Міжнародне співробітництво

Інститут є однією з провідних установ в Україні та у світі з фундаментальних досліджень в галузі молекулярної біології та генетики, а також розробок з геноміки, протеоміки, генних, клітинних та аналітичних біотехнологій та біоінформатики. Наукові відділи інституту співпрацюють більш ніж з 80 науковими організаціями далекого зарубіжжя та СНД, серед яких інститути та університети Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Румунії, Сербії, Словенії, Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Італії, Індії, Китаю, Фінляндії, Греції, Іспанії, Японії, Польщі, Чехії, Білорусі, Вірменії та ін. Плідне міжнародне наукове співробітництво мають всі відділи інституту.

За результатами конкурсу FP7-INCO-2011-6, оголошеному Європейською Комісією на 2011 рік, метою якого було посилення можливостей співпраці науково-дослідних центрів країн, що підпадають під Європейську Політику Добросусідства, було підтримано 5 проектів від України:

COMBIOM. Зміцення співпраці між ЄС та Україною в галузі молекулярної біомедицини.

http://www.combiom-fp7.org

Strengthening Cooperation in Molecular Biomedicine between EU and Ukraine (COMBIOM)

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) взяв участь у європейському конкурсі РП7, Сьомої Рамкової Програми (7th Framework Program, FP7): Інтеграція країн-сусідів ЄС в ERA (ERA-WIDE) та отримав фінансування на виконання проекту «Зміцнення співпраці між ЄС та Україною в галузі молекулярної біомедицини» (COMBIOM), в якому Інститут є координатором. Проект був поданий на спеціальний конкурс, що проводився протягом 2010-2011 рр. і був спрямований на розширення Європейського дослідницького простору (European Research Area, ERA) за рахунок виявлення найперспективніших наукових центрів у країнах-сусідах Євросоюзу, надання їм можливостей для швидкого розвитку та набуття ролі лідерів у своїй країні і статусу рівноправних партнерів для європейських наукових досліджень.

Для виконання гранту неоціненним є досвід міжнародної співпраці та ведення європейських проектів наших колег з європейських установ – партнерів СOMBIOM: Інституту Гюстава Руссі (Франція, http://www.igr.fr/?p_id=714) та Міжнародного Інституту молекулярної і клітинної біології (Польща, http://www.iimcb.gov.pl/). Обидві установи є лідерами у галузі молекулярної біомедицини у своїх країнах, мають неабиякий досвід ведення наукових досліджень в ERA, співпраця з цими європейськими установами закладена здавна у наших спільних дослідженнях та міжнародних проектах.

На найближчі три роки ІМБГ НАН України має важливе завдання – використати досвід партнерів як координаторів європейського рівня, довести ЄС свою спроможність бути активними учасниками конкурсів науково-технічних програм ЄС, створювати міжнародні консорціуми для біомедичних досліджень, вигравати гранти та чітко вести проекти, а також максимально доводити результати своїх досліджень до рівня актуальних потреб суспільства, підвищуючи соціальну значимість науки в Україні.

Проект виконується за підтримки Сьомої Рамкової Програми Європейського Союзу (РП7).

Акронім проекту: COMBIOM

Номер проекту: 294932

Початок проекту: 2011-12-01

Тривалість: 36 місяців

Координатор проекту: Єльська Ганна Валентинівна, акад. НАН України, проф., директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. 03680, Київ, вул. Акад. Заболотного, 150. Тел.: (380-44) 526-11-69. Факс: (380-44) 526-07-59. Email: elskaya@imbg.org.ua

Менеджер проекту: Міщук Яніна Ромуальдівна, к.б.н., вчений секретар Інституту. 03680, Київ, вул. Акад. Заболотного, 150. Тел.: (380-44) 526-11-29. Факс: (380-44) 526-07-59. Email: mishchuk@imbg.org.ua

Вичерпну інформацію щодо проекту та заходів, пов'язаних з ним, можна отримати на сайті: http://www.combiom-fp7.org/uk.