«Фактори експериментальної еволюції організмів»

Національна академія наук України Інститут молекулярної біології і генетики НАН України Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова

Збірник наукових праць, ISSN 2219-3782

Збірник є періодичним виданням, яке представляє наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, написані спеціально для даного видання. В оглядових і експериментальних статтях наводяться дані з основних напрямів вивчення особлиовтсей еволюції в природі та експерименті, молекулярної структури та організації геномів, генетико-біотехнологічного розширення генетичної мінливості живих організмів, генетики господарсько—цінних ознак рослин і тварин, сучасних методів біотехнології і генетичної інженерії при створенні нового покоління сортів і гібридів культурних рослин, ДНК-технологій і молекулярних маркерів у селекції рослин і тварин, генетики людини та медичної генетики; результати аналізу та оцінки генетичних ресурсів.

Для спеціалістів у галузі генетики, селекції, біотехнології, екології, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Збірник включено до Переліку фахових видань України у галузі біологічних наук.

Адреса редакції:

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, вул. Академіка Заболотного, 150, Київ 03680. e-mail: kunakh@imbg.org.ua, web-site: http://utgis.org.ua/faktory .