ЗАКОН УКРАЇНИ "Про наукову і науково-технічну діяльність". Документ 848-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.04.2021, підстава - 1369-IX

Наукова діяльність Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) зосереджена на вирішенні проблем в галузі молекулярної біології, генетики та біотехнології.

Основними напрямами досліджень ІМБГ НАН України (Постанова Президії НАН України №245 від 07.09.11), що проводяться в 14 наукових відділах та 5 наукових лабораторіях інституту, є:

  • структурна та функціональна геноміка;
  • протеоміка та білкова інженерія;
  • молекулярні та клітинні біотехнології;
  • біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.

Інститут бере активну участь у виконанні державних науково-технічних програм, серед яких "Національна програма ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян", "Захист населення від найпоширеніших інфекційних захворювань", "Національна програма профілактики СНІДу в Україні", "Здоров’я нації", "Генні та аналітичні біотехнології", "Впровадження і застосування Грід-технологій", "Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів", "Нанотехнології і наноматеріали", "Розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини" і т.д.

Інститут видає чотири наукових видання, що входять до Переліку фахових видань України у галузі біологічних наук: три наукові журнали: "Biopolymers and cell", "Ukrainica Bioorganica Acta", "Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів" та збірник наукових праць: "Фактори експериментальної еволюції організмів"

Згідно даним проекту «Бібліометрика української науки», що діє на платформі Google Scholar станом на 31.12.2020 р. ІМБГ НАН України посідає 2 місце у рейтингу установ та відомств України за кількістю вчених з індексом Гірша IH ≥ 40 Рейтинг установ за Google Scholar .

У Системі Google Scholar в Рейтингу університетів і науково-дослідних інститутів за індексом Гірша ІМБГ НАН України посідає 11 місце

18 вчених Інституту входять у першу сотню вчених України за h-index (Google Scholar): в галузі “Науки про життя”

МОН України надало науковцям ІМБГ НАНУ безкоштовний доступ до електронних наукових баз даних Web of Science та Scopus. Доступ відкрито з будь-якого комп’ютера ІМБГ НАН України:

    Перехід на платформу Web of Science

    Перехід на платформу Scopus

    Безкоштовний доступ до повнотекстових ресурсів  порталу  Springer Link (до журналів Springer 1997-2020 рр., електронних книг Springer 2017 р.) Підключення стартувало 3 січня 2020 р.

У вересні 2018 року Солдаткіна Олексія Петровича, академіка НАН України, д.б.н., проф., завідувача відділу біомолекулярної електроніки ІМБГ НАН України обрано членом Наукової ради Національного фонду досліджень України зі строком повноважень чотири роки ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1087-р)

У 2003 році ІМБГ НАН України нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень в галузі генної інженерії і терапії, створення і впровадження новітніх біотехнологій і лікарських засобів (Постанова КМУ від 21.07.2003 № 1127).

У 2018 році Інститут став лауреатом премії WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018 у номінації "Найбільш продуктивна українська організація за кількістю наукових праць, опублікованих у 2008–2017 роках", галузь "Науки про життя", та того ж року отримав премію Scopus Awards Ukraine у номінації "Медичні науки".

Web of Science Award 2019. У 2019 році ІМБГ НАН України здобув нагороду "Лідер науки України 2019. Web of Science Award" у номінації "Science Influence Leader: Chemistry": за найвище цитування робіт учених ІМБГ НАН України відносно середньосвітового рівня у період 2014-2018 рр. за даними аналітичної системи InCites.