ЖУРНАЛ “Biopolymers and Cell”

Biopolymers and cell
Адреса редакції: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
вул. Академіка Заболотного, 150, м. Київ - 143, Україна, 03680
Тел/факс: (380-44) 526-07-89
E-mail: j_bpcell@imbg.org.ua
http://www.biopolymers.org.ua

Науковий журнал «Биополимеры и клетка» засновано у 1985 році Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України та Національною академією наук України. ISSN паперової версії 0233-7657, електронної - ISSN 1993-6842.
З 2001 року журналу виходить під назвою «Біополімери і клітина». У 2009 році його перереєстровано та перейменовано на «Biopolymers and Cell» з офіційним скороченням «Biopolym. Сell».
Журнал приймає до друку роботи з молекулярної біології, генетики та супутніх галузей: геноміки, транскриптоміки, протеоміки, біоінформатики, біомедицини, молекулярної онкології, молекулярної вірусології, імунології, теоретичних основ біотехнології, біофізики та біоорганічної хімії, які оформлено у вигляді експериментальних статей, оглядів, коротких повідомлень.
Статті публікуються трьома мовами: англійською, українською і російською. Формат журналу відповідає стандартам, рекомендованим Міжнародною редакційною комісією та біотичними комітетом.
«Biopolymers and Cell» внесено до переліку видань Вищої атестаційної комісії за спеціальностями «біологія» і «хімія». Реферується міжнародними базами даних Scopus, EmBase, Index Copernicus, Наукова електронна бібліотека (elibrary.ru), SJR, ВІНІТІ, DOAJ, EBSCO, Джерело.
Виходить 6 разів на рік.
Передплатний індекс у «Каталозі видань України» - 70200; в «Почте России» - 88356.

Головний редактор:

Єльська Ганна Валентинівна (Україна)

Заступники головного редактора:

Сиволоб Андрій Володимирович (проф., д.б.н, Київ, Україна)
Васецький Єгор Сергійович (проф., д.б.н., Париж, Франція)

Редакційна колегія:

Склад

Засновники:

Національна академія наук України
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Завідувач редакції

Тихонкова Ірина Олександрівна

Науковий редактор

Говорун Дмитро Миколайович