Освітня діяльність

У 2016 році Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія.

Нормативні документи та корисні посилання:

Техніко-інстументальне забезпечення ІМБГ НАН України (презентація).