Конкурси НАН України 06.2018
Published: 2018-06-22. Active until: 2018-12-15.

НАН України оголосила низку конкурсів:

  • конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи:
  • В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком до 35 років включно. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається ученим радам наукових установ. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим та студентам, подає її до Президії НАН України. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2018 р. Вичерпна інформація про захід розміщена за посиланням

  • конкурс на здобуття премій імені видатних учених України:
  • Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України з метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України. Право висунути роботи на здобуття іменних премій надається дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України та науковим установам. Усі матеріали подаються до Президії Національної академії наук України. Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2018 р. Вичерпна інформація про захід розміщена за посиланням

  • конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України:
  • Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за окремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць. У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського можуть брати участь: дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України, незалежно від місця їх постійної роботи; зарубіжні вчені; окремі особи, які працюють у наукових установах, розташованих на території України. Організації або окремі особи, що висунули кандидата для присудження медалі, подають свої пропозиції до Президії Національної академії наук України до 12 листопада 2018 р. Вичерпна інформація про захід розміщена за посиланням    Back to the list