Наукові відділи та лабораторії

До складу інституту входять 14 наукових відділів, 7 наукових лабораторій

Відділ регуляторних механізмів клітини
Рік заснування: 1969.
Керівник: член-кор.НАН України, академік НАМН України, д.б.н., професор Кордюм В. А.
Відділ сигнальних систем клітини
Рік заснування: 1973.
Керівник: член-кор. НАН України, д.б.н., професор  Філоненко В. В.
Відділ біомолекулярної електроніки
Рік заснування: 2004.
Керівник - академік НАН України, д.б.н., професор Солдаткін О. П.
Відділ структурної і функціональної протеоміки
Рік заснування: 2004.
Керівник - д.б.н., професор Негруцький Б. С.
Відділ молекулярної генетики
Рік заснування: 1978.
Керівник: д.б.н., професор Телегєєв Г. Д.
Відділ генетики людини
Рік заснування: 1980.
Керівник: д.б.н., професор  Лукаш Л. Л.
Відділ молекулярної онкогенетики
Рік заснування: 2009.
Керівник: член-кор. НАН України, д.б.н., професор Кашуба В. І.
Відділ генетики клітинних популяцій
Рік заснування: 1989.
Керівник: член-кор. НАН України, д.б.н., професор  Кунах В. А.
Відділ ензимології білкового синтезу
Рік заснування: 1989.
Керівник: академік НАН України, д.б.н., професор Тукало М. А.
Відділ молекулярної та квантової біофізики
Рік заснування: 1990.
Керівник: д.х.н., с.н.с. Горб Л.Г.
  • Лабораторія інструментальних методів досліджень
    Керівник – к.б.н., с.н.с. Блюм І. О.
Відділ функціональної геноміки
Рік заснування: 1992.
Керівник: член-кор. НАН України, д.б.н., професор  Риндич А. В.
Відділ синтетичних біорегуляторів
Рік заснування: 1998.
Керівник: д.х.н., с.н.с. Дубей І. Я.
Відділ білкової інженерії та біоінформатики
Рік заснування: 2001.
Керівник: член-кор. НАН України, д.б.н., професор  Корнелюк О. І.
Відділ біомедичної хімії
Рік заснування: 2003.
Керівник: д.х.н., професор  Ярмолюк С. М.