Консорціум регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології

Інститут молекулярної біології та генетики Національної академії наук України протягом 10 років поспіль входив до Консорціуму регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST).

Консорціум регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST)

Медичний центр «Cedars-Sinai» (США) створив широку мережу наукової співпраці у всьому світі. Протягом останніх семи років Медичний центр «Cedars-Sinai» використовує програму системного навчання, метою якої є сприяння партнерським організаціям Центральної та Східної Європи (CEE) у підвищенні їхньої компетенції у сфері управління дослідженнями та інноваціями.
У 2006 році CSMC (США) разом з одинадцятьма інститутами та університетами з шести країн Центральної та Східної Європи (Хорватія, Чехія, Угорщина, Румунія, Словаччина та Україна) створили Консорціум регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST).

Завдання

Медичний центр «Cedars-Sinai» (CSMC) та Консорціум RECOOP HST створили Стратегічний альянс, основою якого є високоякісні наукові досягнення окремих партнерів. Стратегічний альянс допомагає своїм членам забезпечувати якісне управління дослідженнями та інноваціями, розширювати біомедичні дослідження та підвищувати дослідницький потенціал.

Перспективи

Впродовж трьох років Консорціум став відомою організацією, яку можуть обирати дослідницькі установи Центральної та Східної Європи для запуску своїх нових біомедичних винаходів на комерційний ринок, а також для поширення наукової співпраці між організаціями-членами та іншими відомими установами Європи та Сполучених Штатів.

Цілі

Основна мета Стратегічного альянсу полягає в навчанні та мотивації науковців для того, щоб лабораторії могли отримувати максимально можливі результати, а також перетворювати результати дослідження у «довгострокові результати» – комерційно доступні продукти: нові діагностичні інструменти, нові медичні пристрої та нові препарати, на користь суспільства.
Консорціум втілив у життя постійну освітню програму, а його члени організовують Літні школи з управління дослідженнями та інноваціями, широко використовують можливості, що надаються курсами Всесвітньої академії дистанційного навчання Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) для викладачів, управлінського персоналу та аспірантів. Консорціум підвищує рівень успіху шляхом ліцензування інтелектуальної власності до впровадження у виробництво через створення портфелю колективних патентів та бази патентів (Patent WarehouseTM).
Консорціум RECOOP HST веде реєстр інструментів дослідження (клітинних ліній, тестових наборів, антитіл, маркерів). Партнери Консорціуму використовують ці інструменти для підвищення коефіцієнту ефективності досліджень кожної організації-учасника. Консорціум RECOOP HST створює Міждисциплінарні дослідницькі мережі для підвищення конкурентоспроможності академічних установ-членів.