of Chromatography

  Speakers:

  • Prof. Soonkyu Chung (Lincoln, USA)
  • Prof. Valdas Laurinavicius (Vilnius, Lithuania)
  • Prof. Matthias Bochtler (Warsaw, Poland)
  • Prof. Petr Svoboda (Prague, Czech Republic)
  • Prof. Andriy Sibirny (Lviv, Ukraine)
  • Prof. Andriy Luzhetskyy (Saarbrucken, Germany) (tbc)
  • Prof. Mikhail Gelfand (Moscow, Russia) (tbc)
  • Prof. Eugene Barsov (Frederick, USA) (tbc)

  Registration information:

  For registration, please complete the registration form:
  https://docs.google.com/forms/d/1wpDbU94JSVglCAWPUyXeH-gonf_JV4RJfIJZlLZPqWg/viewform

  Travel grants for Ukrainian and Foreign Participants are AVAILABLE!

  Registration fee:

  Ukrainian ParticipantsOther Participants
  Early birds (till July, 10)300 UAH30 EUR
  Regular (till September, 1)500 UAH50 EUR

  Contact information:

  Secretary:
  Victoria Kosach
  cys.kyiv.2015@gmail.com

  Head of the Organizing Committee:
  Oleksandr Skorokhod
  rmd@imbg.org.ua
  Телефон: +38 (044) 526-20-16

  For detailed information on the Conference please visit cys.imbg-young.org.ua

  Scientific Resources of USA: http://www.dknii.gov.ua/images/stories/us_free_access_science_resources.doc

  Educational site: http://edu.imbg.org.ua/

  Regulation on competition of a Fellowships of President of Ukraine and National Academy of Sciences of Ukraine

  The National Academy of Sciences of Ukraine - For Young Scientists: http://www.nas.gov.ua/nm/Pages/default.aspx

  Всім зацікавленим! 14.11.2015 р. о 10:30 у рамках "Дні науки" в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України вчені семи науково-дослідних інститутів проведуть лекції та майстер-класи. Під час демонстрації буде показано фарбування різних матеріалів (вовняна пряжа, бавовна, яєчна шкаралупа) у неймовірно яскраві кольори за допомогою відварів з трав, деревини та соку плодів, а також надано консультації з приводу вирощування фарбувальних рослин та історії їхнього використання; надано можливість власноручно приготувати фарбувальний розчин і спостерігати чарівні перетворення кольорів.

  23-24 жовтня 2015 р. у Центрі науки та мистецтв DIYA відбувся Форум «Наука.Бізнес.Інновації»-2015 (м. Київ, проспект Перемоги, 44-А, кіностудія ім. Довженка):

  Захід став платформою для діалогу між представниками науки та бізнесу задля творення нового майбутнього:

 • Дводенний конкурс розробок та ідей учених і винахідників
 • Виступи вчених, підприємців, менторів
 • Дискусії про наукоємний ринок України
 • Безкоштовний он-лайн акселератор «Розвиток інноваційного проекту. Від ідеї до запуску стартапу у сфері нових технологій»
 • Наукові пікніки у Варшаві (реєстрація - до 01.04.15)

  9 травня у Варшаві відбудеться найбільше наукове свято Європи - Наукові пікніки! Наукові пікніки в Україні шукають команду науковців, що зможуть гідно представити Україну на цьому неймовірному заході. До участі запрошуються науково-дослідні інститути, університети, приватні установи, команди або окремі вчені, що можуть цікаво розказати людям про науку, закони природи або своє дослідження, показати цікаві установки або експерименти. 2015 рік оголошений ООН роком світла, тому тема Наукових пікніків у Варшаві - "Світло - джерело цивілізації". Організатори конкурсу частково фінансово забезпечать участь у Наукових пікніках у Варшаві.

  Щоб взяти участь у конкурсі заповніть заявку до 1 квітня тут: http://bit.ly/1GAv6VI

  Детальніше про Наукові пікніки у Варшаві тут: http://pikniknaukowy.pl/AboutPicnic

  З будь-яких питань звертайтесь на E-mail: scientific.picnic@gmail.com або на сторінку https://www.facebook.com/ScientificFun

  Visit Ukrainian Scientists Worldwide at: http://usw.com.ua/?xg_source=msg_mes_network

  Перший гірський пробіг «Феофаніївські гірки»

  28 березня 2015 року СК «Науковець» КРК профспілки працівників НАН України запрошує взяти участь у першому гірському пробізі «Феофаніївські гірки». Старт - об 11.00 на території мальовничого парку «Феофанія» НАН України.

  Дистанції:

  • 3 км для початківців усіх вікових категорій
  • 6 км для жінок віком від 18 років і старше
  • 12 км для чоловіків віком від 18 років і старше

  Маршрут: 1 коло (підйом і спуск) = 3 км, покриття – асфальт і ґрунтова доріжка

  Реєстрація: до 25 березня включно. Попередньо на E-mail: an_blan@mail.ru (Андрій Блануца, член правління СК «Науковець», конт.тел.: 067-80-33-556). Указати: ПІБ, вік, дистанцію, місце роботи (у день старту - з 9 до 10.30 год).

  Вартість стартового пакета (стартовий номер, медаль на фініші для тих, хто зареєструвався до 25 березня, напої на фініші, участь у лотереї) = 100 грн.

  Для працівників НАН України участь безкоштовна.

  Нагородження

  • Грамоти і призи для перших 3-х чоловіків і жінок на дистанції 3 км.
  • Грамоти і призи для жінок на дистанції 6 км у вікових категоріях: до 30 р.; 30+; 40+; 50+ (по 3 місця у кожній віковій категорії);
  • Грамоти і призи для чоловіків на дистанції 12 км у вікових категоріях: до 30 р.; 30+; 40+; 50+; 60+ (по 3 місця у кожній віковій категорії).

  Відповідальність за стан здоров’я під час пробігу бере на себе учасник.

  СК "Науковець" КРК профспілки 28-29 березня проводить турнір з міні-футболу (інформація в додатку)

  Для підвищення конкурентоспроможності та мотивації команд ми пропонуємо провести турнір у двох лігах: вищій та першій. Команди, не зважаючи на свій рейтинг, можуть самостійно обрати, в якому з двох турнірів (Вищої або першої ліги) взяти участь. Рішення про форму проведення турніру приймається більшістю зареєстрованих учасників змагань. Якщо у вас є питання з приводу форми проведення турніру, прохання зателефонувати організаторам турніру (див. Контактна інформація)

  Якщо значна кількість учасників вашої команди приймає участь у кросі, прохання повідомити про це під час реєстрації для того, щоб була можливість розробити календар змагань, максимально зручний для всіх команд.

  Можлива участь об'єднаних команд різних інститутів. Якщо ви бажаєте взяти участь в турнірі, але у вашому інституті немає повної команди, будь ласка, пишіть на електронну пошту склад вашої неповної команди (від 2 чоловік), і ми спробуємо скласти об'єднану команди з вашою участю. Дозволяється участь двох команд від однієї організації.

  КРК профспілки

  Благодійний бал «Казкова весна 2015»

  13 березня (п'ятниця) планується проведення благодійного балу «Казкова весна 2015». У рамках заходу відбудеться Ярмарок hand-made виробів, який проходитиме протягом всього дня з 11:00 до 20:00 у фойє Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Усі зібрані кошти буде направлено на закупівлю необхідного обладнання (тепловізори, рації та ін.) для військових, які знаходяться в зоні АТО.

  Запрошуємо всіх охочих Майстрів і Майстринь долучитися до заходу! Ви можете передати свої Витвори у к. 311 (Оргкомітет) або принести безпосередньо 13 березня на Ярмарок – тільки попередьте про це заздалегідь.

  Солодощі власного виробництва також приймаються. Найкращі Витвори – буде виставлено на Благодійний Аукціон під час Балу!

  Додаткова інформація: Вікторія, v.r.kosach@imbg.org.ua

  Конкурси для молоді НАН України 2015 року:

 • Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
 • Премія Президента України для молодих учених
 • Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді
 • Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
 • Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим
 • Конкурс для для молодих вчених Шведської королівської академії наук
 • Оголошення та умови про конкурси розміщено на сайті НАН України

  Премія Президента України для молодих вчених 2014 р.

  За Указом Президента України № 936/2014 від 16.12.2014 року премію Президента України для молодих вчених 2014 року за цикл наукових праць "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань" отримали молоді учені ІМБГ НАН України - Дергай Микола, Волинець Галина, Вісловух Андрій, Новохацька Ольга. Вітаємо лауреатів!

  Грант Президента України для молодих вчених 2014 р.

  Згідно Розпорядження Президента України № 1039/2014-рп від 24 вересня 2014 року грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2014 рік для проведення наукового дослідження "Мутагенна таутомеризація Вотсон-Криківських пар основ ДНК одинарним перенесенням протону: квантово-хімічне дослідження" отримала Броварець Ольга. Вітаємо лауреата!

  10 листопада 2014 року. Круглий стіл "Молода наука України: ризики та перспективи"

  10 листопада 2014 року до Міжнародного дня науки в ім’я миру та розвитку відбувся круглий стіл на тему «Молода наука України: ризики та перспективи», у якому взяли участь заступник Міністра освіти і науки Максим Стріха, Голова парламентського Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич, аташе з університетського та наукового співробітництва Посольства Франції в Україні Жиль Мамець, Голова Ради молодих дослідників Інституту молекулярної біології та генетики НАН України Олександр Скороход, представники Рад молодих вчених провідних університетів, наукових інститутів, директори спеціалізованих наукових ліцеїв, громадські активісти та інші.

  Детальніше про подію:

  8-9 листопада 2014 року: «Дні науки» у ІМБГ

  В рамках Днів науки 8-9 листопада 2014 року (приурочено до Всесвітнього Дня науки) у двох найпотужніших наукових центрах України – Києві та Харкові, було проведено численні лекції, демонстрації, екскурсії та майстер-класи для всіх, хто цікавиться наукою, незалежно від рівня знань чи віку.

  «Дні науки» – проект популяризації науки, організований молодими вченими Національної академії наук (НАН) України.

  Протягом суботи та неділі всі охочі у Києві мали змогу відвідати 10 місць проведення заходів, серед яких був й Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Молоді науковці Інституту демонстрували відвідувачам як виділяти ДНК з яблука та банана, тансгенну мишку, що світиться в ультрафіолеті, препарати тканин миші та щура, різних клітинних ліній під мікроскопом, навчали як можна зробити хроматографію на фільтрувальному папері та отримати флюоресцеїн, а також – яким чином можна моделювати структуру білків. Крім того демонстрації проводили також запрошені колеги з Інституту мікробіології ім. Д.К. Заболотного, Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна та Інституту загальної і неорганічної хімії НАН України. В рамках заходу було також прочитано три науково-популярні лекції: Дмитро Герасимчук «Від великого до малого або клонуємо динозавра?», Надія Малишок «Сучасні методи діагностики в медицині», Віктор Наврулін «Історія одного білка».

  Загалом 9 листопада понад 200 охочих побувало на Днях науки у Інституті молекулярної біології і генетики НАН України, що свідчить про інтерес суспільства до науки та необхідність подальшого розширення і підтримки науково-популярних ініціатив.

  ***

  Про захід «Дні науки» в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України у засобах масової інформації:

  Financial report on the use of funds collected for the Army

  20-21 May 2014 planned the VIII Conference of Young Researchers of the Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine (Kyiv, str. Zabolotnoho 150), devoted to the 90th anniversary of the birth of the famous neurophysiologist, biophysicist, Academician of NAS of Ukraine - Platon G. Kostyuk. Full Information.
  Institute of Molecular Biology and Genetics announced a fundraiser for the Ukrainian army. We ask our scientists, who are working abroad, help us. Professor Mariya Y. Obolenskaya (Laboratory of Systems Biology) opened currency account in Ukreksimbanku (see attached file). Account of has received already $ 800 from former employees of Laboratory Systems Biology. It is preferable the money send prior to 30/04/2014. Thanks to all in advance. We wish you success and prosperity in quiet countries.

  17.01.2014 we will have a next Journal Club: “Song exposure regulates known and novel microRNAs in the zebra finch auditory forebrain” Gunaratne et al. BMC Genomics 2011, 12:277 http://www.biomedcentral.com/1471-2164/12/277 (please, find the full text in attached file). Date: Janury, 15. Speaker: Dmitry Gerasimchuk. We will start at 15:00, at the Conference hall (4th floor) All interested are welcome! If you wish to participate in Journal club and to present a paper please, send an e-mail to: rmd@imbg.org.ua. My best regards, Oleksandr Skorohod.

  December, 25, 2014 RMD IMBG NAS of Ukraine jointly with the company "Ukrorgsintez" visited an orphanage for children with disabilities in m. Uman. Children congratulated with the approach of New Year with festive performances showed, gave small presents. Also, to orphanage were brought books, educational games, stationery from IMBG.

  Dear colleagues, we are happy to announce the up-coming 5th International IMBG Conference for Young Scientists, which will be hosted in the Institute of Molecular Biology and Genetics at September, 2014.
   The Conference sections:
  • molecular biology
  • genetics
  • biotechnology
  • bioinformatics and structural biology
  • biomedicine
  • cell biology
  More information about the event will coming soon.
  02.12.2013 we will have a next Journal Club: “Sexual activity counteracts the suppressive effects of chronic stress on adult hippocampal neurogenesis and recognition memory”. Brain Research http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2013.09.007. Speaker: Olga Maliuta. Start at 15:00. Conference hall (4th floor), Discussion during Coffee-break (4th floor). All interested are welcome! Address: 150, Zabolotnogo Str., Kyiv, Ukraine, 03680, rmd@imbg.org.ua

  Interviews with Young Scientists to ICTV Channel, November, 14, 2013

  11.11.2013 we will have a Journal club: ”Cross-Translational Studies in Human and Drosophila Identify Markers of Sleep Loss” PLoS One. 2013 Apr 24;8(4):e61016. doi: 10.1371/journal.pone.0061016. Print 2013. Speaker: Oleksandr Skorokhod. Start at 15:30, Conference hall (4th floor), Discussion during Coffee-break (4th floor).
  2013 COMBIOM Young Scientist Grant

  COMBIOM partners – IMBG, IIMCB (Poland) and IGR (France) – launch the IMBG Young Scientist Grant Call in order to encourage young Ukrainian scientists to carry out independent research, help them to increase impact of their research, and to discover young Eastern European scientific leaders of the XXI century.

  The applicants must be young IMBG scientists under the age of 35 with a PhD degree or defending their thesis in 2013 and must have at least one first or last author paper in English in an international peer-reviewed journal to apply.

  Each laureate will be awarded max. 4 500 euro grant to be spent on the following:

 • Participation in one international conference of preference
 • Research training (preferably minimum 1 month) in a laboratory of preference: IIMCB or IGR or in one of the institutions represented by the COMBIOM International Advisory Board (IAB) members: http://www.combiom-fp7.org/advisory ).
 • Disposables costs (enzymes, chemicals, laboratory supplies).
 • Deadline - September, 30th, 2013, 23:59 CET.

  Call details and Application Form are in the files attached: http://www.combiom-fp7.org/news

  IBRO Travel Grants for Young Researchers

  IBRO offers 6 travel grants for young researchers to cover expenses of their participation in the 11th International Congress of the Polish Neuroscience Society, which will be held in Poznań, Poland, from September 15th to 17th, 2013. Information about the meeting can be found at http://pns2013.pl/

  The amount of each stipend is 500 EURO and is intended to be used to assist towards travel and accommodation costs.

  The following criteria apply:

 • the applicant must be an undergraduate or graduate student, or an early postdoc awarded PhD not earlier than in 2008,
 • be registered for the PNS meeting,
 • have submitted an abstract and be a first and presenting author.
 • Application should contain:

 • paragraph describing what the applicant hopes to achieve by attending the PNS Congress,
 • copy of the applicant's abstract submitted for the conference,
 • one-page letter of recommendation from the applicant's advisor,
 • applicant’s one-page CV, including education, honors/awards, and publications.
 • Applications should be sent to PNS secretary@ptbun.org.pl in one pdf file. Deadline for submission of applications is September 3rd, 2013. Recipients will be selected by the PNS Governing Council based on the scientific merit of the abstract submitted to the meeting and the strength of related application materials. Preference will be given to applicants from Eastern or Central Europe. Successful applicants will be informed by September 8th, 2013.

  The PNS guarantee inclusion of applicants abstract in the programme, applicants need to register for PNS Congress before submitting the application and cover the registration fee, reduced to 550 PLN, by September 12th.

  On behalf of the Organizing Committee for 11th PNS Congress Wioletta Waleszczyk Secretary-General Polish Neuroscience Society 3 Pasteur Str. 02-093 Warsaw, Poland; phone:(+48 22) 58 92 444; secretary@ptbun.org.pl

  1-ий САЛОМОН ТРЕЙЛ «ВОВЧЕ ГОРЛО» - 2013

  19 травня 2013р. в районі с.Зазим"я відбувся 1-й САЛОМОН ТРЕЙЛ «ВОВЧЕ ГОРЛО», організований марафонським клубом "Київ 42195". Команда НАНУ у складі (Андрій Блануца, Анастасія Коливушко, Максим Чепелев, Олександр Скороход) також взяла участь у забігу на дистанцію близько 10км та посіла 3-є місце серед 7 команд учасниць!:-)

  20 квітня 2013р. у парку «Феофанія» відбувся 1-ий Феофаніївський FunRun міні марафон. FunRun відкрита спортивно-благодійна акція, організаторами якої виступила РМД Інституту Молекулярної Біології та Генетики НАНУ спільно з молодіжною радою КРК НАН України.

  Метою FunRun було - об’єднати учасників у спільноту навколо ідеї, що біг – це весело:-)

  Близько 60 учасників успішно подолали дистанції та взяли участь у конкурсі костюмів.

  Результати конкурсу:
  Індивідуальний залік:
  1. Ганна Чижик
  2. Людмила Чепига
  3. Володимир Синюк
  Командний залік:
  Джагі-джагі (ІМБГ НАНУ)
  1. Олександр Скороход
  2. Антон Єршов
  3. Антон Сливка
  4. Поліна Телєгєва

  16-17 березня 2013 року Рада Молодих Дослідників (РМД) ІМБГ НАН України відвідали печери "Млинки" - 4-і за довжиною в Україні горизонтальні печери (44 809м). Група з 12 осіб (студенти, аспіранти, наукові співробітники з ІМБіГу, колеги з інших інститутів) відвідала 3 екскурсії, провівши сумарно 12 год у печерах та успішно повернулася на поверхню:-)

  1-ий Феофаніївський FunRun мінімарафон - відкрита спортивно-благодійна акція, яка проходитиме 21 квітня у парку „Феофанія”. Мінімарафон є FunRun заходом. Тобто є не змагальним, а популяризаторським. Його мета - об’єднання учасників у спільноту навколо ідеї, що біг – це весело!
  Fun-цілі пробігу:

  • популяризація легкої атлетики серед молоді,
  • пропагування здорового способу життя серед науковців НАН України, студентів ВНЗів України,
  • розвиток спортивної культури у науковців України
  Fun-благодійність:
  Частина коштів зібраних в рамках проекту йде на підтримку шкільних науково-дослідницьких центрів в м. Києві та Україні. Організаторами 1-о Феофаніївського міні-марафону, що відбуватиметься в стилі FunRun виступає Рада Молодих Дослідників (РМД) Інституту Молекулярної Біології та Генетики НАН України та молодіжна рада КРК НАН України.
  http://rmd.org.ua/uk/marathon

  Вітаємо лауреатів! 28.01.2013 р. присуджено Премію Президента України для молодих вчених 2012 року за роботу "Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля" авторському колективу:
  БУБЛИК Олені Миколаївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові відділу генетики клітинних популяцій ІМБГ НАНУ
  ПАРНІКОЗІ Івану Юрійовичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові відділу генетики клітинних популяцій ІМБГ НАНУ
  http://www.nas.gov.ua/Chronicle/Publishers/nov/press/Pages/6363.aspx

  20 жовтня 2012 року Рада Молодих Дослідників (РМД) ІМБГ НАН України провела сходження на найвищу точку Укрїнських Карпат - гору Говерлу (2061 м). Група з 26 осіб (студенти, аспіранти, наукові співробітники з ІМБіГу, колеги з інших інститутів) успішно досягла вершини, на якій було піднято три прапори - України, ІМБіГу та РМД.

  7 жовтня 2012 року у Національному ботанічному саду ім.М.М.Гришка НАН України відбувся Академічний крос-2012. Збірна команда ІМБГ НАН України у складі 5 осіб показала гарні результати і посіла І місце у загальноінститутському командному заліку! Положення забігу. Додаткову інформацію та фотографії можна подивитися за посиланням: http://www.imbg.org.ua/uk/news/?id=1088.

  19.09.2012 року в рамках Першого Міждисциплінарного Симпозіуму «Молекулярна онкологія: від лабораторії до медицини» (MolOnco-2012) відбувся Благодійний бал, під час якого були проведені майстер-класи зі старовинних танців, а також проведено Аукціон, на якому зібрали кошти для допомоги хворим дітям онкогематологічного відділення лікарні „Охмадит”.

  17-22 вересня 2012 року у Києві (Україна) відбувся Перший Міждисциплінарний Симпозіум «Молекулярна онкологія: від лабораторії до медицини» (MolOnco-2012). Організатор заходу - Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Симпозіум Mol.Onco-2012 тривав 6 днів і складався з практичної та лекційної частин. Програма Симпозіуму.

  24-25 травня 2012 року в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (Київ, Україна) в рамках Фестивалю науки відбулася VI конференція молодих вчених ІМБГ НАН України, присвячена 155-річчю з Дня народження Навашина Сергія Гавриловича. Програма конференції.

  6 березня 2012 року в Інституті молекулярної біології і генетики відбувся Феофаніївський бал-маскарад. Дами та кавалери були одягнені за DRESS-CODом – у вечірніх сукнях та фраках. Обов’язковим елементом для всіх учасників балу булик карнавальні маски. Під час святкового заходу відбулися майстер-класи з бальних танців; благодійний аукціон; лотерея; святковий фуршет і т.ін. Програма балу.

  Оголошення

  Конкурси для молоді 2013 року:

  • конкурс на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених у 2013 році (НАНУ). Подача матеріалів - до 15 лютого 2013 року організувати подання до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 320, тел. (044) 239-64-51 http://kdpu-nt.gov.ua/content/pamyatka-shchodo-prisudzhennya-premiy
  • конкурс на здобуття грантів Президента України для обдарованої молоді (Держмолодьспорт). Щороку призначаються 60 грантів розміром до 75 тис.грн. кожний. Грант може одержати громадянин України віком від 14 до 35 років. Матеріали на отримання гранту подаються до 1 березня 2013 року до Держмолодьспорту України. http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/GrantyPU2013.aspx
  • конкурс наукових проектів на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (ДФФД). ДФФД приймає запити на отримання грантів Президента України до 1 березня 2013 року включно за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/Grant_PU2013(DFFD).aspx
  • конкурс на здобуття премій Верховної Ради України у 2013 році (НАНУ). Подача матеріалів - до 15 березня 2013 р. до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України . http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/PremiyaVRU_2013.aspx
  • конкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України на 2014 рік (НАНУ). Подача матеріалів - до 10 травня 2013 р. Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/StypendiyaVRU2013.aspx

  Національна академія наук України оголосила конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2012 р. Умови конкурсу можна отримати в службі ученого секретаря.

  Для обдарованих студентів! Діє Програма “Dynamics of Gene Regulation, Epigenetics and DNA Damage Response”, що дає можливість взяти участь у інноваційних проектах та отримати сучасний досвід у Німеччині. Докладна інформація розміщена за посиланням: http://www.imb-mainz.de/PhD

  Оголошено чергові конкурси для молоді у 2012 році:
  - Конкурс на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених (останній термін подачі - до 10 лютого 2012 р.)
  - Конкурс на здобуття премій Верховної Ради України (до 10 березня 2012 р.)
  - Конкурс на здобуття стипендій Київського міського голови для обдарованої молоді (до 09 березня 2012 р.)
  - Конкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України на 2013 рік (до 10 травня 2012 р.)
  - Конкурс на здобуття премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації "За наукові досягнення" (до 07 березня 2012 р.)
  - Конкурс наукових проектів на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, що оголошено ДФФД та Держінформнауки (до 01 березня 2012 р.)
  Детальна інформація розміщена на сайті НАН України за посиланням: http://www.nas.gov.ua/nm/Pages/default.aspx

  Посольство Франції в Україні оголошує конкурс стипендій для молодих дослідників для виконання дисертаційної роботи. Останній термін подачі документів – 15 березня 2012 року. Детальна інформація розміщена на сайті:
  http://ambafrance-ua.org/Stipendiial-nii-programi#Attrib

  НАН України оголошує конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2011 р. Умови конкурсу можна отримати за посиланням:
  http://www.nas.gov.ua/Chronicle/Publishers/secr/Documents/111010_3.pdf/.

  14 - 17 вересня 2011 року в Інституті молекулярної біології та генетики НАНУ (Київ, Україна) відбудеться IV міжнародна конференція молодих вчених "MOLECULAR BIOLOGY: ADVANCES AND PERSPECTIVES". Останній термін реєстрації та подачі тез – 31 травня 2011 р. Сайт конференції: http://cys2011.imbg.org.ua/. Голова Ради молодих дослідників ІМБГ, голова оргкомітету – Олександр Миколайович Скороход. Конт.тел.: + 380 44 5262016; E-mail: rmd@imbg.org.ua

  27 - 31 серпня 2011 р. у Варшаві (Польща) відбудеться VIII Парнасівська конференція. Останній термін реєстрації та подачі тез – 1 червня 2011 р. Заявка на отримання стипендії на проїзд – 15 травня 2011 р. http://www.parnas2011.pl/

  2 - 3 червня 2011 року в Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України відбудеться щорічна Конференція-конкурс молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2011". Детальна інформація розміщена на сайті у розділі "Рада молодих вчених": http://www.biochemistry.org.ua/

  24 - 25 травня 2011р 2011 р. в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (Київ, Україна) в рамках Фестивалю науки відбудеться V конференція молодих вчених ІМБГ НАН України, присвячена 130-річчю від дня народження О. О. Богомольця. Для участі у конференції необхідно до 1 квітня 2011 року подати заявку на участь та тези доповіді. Електронна пошта Ради молодих вчених: E-mail: rmd@imbg.org.ua

  Оголошено наступні конкурси для молоді у 2011 році http://www.nas.gov.ua/NM/Pages/default.aspx/:

  • Конкурс проектів НДР молодих учених НАН України. Кінцевий термін подання – 13 травня 2011 р. Детальна інформація розміщена на сайті: http://http://www.nas.gov.ua/nm/contests/grant/nasu/
  • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Кінцевий термін подання – 4 березня 2011 р.
  • Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудову України у номінації «За наукові досягнення» - кінцевий термін подання до Комісії по роботі з науковою молоддю НАНУ 25 лютого 2011 р. (перевага надається тим, хто має науковий ступінь та до уваги беруться результати досліджень впродовж 2010 р.
  • Грант Президента України для обдарованої молоді для реалізації соціально значущих творчих проектів – кінцевий термін подання 1 березня 2011 р.
  • Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок – кінцевий термін подання 22 березня 2011 р.
  • Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді – кінцевий термін подання 10 березня 2011 р.
  • Стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (право на отримання стипендії мають молоді учені до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, прийняті до розгляду спецрадою) – кінцевий термін подання 10 травня 2011 р.

  Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки проводить прийом робіт на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених до 1 березня 2011 р. Детальна інформація розміщена на сайті: http://www.kdpu-nt.gov.ua/ .

  Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій для молодих вчених і студентів ВУЗів за кращі наукові роботи. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2010 року. Умови конкурсу розміщені на сайті НАН України: http://www.nas.gov.ua/Chronicle/Documents/mu2010.pdf.