Наукові семінари

Наукові семінари відділу молекулярної генетики (вересень 2016 — квітень 2017).
Завідувач д.б.н., с.н.с. Телегєєв Г. Д.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
вересень, 22Наукові співробітники відділу — Наукові звіти за 2016 рік.
жовтень, 20м.н.с. Гур`янов Д. С., м.н.с. Зиміна О. И. — За матеріалами міжнародної конференції “12th International Congress of Cell Biology. Exploring cellular structure and function”.
листопад, 24м.н.с. Поліщук Л. О. — Міграція ранніх стовбурових клітиняк пусковий механізм патогенезу СМЛ.
грудень, 22м.н.с. Антоненко С. В. — Особливості колокалізації білка UCP1 в клітині.
січень, 20н. с. Швачко Л. П. — Епігенетичні регулятори канцерогенезу: гістонметилаза EZH2 Polycomb репресивного комплексу.
лютий, 23н. с. Дибков М. В. — Кіназа Бруттона та її роль у розвитку первинних імунодефіцитів у дітей.
Березень, 23м.н.с. Кравчук І. В. — CRISPR/Cas9 система в молекулярно-біологічних дослідженнях.

Відділ біомедичної хімії.
Завідувач д.х.н., проф. Ярмолюк С. М.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
кожного понеділка 15.30наукові семінари / звіти за тиждень

Відділ ензимології білкового синтезу. (Графік семінарів на 1-е півріччя 2017 р)
Завідувач член-кор. НАН України, д.б.н., проф. М. А. Тукало

ДатаДоповідач — Назва доповіді
26.01.2017 р. 14-00, Актова зала Ст.н.с. Коваленко О. П. — “Методи вивчення активності аміноацил-тРНК синтетаз. Редагувальна активність лейцил-тРНК синтетази Thermus thermophilus”.
16.02.2017 р., 14-00, Актова залаМ.н.с. Скоробогатов О. В. — "Вивчення взаэмодії дефосфорильованих 2'-5'-триаденілатів з білками сімейства S100".
02.03.2017 р. 14-00, Актова залаМ.н.с. Родрігес Р. Р. — “Застосування мас-спектрометрії для визначення метаболітів системи обміну одновуглецевих фрагментів”
16.03.2017 р., 14-00, Актова залаАспірант, 3-й рік навчання Мельнічук Н. С. — "Інгібуванння гемаглютинін-гліканових взаємодій комплексами олігорибонуклеотидів-D-манітол”.
06.04.2017 р., М.н.с. Рибак М. Ю. — «Дослідження механізму роботи ферменту D-аміноацил-тРНК-деацилази Thermus thermophilus».
20.04.2017 р., 14-00, Актова залаМ.н.с. Вівчарик М. М. — “Вплив олігорибонуклеотидів на конформацію так активність Інтрферону”.
11.05.2017 р., 14-00, Актова залаНаук. співр. Марценюк О. П. — “Вплив гіпергомоцистеїнемії на проліферацію та апоптоз в плаценті людини”.
19.05.2017 р., 14-00, Актова залаАспірант, 3-й рік навчання Шодрий В. Б. — "Дослідження взаємодії манітолу з нуклеозидами за допомогою флуоресцентного зонду"
09.06.2017 р., 14-00, Актова залаМ.н.с. Фролова А. О. — “Підходи до аналізу профілю генної експресії за результатами мікромасив-експериментів”.
23.06.2017 р., 14-00, Актова залаАспірант, 3-й рік навчання Марчишак Т. В. — “Вплив природних олігорибонуклеотидів на стан антиоксидантоної ситсеми при токсикозі”.

План семінарів відділу молекулярної онкогенетики на січень-червень 2017 року. Початок семінарів - 15.00, к. 209.
Завідувач д.б.н., с.н.с. Кашуба В. І.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
26.01.2017 р.Римар В. – Біоінформатичний аналіз баз даних по змінам експресії генів при раку нирок
9.02.2017 р.Некрасов К. А. – Метилювання гена FOXP3 в злоякісних новоутворюваннях
23.02.2017 р.Мевс Л. В. – Пошук злитих транскриптів у злоякісних пухлинах простати
9.03.2017 р.Розенберг Є. Е. – Генетичні і епігенетичні зміни та порушення експресії генів у пухлинах простати.
23.03.2017 р.Панасенко Г. В. – Визначення епігенетичних маркерів на моделі злоякісних новоутворень уротеліального тракту.
6.04.2017 р.Маньковська О. С. – Визначення панелі маркерів для диференційної неінвазивної діагностики карциноми сечового міхура.
20.04.2017 р.Грищенко Н. В. – Роль головного комплексу гістосумісності в онкопатології.
4.05.2017 р.Кіхно І. М. – Застосування методу RACE PCR для ідентифікації точки лінеаризації в геномах бакуловірусів Mane NPV i AcMNPV.
18.05.2017 р.Геращенко Г. В. – Експресія пухлино-асоційованих генів у злоякісних новоутвореннях простати.
1.06.2017 р.Захарук О. А. – Перспективи використання препаратів трансдукованих бакуловірусів.
15.06.2017 р.Анопрієнко О. В. – Особливості застосування 5’RACE для виявлення транскрипційних одиниць з функціональних ділянок бакуловіруса Malacosoma neustria.

План проведення семінарів на засіданнях відділу генетики клітинних популяцій на ІІ квартал 2017 р.
Завідувач член-кор. НАН України, д.б.н., проф. Кунах В. А.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
24.03.2017 р.Конвалюк І. І. – Мобільні генетичні елементи рослин: загальна характеристика та підходи до вивчення їх активності.
14.04.2017 р.Андрєєв І. О. – Особливості організації та поліморфізм генів 5Sр РНК у D. antarctica
12.05.2017 р.Мельник В. М. – Дослідження генів стрес-індукованих транскрипційних факторів у Deschampsia antarctica Desv. на основі даних біоінформатичного аналізу

Семінар відділу білкової інженерії і біоінформатики 2017 рік Зав. відділом Корнелюк О.І. доктор біол. наук, професор, член-кор. НАН України

ДатаДоповідач — Назва доповіді
січеньЗаїка Л. А. – Вивчення протипухлинної та противірусної дії ізотізону і його аналогів
лютийЦуварєв О. Ю. – Дослідження взаємодії АІМР1/p43 з флуоресцентним зондом bis-ANS
березеньКорнелюк О. І. – Комп’ютерне моделювання та експериментальні дослідження нанокомпозитних комплексів білків апарату біосинтезу білка
березеньШуба І. М. – Оптимізація комплексного лікування хворих на гліоми головного мозку з урахуванням індивідуальної чутливості пухлинних клітин до алкілувальних хіміопрепаратів
квітеньСавицький О. В. – Комп’ютерне моделювання молекулярної динамікитирозил-тРНК синтетази H. sapiens та її мутантних форм
квітеньЛожко Д. М. – Дослідження просторової структури ЕМАР ІІ методами мультивимірної ЯМР спектроскопії
травеньКарпова І. С. – Цитокін EMAPII і група ендогенних лектинів є гравцями однієї команди?
травеньЛило В. В. – Участь цитокінів EMAPII і p43 у патогенезі різних захворювань людини
червеньПальчиковська Л. Г. – Комплексний підхід до вивчення мультимішенних властивостей біологічно активних речовин
вересеньКоломієць Л. А. – Створення та дослідження нового протипухлинного нанокомпозитного комплексу EMAPII з декстрином-70
жовтеньОдинець К. О. – Взаємодія міні-TyrPC з флуоресцентним зондом bis-ANS
листопадЗаєць В. І. – Проблеми репарації
груденьЗапрошений гість – Вільна тема

Лабораторія біосинтезу білка

Завідувач д.б.н., проф. Негруцький Б. С.

Выступления на DATA-club. 15-00, к.425 Сезон 2016 -2017 г.
ДатаДоповідач — Назва доповіді
2016.10.28Д. Власенко
2016.11.25О. Новосильна
2017.01.27Л. Порублева
2017.02.24Т. Бондарчук
2017.03.31Л. Капустян
2017.04.28В. Шалак
2017.05.26Н.
2017.06.30И. Лисецкий
Выступления на JOURNAL-club. 15-00, к.425 Сезон 2016 г.
ДатаДоповідач — Назва доповіді
2016.10.21О. Новосильна
2016.12.16Д. Власенко
2016.12.23О. Новосильна
2016.11.04Л. Порублева
2016.11.11Л. Капустян
2016.11.18В. Шалак
2016.12.02Н.
2016.12.09И. Лисецкий

ДатаДоповідач — Назва доповіді