Діяльність Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі наук про життя - структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн. Інститут бере активну участь у виконанні державних науково-технічних програм, серед яких "Національна програма ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян", "Захист населення від найпоширеніших інфекційних захворювань", "Національна програма профілактики СНІДу в Україні", "Здоров’я нації", "Генні та аналітичні біотехнології", "Впровадження і застосування Грід-технологій", "Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів", "Нанотехнології і наноматеріали", "Розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини" і т.д.

    Згідно даним проекту «Бібліометрика української науки», що діє на платформі Google Scholar станом на 01.01.2019 р. ІМБГ НАН України посідає друге місце у рейтингу установ та відомств України за кількістю вчених з індексом Гірша IH ≥ 30 Рейтинг установ за Scopus , зі списком яких можна ознайомитись за посиланням: Аналітичні дані по ІМБГ НАН України за Scopus

    Національна бібліотека імені В.І. Вернадського надала науковцям ІМБГ НАНУ доступ на користування електронними базами даних: SCOPUS, Academic Search Complete та SciVerse Freedom Collection. Доступ до інформаційних продуктів надається ІМБГ НАН України автоматично при завантаженні наступних сторінок мережі Інтернет: http://scopus.com, http://search.ebscohost.com

    12–14 вересня 2018 року на засіданні Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Солдаткіна Олексія Петровича, академіка НАН України, д.б.н., проф., завідувача лабораторії біомолекулярної електроніки ІМБГ НАН України обрано членом Наукової ради Національного фонду досліджень України зі строком повноважень чотири роки ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1087-р)