Наукові конференції та семінари структурних підрозділів ІМБГ НАН України

Наукові конференції 2020

ДатаНазва
12.02. Тихонкова І.О., к.б.н., с.н.с. відділу сигнальних систем клітини ІМБГ НАН України, відповідальний секретар журналу "Biopolymers and Cell": "Можливості платформи Web of Science та авторських профілів, які ми втрачаємо".
27-28.05. Онлайн-конференція молодих вчених ІМБГ НАН України. Вичерпна інформація: rmv.imbg@gmail.com.
18.08.Гоцуляк Назарій Ярославович, м.н.с. відділу сигнальних систем клітини ІМБГ НАН України, попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: "РОЛЬ mTOR-СИГНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У РЕГУЛЯЦІЇ ЛОКОМОТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ПІД ВПЛИВОМ МІКРООТОЧЕННЯ" зі спеціальності 03.00.03 – молекулярна біологія".
26.08. Архипова Валентина Миколаївна, к.б.н., с.н.с. відділу біомолекулярної електроніки на затвердження теми докторської дисертації (науковий консультант – академік НАН України Солдаткін О.П.). Доповідь: "Аналітичне застосування холінестераз в біосенсориці" на затвердження теми докторської дисертації.

Семінари Відділу генетики людини ІМБГ НАНУ на 2020 рік. Завідувач - д.б.н., проф. Л. Л. Лукаш.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
19.03. Півень О.О.: "Канонічний Wnt сигналінг у регулюванні метаболізму і функції мітохондрій".
16.04. Акуленко О.А.: "Вплив сумісного застосування IFNa2b та алкілувальної сполуки MNNG на кількість репаративного ензиму MGMT та білка MARP у клітинах людини in vitro".
16.04. Півень О.М.: онлайн-лекція о 19:00 "CRISPR-Cas система - платформа для розвитку синтетичної біології" у межах проєкту "Дійсна наука". Вичерпна інформація розміщена за за посиланням.
21.05. Папуга О.Є.: "Порівняння впливу живих клітин і кондиціонованого середовища на загоєння ран шкіри".
18.06. Рубан Т.П., Волинець Г.П.: "Хімічна природа інгібіторів MGMT та їх тестування".
16.07. Нідоєва З.М.: "Вплив гормонів на експресію гена MGMT".
24.09. Мацевич Л.Л.: "Лікарські форми при експериментальній терапії термічних опіків та ран іншого ґенезу ".
15.10. Кушнірук В.О.: "Імунофенотипування клітин лінії 4BL. Паралель між змінами каріотипу та адаптацією клітин до різних умов культивування".
19.11. Яцишина А.П.: "Регуляція гена MGMT людини".
17.12. Підпала О.В.: "Еволюція гена MGMT у Strepsirrhini: від структури до мобільних генетичних елементів".

Наукові конференції 2019

ДатаНазва
16.05. Давид Пастре (David Pastre), професор Національного інституту здоров'я та медичних досліджень (INSERM) Університету Еврі-Париж: "Контроль експресії генів через фази поділу та хвороби людини".
22-25.05. XIII Всеукраїнська конференція молодих вчених ІМБГ НАН України. Цього року Конференція проводиться у партнерстві з організаторами #ДніНауки, оскільки популяризація науки є сьогодні однією з найважливіших задач людей, що вболівають та докладають зусиль до розвитку науки в Україні. Програму конференції розміщено: за посиланням.
27.05. 1. Пиршев Кирило, к.б.н., м.н.с., Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ та Інституту фізики НАНУ: "Метод протокової цитофлуориметрії – введення". 2. Асмолкова Валентина, к.б.н., провідний спеціаліст з продукції ТОВ «АЛТ Україна Лтд» - ексклюзивний представник компанії Thermo Fisher Scientif ic в Україні: "Практичні нюанси та потенційні можливості застосування протокового цитометру Attune NxT".
05.06.Шаблій В.А., к.б.н., старший науковий співробітник лабораторії біосинтезу нуклеїнових кислот: "Роль ендогенних ретровірусних env генів в еволюції плацентарних та онтогенезі в цілому".
30.09 – 04.10. ХІІ Український біохімічний конгрес, м. Тернопіль. Програму конференції розміщено: за посиланням.

Семінари Відділу генетики людини ІМБГ НАНУ на 2019 рік. Завідувач - д.б.н., проф. Л. Л. Лукаш.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
21.02. Півень О.О.: "Порушення організації адгеринового комплексу у міокарді як молекулярний механізм розвитку деяких патологій серця".
21.03.Яцишина А.П.: "Регуляція транскрипції гена MGMT людини (дані по клонуванню, qPCRs)".
24.04. Нідоєва З.М.: "Ядерні та мембранні рецептори елементів відгуку на гормони: регуляція транскрипції генів".
16.05. Папуга О.Є.: "Використання гідрогелів для лікування опіків шкіри".
21.06. Балацький В.В.: "Роль β -катеніну у регуляції метаболізму кардіоміоцитів".
18.07. Підпала О.В.: "Аналіз формування специфічного для людини ретроелемента L1HS у межах інтронних послідовностей гена MGMT людиноподібних приматів".
17.10.Рубан Т.П.: "Дослідження біологічної активності екстрактів з рослин роду Deschampcia за допомогою МТТ-тесту".
15.11.Мацевич Л.Л.: "Ксенотрансплантанти та без клітинні препарати на основі кліти 4BL: особливості виготовлення та застосування".
20.12. Кушнірук В.О.: "CPS клітини: методи отримання, галузі застосування, генетичні зміни при культивуванні".

Наукові конференції 2018

ДатаНазва
24.01. СИВИК Тетяна Леонідівна, докт. с.-г. наук, професор, зав. лабораторії генної зооінженерії, професор Кафедри технології виробництва молока і м’яса Білоцерківського національного аграрного університету. Доповідь: "Трансгенез через сперматогональні стовбурові клітини. Технологія і застосування".
21.02. Шапочка Дмитро Олександрович, зав. Відділу молекулярної патології і генетики, Патоморфологічна лабораторія "CSD health care", Київ. Доповідь: "Молекулярне профілювання солідних пухлин: можливості методу та досвід застосування в Україні".
21.03. Савицький Олександр Вячеславович, к.б.н., н.с. відділу білкової інженерії та біоінформатики ІМБГ НАН України, доповідь: "ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ В БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ".
19.04. Науковий семінар "Застосування секвенаторів наступного покоління для задач геноміки і молекулярної онкогенетики". Доповідач Флоріан Гредлер Компанія "Ілюміна" (ФРН).
15-17.05 Міністерство освіти і науки України проводить Всеукраїнський фестиваль інновацій. Деталі за посиланням.
19.05. Науково-популярний проект «Наукові пікніки в Україні» планує провести Медичні пікніки в парку Шевченка в Києві. Заявки на участь приймаються до 25 квітня 2018 року. Детальна інформація розміщена: за посиланням.
03-05.09. XI Парнасівська конференція за підтримки FEBS - Форум молодих вчених "Біохімія та молекулярна біологія інноваційної медицини", Київ. Вичерпна інформація розміщена: за посиланням.
15.11.Парнікоза Іван Юрійович, к.б.н., ст.н.сп. віддлу генетики клітинних популяцій "Deschampsia antarctica E. Desv. в сучасних умовах Морської Антарктики та за мікроклонального розмноження" - до захисту на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
21.11. Конференція Kyiv Non-Coding Meeting 2018, Київ. Вичерпна інформація розміщена: за посиланням.
21.11. Prof. Michał Dadlez, Інститут Біохімії і Біофізики ПАН, Варшава, Польща.ІМБГ НАН України, акова зала, об 11:00. Доповідь: "The dynamic dimension of protein structures and complexes revealed by hydrogen deuterium exchange".

Семінари Відділу генетики людини ІМБГ НАНУ на 2018 рік. Завідувач - д.б.н., проф. Л. Л. Лукаш.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
25.01. Суліковська І.О.: "Розробка імплантів кісткової тканини нового покоління на основі синтетичних аналогів кісткової тканини та мезенхімальних стовбурових клітин".
15.02. Півень О.О.: "Перспективи застосування CRISPR-Cas у перепрограмуванні клітин".
15.03. Балацький В.В.: "Роль α-E-катеніну у постнатальному розвитку міокарда".
19.04. Суліковська І.О.: "МікроРНК в регуляції остеогенної диференціації МСК".
17.05. Кушнірук В.О.: "Каріотипічна еволюція стовбурових клітин дорослої людини лінії 4BL при адаптації до умов in vitro".
21.06. Мацевич Л.Л.: "Попереднє дослідження загальної токсичності потенційних інгібіторів білка MGMT".
19.07. Підпала О.В.: "Аналіз ортологів гена MGMT людини у найпростіших еукаріотних організмів".
20.09. Папуга О.Є.: "Використання гідрогелів для лікування опіків шкіри".
18.10. Рубан Т.П.: "Дослідження біологічної активності екстрактів з рослин роду Deschampcia за допомогою МТТ-тесту".
15.11. Нідоєва З.М.: "Нові експериментальні дані по регуляції MGMT".
20.12. Яцишина А.П.: " Регуляція експресії MGMT людини".

Наукові конференції 2017

. .
ДатаНазва
23-24.05.Конференція молодих вчених ІМБГ НАН України, Київ, ІМБГ НАН України.
06-07.06.CYS-2017 IMBG Workshops. 1. Oleksandr V. Savytskyi, Institute of Molecular Biology and Genetics NASU. Доповідь: "Computational molecular modeling and visualization of biopolymers". 2. Ruslan Rodrigues, Institute of Molecular Biology and Genetics NASU. Доповідь: "Data analysis" Group 1 /Group 2. Більше інформації: за посиланням.
11.09.Громовий Тарас Юрійович, к.х.н., с.н.с. Інституту хімії поверхні ім. О.Чуйка НАН України. Лекція:" Методи мас-спектрометрії". Київ, ІМБГ НАН України.
31.10. Хоруженко Антоніна Іванівна к.б.н., ст.н.сп. відділу сигнальних систем клітини ІМБГ НАН України. Доповідь: "mTOR/S6K сигнальний шлях у формуванні резистентності до проти-естрогенової терапії гормон-залежних пухлин молочної залози людини» - на затвердження теми докторської дисертації (спеціальність – «091 Біологія», спеціалізація – "молекулярна біологія".
02.11.Тихонкова І.О., к.б.н., с.н.с. відділу сигнальних систем клітини ІМБГ НАН України. Семінар: "Додаткові можливості платформи Web of Science для науковця. Як підготувати звіт з публікаційної діяльності за визначений проміжок часу для науковця/відділу, про що говорять/мовчать показники", Київ, ІМБГ НАН України.
29.11.Семінар компанії MedcoSwiss "Секвенування нового покоління та платформа для ПЛР у реальному часі RotorGene від Qiagen", Київ, ІМБГ НАН України.

Семінари Відділу молекулярної генетики (вересень 2016 — квітень 2017). Завідувач - д.б.н., с.н.с. Г. Д. Телегєєв.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
вересень, 22Наукові співробітники відділу — Наукові звіти за 2016 рік.
жовтень, 20м.н.с. Гур`янов Д. С., м.н.с. Зиміна О. И. — За матеріалами міжнародної конференції “12th International Congress of Cell Biology. Exploring cellular structure and function”.
листопад, 24м.н.с. Поліщук Л. О. — Міграція ранніх стовбурових клітиняк пусковий механізм патогенезу СМЛ.
грудень, 22м.н.с. Антоненко С. В. — Особливості колокалізації білка UCP1 в клітині.
січень, 20н. с. Швачко Л. П. — Епігенетичні регулятори канцерогенезу: гістонметилаза EZH2 Polycomb репресивного комплексу.
лютий, 23н. с. Дибков М. В. — Кіназа Бруттона та її роль у розвитку первинних імунодефіцитів у дітей.
Березень, 23м.н.с. Кравчук І. В. — CRISPR/Cas9 система в молекулярно-біологічних дослідженнях.

Семінари Відділу біомедичної хімії. Завідувач - д.х.н., проф. С. М. Ярмолюк.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
кожного понеділка 15.30наукові семінари / звіти за тиждень

Семінари Відділу ензимології білкового синтезу. (Графік семінарів на 1-е півріччя 2017 р). Завідувач - д.б.н., проф., член-кор. НАН України М. А. Тукало.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
26.01.2017 р. 14-00, Актова зала Ст.н.с. Коваленко О. П. — “Методи вивчення активності аміноацил-тРНК синтетаз. Редагувальна активність лейцил-тРНК синтетази Thermus thermophilus”.
16.02.2017 р., 14-00, Актова залаМ.н.с. Скоробогатов О. В. — "Вивчення взаэмодії дефосфорильованих 2'-5'-триаденілатів з білками сімейства S100".
02.03.2017 р. 14-00, Актова залаМ.н.с. Родрігес Р. Р. — “Застосування мас-спектрометрії для визначення метаболітів системи обміну одновуглецевих фрагментів”
16.03.2017 р., 14-00, Актова залаАспірант, 3-й рік навчання Мельнічук Н. С. — "Інгібуванння гемаглютинін-гліканових взаємодій комплексами олігорибонуклеотидів-D-манітол”.
06.04.2017 р., М.н.с. Рибак М. Ю. — «Дослідження механізму роботи ферменту D-аміноацил-тРНК-деацилази Thermus thermophilus».
20.04.2017 р., 14-00, Актова залаМ.н.с. Вівчарик М. М. — “Вплив олігорибонуклеотидів на конформацію так активність Інтрферону”.
11.05.2017 р., 14-00, Актова залаНаук. співр. Марценюк О. П. — “Вплив гіпергомоцистеїнемії на проліферацію та апоптоз в плаценті людини”.
19.05.2017 р., 14-00, Актова залаАспірант, 3-й рік навчання Шодрий В. Б. — "Дослідження взаємодії манітолу з нуклеозидами за допомогою флуоресцентного зонду"
09.06.2017 р., 14-00, Актова залаМ.н.с. Фролова А. О. — “Підходи до аналізу профілю генної експресії за результатами мікромасив-експериментів”.
23.06.2017 р., 14-00, Актова залаАспірант, 3-й рік навчання Марчишак Т. В. — “Вплив природних олігорибонуклеотидів на стан антиоксидантоної ситсеми при токсикозі”.

Семінари Відділу молекулярної онкогенетики на січень-червень 2017 року. Початок семінарів - 15.00, к. 209. Завідувач - д.б.н., с.н.с. В. І. Кашуба.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
26.01.2017 р.Римар В. – Біоінформатичний аналіз баз даних по змінам експресії генів при раку нирок
9.02.2017 р.Некрасов К. А. – Метилювання гена FOXP3 в злоякісних новоутворюваннях
23.02.2017 р.Мевс Л. В. – Пошук злитих транскриптів у злоякісних пухлинах простати
9.03.2017 р.Розенберг Є. Е. – Генетичні і епігенетичні зміни та порушення експресії генів у пухлинах простати.
23.03.2017 р.Панасенко Г. В. – Визначення епігенетичних маркерів на моделі злоякісних новоутворень уротеліального тракту.
6.04.2017 р.Маньковська О. С. – Визначення панелі маркерів для диференційної неінвазивної діагностики карциноми сечового міхура.
20.04.2017 р.Грищенко Н. В. – Роль головного комплексу гістосумісності в онкопатології.
4.05.2017 р.Кіхно І. М. – Застосування методу RACE PCR для ідентифікації точки лінеаризації в геномах бакуловірусів Mane NPV i AcMNPV.
18.05.2017 р.Геращенко Г. В. – Експресія пухлино-асоційованих генів у злоякісних новоутвореннях простати.
1.06.2017 р.Захарук О. А. – Перспективи використання препаратів трансдукованих бакуловірусів.
15.06.2017 р.Анопрієнко О. В. – Особливості застосування 5’RACE для виявлення транскрипційних одиниць з функціональних ділянок бакуловіруса Malacosoma neustria.

Семінари Відділу генетики клітинних популяцій на ІІ квартал 2017 р. Завідувач - член-кор. НАН України, д.б.н., проф. В. А. Кунах.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
24.03.2017 р.Конвалюк І. І. – Мобільні генетичні елементи рослин: загальна характеристика та підходи до вивчення їх активності.
14.04.2017 р.Андрєєв І. О. – Особливості організації та поліморфізм генів 5Sр РНК у D. antarctica
12.05.2017 р.Мельник В. М. – Дослідження генів стрес-індукованих транскрипційних факторів у Deschampsia antarctica Desv. на основі даних біоінформатичного аналізу

Семінари Відділу білкової інженерії і біоінформатики у 2017 році. Завідувач - д.б.н., проф., член-кор. НАН України О. І. Корнелюк.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
січеньЗаїка Л. А. – Вивчення протипухлинної та противірусної дії ізотізону і його аналогів
лютийЦуварєв О. Ю. – Дослідження взаємодії АІМР1/p43 з флуоресцентним зондом bis-ANS
березеньКорнелюк О. І. – Комп’ютерне моделювання та експериментальні дослідження нанокомпозитних комплексів білків апарату біосинтезу білка
березеньШуба І. М. – Оптимізація комплексного лікування хворих на гліоми головного мозку з урахуванням індивідуальної чутливості пухлинних клітин до алкілувальних хіміопрепаратів
квітеньСавицький О. В. – Комп’ютерне моделювання молекулярної динамікитирозил-тРНК синтетази H. sapiens та її мутантних форм
квітеньЛожко Д. М. – Дослідження просторової структури ЕМАР ІІ методами мультивимірної ЯМР спектроскопії
травеньКарпова І. С. – Цитокін EMAPII і група ендогенних лектинів є гравцями однієї команди?
травеньЛило В. В. – Участь цитокінів EMAPII і p43 у патогенезі різних захворювань людини
червеньПальчиковська Л. Г. – Комплексний підхід до вивчення мультимішенних властивостей біологічно активних речовин
вересеньКоломієць Л. А. – Створення та дослідження нового протипухлинного нанокомпозитного комплексу EMAPII з декстрином-70
жовтеньОдинець К. О. – Взаємодія міні-TyrPC з флуоресцентним зондом bis-ANS
листопадЗаєць В. І. – Проблеми репарації
груденьЗапрошений гість – Вільна тема

Наукові конференції 2016

ДатаНазва
21.04.CЕМІНАР «ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ В ГЕНЕТИЧНІЙ ТА РЕГЕНЕРАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ» - в рамках роботи VІІ Міжнародного медичного форуму проводить науково-практичний семінар "Іноваційні напрямки в генетичній та регенеративній медицині. Адреса: м. Київ, МВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, Конференц-зал № 3, павільйон № 3.
27.04.Семінар: "Молекулярно-генетичні методи корекції геному або Нове слово у вивченні функції генів та у медико-біологічних дослідженнях". Доповідач: Півень Оксана Олександрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу генетики людини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
23.05.Prof. Dr. Andriy Mokhir. Friedrich-Alexander- University of Erlangen. Nuremberg, Germany. Department of Chemistry and Pharmacy. Organic Chemistry II. Heinkestr. "Singlet oxygen – responsive bioconjugates for control of biochemical processes and detection of nucleic acids in vitro and in live cells".
24.05.Х конференція молодих дослідників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, присвячена 160-річчю з Дня народження Заболотного Данила Кириловича, Київ, ІМБГ НАН України.

Семінари Лабораторії біосинтезу білка у 2016 році. Завідувач - д.б.н., проф. Б. С. Негруцький.

Виступи на DATA-club. 15-00, к.425 Сезон 2016 -2017 г.
ДатаДоповідач — Назва доповіді
2016.10.28Д. Власенко
2016.11.25О. Новосильна
2017.01.27Л. Порубльова
2017.02.24Т. Бондарчук
2017.03.31Л. Капустян
2017.04.28В. Шалак
2017.06.30І. Лисецький
Виступи на JOURNAL-club. 15-00, к.425 Сезон 2016 г.
ДатаДоповідач — Назва доповіді
2016.10.21О. Новосильна
2016.12.16Д. Власенко
2016.12.23О. Новосильна
2016.11.04Л. Порубльова
2016.11.11Л. Капустян
2016.11.18В. Шалак
2016.12.09І. Лисецький

ДатаДоповідач — Назва доповіді