Міжнародні гранти

 1. Джерело підтримки: Горизонт 2020 Програма Європейського Союзу (Horizon 2020), 2020-2023
  Назва проєкту: "Поглибнення співпраці в галузі новітньої біомолекулярної електроніки на основі "розумних" наноматеріалів"
  Керівник проєкту: Дзядевич С. В.
  Організації-партнери: Université Claude Bernard Lyon 1, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf Zentrum für Soziale Innovation Lyon Ingénierie Projets
 2. Джерело підтримки: Горизонт 2020 Програма Європейського Союзу (Horizon 2020), 2020-2023
  Назва проєкту: "Розумна інноваційна система для переробки стічних вод в замкнутому циклі у текстильному виробництві". This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 958491
  Керівник проєкту: Пєшкова В. М.
  Організації-партнери: Konya Technical University, ERAK, Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V., Institute for Biomedical Engineering IBMT, PCI Membranes, Lurederra centro tecnológico, Stiftelse CSDI Water Tech, Nanofique Limited, Vereala GmbH, Università di Trento, The Open University, Socialines inovacijos svaresnei aplinkai, (Social Innovations for Cleaner Environments), Centre for Process Innovation Ltd, Ulucev, NanoGenTech, Universidad Industrial de Santander, Innovation in Research and Engineering Solutions
 3. Джерело підтримки: Горизонт 2020 Програма Європейського Союзу (Horizon 2020, COST Action CA17116), 2018-2022
  Назва проєкту: "Міжнародна мережа для впровадження досліджень перинатальни2х похідних для терапевтичних підходів"
  Керівник проєкту: Шаблій В. А.
  Організації-партнери: Проф. Орнелла Пароліні (Італія) та 27 країн ЄС
 4. Джерело підтримки: Горизонт 2020 Програма Європейського Союзу (Horizon 2020) MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), 2020-2024
  Назва проекту: "NoBiasFluors", N872331
  Виконавці проєкту: А. Синюгіна, С. Черній, М. Лосицький, А. Синюгін, А. Баланда, Д. Арістова, С. Ярмолюк. Координатор проєкту - проф. Андрій Анатолійович Мохір
  Організації-партнери: Університет імені Фрідриха-Александра міст Ерлангена-Нюрнберга

 5. Джерело підтримки: Горизонт 2020 Програма Європейського Союзу (Horizon 2020) MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), 2018-2023
  Назва проєкту: "Хіроптичні оптичні та магнітні проби для визначення білків на основі кліткових металокомплексів", "Clathroprobes" N778245
  Виконавці проєкту - М. Лосицький, С. Черній, координатор проєкту - проф. Елізабета Гумієнна-Контецька
  Організації-партнери: Вроцлавський університет, Польща

 6. Джерело підтримки: НАН України, Конкурс українсько-польських проєктів мобільності, що реалізуються в рамках Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між НАНУ і Польською академією наук, 2022-2024
  Назва проєкту: "Tранскрипційна функція β-катеніну у метаболічному формуванні розвитку серця у ранньому післянатальному періоді"
  Керівник проєкту: Півень О. О.
  Організації-партнери: Інститут експериментальної біології імені Ненського ПАН, Варшава, Польща
 7. Джерело підтримки: НАН України, Конкурс українсько-польських проєктів мобільності, що реалізуються в рамках Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між НАНУ і Польською академією наук, 2022-2024
  Назва проєкту: "Дослідження амілоїдної агрегаціїї білків в присутності нанокомпозитів на основі фталоціанінів та оксиду графену"
  Керівник проєкту: Лосицький М.
  Організації-партнери: Інститут низьких температур і структурних досліджень ПАН, Вроцлав, Польща
 8. Джерело підтримки: НАН України, Конкурс українсько-польських проєктів мобільності, що реалізуються в рамках Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між НАНУ і Польською академією наук, 2022-2024
  Назва проєкту: "Дослідження структурної динаміки двох ізоформ фактора елонгації трансляції 1А"
  Керівник проєкту: Негруцький Б. С.
  Організації-партнери: Інститут біохімії і біофізики, Варшава, Польща
 9. Джерело підтримки: НАН України, Конкурс українсько-польських проєктів мобільності, що реалізуються в рамках Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між НАНУ і Польською академією наук, 2022-2024
  Назва проєкту: "Генетичні аспекти порушень розвитку статі (ПРС) людини"
  Керівник проєкту: Лівшиць Л. А.
  Організації-партнери: Інститут генетики людини ПАН, Пoзнань, Польща
 10. Джерело підтримки: Виконавча рада Наукового програмного комітету Європейського товариства генетики людини, 2022
  Назва проєкту: "Нові мутації STARD8 і STARD9, ідентифіковані у 46,XY пацієнтів з дисгенезією гонад дозволяють визначити їх як гени- кандидати DSD"
  Керівник проєкту: Лівшиць Л.А., Сіроха Д.А.
  Організації-партнери: -
 11. Джерело підтримки: Міністерство Європи та закордонних справ Франції, 11.2021-06.2022
  Назва проєкту: "Functional interactions in neurons between ITSN1 and RNA binding proteins associated with their post-translational modifications"
  Керівник проєкту: Грязнова Т. А.
  Організації-партнери: Університет м. Еврі-Вал-д’Ессон
 12. Джерело підтримки: Паризько-Саклайський Університет, "ADI 2020", IDEX Paris-Saclay, ANR-11-IDEX-0003-02", 2021-2022
  Назва проєкту: "Вивчення взаємодій між SAM68 та SH3-домен вмісними протеїнами в ядерному процесингу мРНК"
  Керівник проєкту: Кропивко С.В.
  Організації-партнери: Університет Париж-Сакле, м. Жиф-сюр-Іветт , Франція

 13. Джерело підтримки: Фонд Simons Foundation (США) 2022
  Назва проєкту: Стипендії 50 науковцям та 8 аспірантам, що працюють в Україні
  Керівник проєкту: Дзядевич С.В.
  Організації-партнери: -
 14. Джерело підтримки: Інститут Сенгера, Велика Британія, 2022
  Назва проєкту: ABSCR «Автоматизоване розпізнавання клітин букального мазка з даних зображень мікроскопії за допомогою методів машинного навчання та ноутбуків Jupyter за використання графічних процесорів»
  Керівник проєкту: Тукало М.А.
  Організації-партнери: Wellcome Sanger Institute, UK
 15. Джерело підтримки: Університет м.Орхус, SAR-U, Данія, 2022-2023
  Назва проєкту: "Аналіз просторової структури ізоформи 1 фактора елонгації трансляції eEF1A",
  Керівник проєкту: Шалак В.Ф., Новосильна О.В.
  Організації-партнери: Університет м. Орхус. Данія
 16. Джерело підтримки: Фінська національна агенція з освіти (EDUFI), 2019-2022
  Назва проєкту: "Роль мікроРНК у регуляції клатрин-опосередкованого ендоцитозу при нейродегенерації"
  Керівник проєкту: Герасимчук Д.О.
  Координатор проєкту: Доманський А.
  Організації-партнери: Фінська національна агенція з освіти (EDUFI) Університет Гельсінкі, м. Гельсінкі, Фінляндія
 17. Джерело підтримки: Фінська фундація з дослідження хвороби Паркінсона, 2022
  Назва проєкту: "Вплив малих молекул та некодувальних РНК на нейродегенерацію"
  Керівник проєкту: Герасимчук Д.О.
  Координатор проєкту: Аіраваара М.
  Організації-партнери: Фінська фундація з дослідження хвороби Паркінсона, Університет Гельсінкі, Фінляндія
 18. Джерело підтримки: Фінське фармацевтич не товариство, 2022-2023
  Назва проєкту: " Нейропротектив ні ефекти лікопену при нейродегенерації"
  Керівник проєкту: Герасимчук Д.О.
  Координатор проєкту: Аіраваара М.
  Організації-партнери: Фінське фармацевтичне товариство, Університет Гельсінкі, Фінляндія
 19. Джерело підтримки: Короткострокові гранти для українців від Спілки європейських біохімічних товариств (FEBS), 09.-12.2022
  Назва проєкту: " Роль фосфоліпідної скрамблази 1 в ендоцитозі синаптичних везикул: ідентифікація нових регуляторів"
  Керівник проєкту: Губар О.С.
  Координатор проєкту: Гасман С.
  Організації-партнери: Інститут клітинних та інтегративних нейронаук, (INCI), UPR3212 CNRS, Старсбург, Франція
 20. Джерело підтримки: НАН України – ПАН (Польська академія наук), 2018-2021
  Назва проєкту: "Дослідження нелінійно-оптичних властивостей амілоїдних агрегатів білків"
  Керівник проєкту: В. Б. Ковальська. Виконавці - М. Лосицький, С. Черній.
  Організація-партнер: Інститут низьких температур і структурних досліджень ПАН, Польща
 21. Джерело підтримки: Фонд цивільних досліджень та розвитку США / U.S. Civilian Research and Development Foundation, CRDF Global, 2020-2021
  Назва проєкту: "Високоселективне розпізнавання афлатоксинів в зернових та кормах з використанням наноструктурованих полімерних мембран"
  Керівник проєкту: Сергеєва Т. А.
  Організація-партнер: Інститут фізики напівпровідників ім. Лашкарьова НАН України
 22. Джерело підтримки: МОН України, українсько-литовський білатеральний грант (Joint Ukrainian-Lithuanian research projects), 2020-2021
  Назва проєкту: "Виявлення генів, пов’язаних з метастазуванням та шляхів їхньої регуляції у хворих зі злоякісними пухлинами головного мозку"
  Керівник проєкту: Скрипкіна І. Я.
  Організація-партнер: Литовський університет медичних наук, Інститут нейронауки, Каунас, Литва
 23. Джерело підтримки: Європейське космічне агентство
  Назва проєкту: "Експеримент "BIOSIGN" на міжнародній космічній станції"
  Керівник проєкту: Козировська Н. О.
  Організації-партнери: ЕКА та 12 інституцій ЄС, Індії та Бразилії
 24. Джерело підтримки: Федерація європейських біохімічних товариств (ФЄБТ) / Federation of European Biochemical Societies (FEBS), 30.06-03.07.2021
  Назва гранту: Trevel Grant / Грант на поїздку. 20-ий Форум для молодих вчених та 45-ий Конгрес ФЄБТ / 20th FEBS Young Scientists’ Forum and 45th FEBS Congress
  Здобувач: Пікус П. О.
  Організація-партнер: -

 25. Джерело підтримки: Проект ERASMUS+ (EU programme), 2017-2020
  Назва проекту: "Erasmsus+ project 2017-1-BE02-KA107-034651 for individual mobility in the frame of collaboration"
  Керівник проєкту: Мошинець О. В.
  Організації-партнери: Antwerp Maritime Academy (Antwerp, Belgium)
 26. Джерело підтримки: Горизонт 2020, HPC-Europa 3, Грант для досліджень в MareNostrum, 2020
  Назва проєкту: Грант на 200 000 CPU годин на MareNostrum IBM Power 9 cluster для розрахунків траєкторій молекулярної динаміки
  Керівник проєкту: Савицький О. В.
  Організація-партнер: Суперкомп'ютерний центр Барселони, Барселона, Іспанія
 27. Джерело підтримки: Фонд цивільних досліджень та розвитку, США (U.S. Civilian Research and Development Foundation, CRDF Global), 2019-2020
  Назва проекту: "Дослідження фталоціанінових комплексів як шаперонових міметиків для попередження температурно-індукованого фібрило- утворення протеїнів у харчовій промисловості"
  Керівник проекту: Ковальська В.Б.
  Організація-партнер: -
 28. Джерело підтримки: Sinergia, Швейцарський Національний Науковий Фонд (Sinergia, Swiss National Science Foundation), 1.01.2019-31.07.2020
  Назва проєкту: "Ідентифікація нових факторів, пов'язаних з аномальним розвитком гонад у людини"
  Керівник проєкту: Лівшиць Л. А.
  Організація-партнер: Женевський університет, Швейцарія
 29. Джерело підтримки: НАН України – ПАН (Польська академія наук), 2018-2020
  Назва проєкту: "Просторова організація трансляційного комплексу eEFIB та його компонентів"
  Керівник проєкту: Негруцький Б. С.
  Організація-партнер: Інститут Біохімії і Біофізики ПАН, Варшава, Польща
 30. Джерело підтримки: НАН України – ПАН (Польська академія наук), 2018-2020
  Назва проєкту: "Сигнальна функція ß-катеніну та α-E-катеніну у регуляції метаболізму серця та патогенезі гіпертрофії лівого шлуночка"
  Керівник проєкту: Півень О. О.
  Організація-партнер: Ненський Інститут екпериментальної біології ПАН, Варшава, Польща
 31. Джерело підтримки: МОН України, Міністерство Європи та закордонних справ та Міністерство вищої освіти, досліджень та інновацій Франції, 2019-2020
  Назва проєкту: "Вплив циркулюючих вірусних трансактиваторних білків (ВІЛ-1 Tat та ЕБВ Zta) на експресію генів у В-клітинному лімфомагенезі"
  Керівник проєкту: Скрипкіна І. Я.
  Організація-партнер: Інститут Гюстава Руссі, Université de Lille
 32. Джерело підтримки: МОН України, українсько-австрійський білатеральний грант (Ukrainian-Austrian bilateral grant), 2019-2020
  Назва проєкту: "Виявлення антимікробних резистентностей та їх розповсюдження в метагеномних зразках міського середовища"
  Керівник проєкту: Фролова А. С.
  Організація-партнер: Інститут біоінженерії, Кафедра прикладних наук про життя, Університет прикладних наук, Кампус, Відень
 33. Джерело підтримки: НАН України – ПАН (конкурс на отримання грантів для візитів молодих українських учених на місячний термін до Польщі у 2020 році)
  Здобувач: Черній С. В.
  Організація-партнер: Інститут досліджень низьких температур і структур, Варшава, Польща
 34. Джерело підтримки: Федерація європейських біохімічних товариств (ФЄБТ) / Federation of European Biochemical Societies (FEBS), 15.01.2020 – 15.03.2020
  Назва проєкту: "Дослідження патернів експресії генів транскрипційних факторів рослин за допомогою РНК in situ гібридизації"
  Керівник проекту: Навроцька Д. О.
  Організація-партнер: Хайдельберзький університет Хайдельберг, Німеччина

 35. Джерело підтримки: Грант від Фонда короля Бодуена, Брюссель, Бельгія, 2020. Стажування в лабораторії клітинної та молекулярної фізіології медицинського факультету університету Брюселю, Бельгія
  Здобувач: Хоруженко А.І.
  Організація-партнер: Університет Лібре де Брюссель, Бельгія
 36. СТАЖУВАННЯ

  Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 37. Країна: м. Джексонвілл, Флоріда, США
  Дата: 10.04.2022-09.04.2024
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Савицький О.В. старший науковий співробітник, к.б.н.
  Мета виїзду: стажування в рамках спільних наукових досліджень

 38. Країна: Центр Pigmod, Чехія
  Дата: 01.06.2022-31.03.2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Губєрнаторова А.О., провідний інженер
  Мета виїзду: стажування в рамках спільних наукових досліджень

 39. Країна: м. Галвестон, США
  Дата: 02.02.2022-02.02.2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Рибак М.Ю., науковий співробітник, к.б.н.
  Мета виїзду: стажування в рамках спільних наукових досліджень

 40. Країна: м. Ітака, штат Нью-Йорк, США
  Дата: 05.01.2022-06.07.2022
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Зіміна О.В., науковий співробітник, к.б.н.
  Мета виїзду: стажування в рамках спільних наукових досліджень

 41. Джерело підтримки: НАН України-ПАН, 2021
  Назва проєкту: Стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук
  Виконавець проєкту: Черній С. В.
  Організації-партнери: Інститут низьких температур і структурних досліджень ПАН

 42. Джерело підтримки: Хайдельберзький Університет Хайдельберг, Німеччина, 05.03-31.08.2021
  Назва проєкту: "Опанування методів редагування геному злакових видів рослин за допомогою СRISPR/Cas9 системи"
  Виконавець проєкту: Навроцька Д. О.
  Організації-партнери: Хайдельберзький Університет Хайдельберг, Німеччина

 43. Джерело підтримки: Фінська національна агенція з освіти (EDUFI), 2019- 2021
  Назва проекту: "Роль мікроРНК у регуляції клатрин-опосередкованого ендоцитозу при нейродегенерації"
  Керівник проекту: Герасимчук Д. О.
  Організації-партнери: Фінська національна агенція з освіти (EDUFI), Університет Гельсінкі, м. Гельсінкі, Фінляндія
 44. СПІЛЬНА АСПІРАНТУРА

 45. Джерело підтримки: Договір про спільну аспірантуру між ІМБГ НАНУ та Паризько-Саклайським Університетом
  Назва проєкту: навчання у аспірантурі
  Виконавець проєкту: Лавриненко К. Д.
  Організації-партнери: Університет Париж-Сакле, м. Жиф-сюр-Іветт , Франція
 46. Джерело підтримки: Договір про спільну аспірантуру між ІМБГ НАНУ та Паризько-Саклайським Університетом
  Назва проєкту: навчання у аспірантурі
  Виконавець проєкту: Козирєва К. О.
  Організації-партнери: Університет м. Еврі-Вал-д’Ессон, Франція