Про опублікування результатів дисертацій Наказ МОН України від 23.09.2019 №1220
Published: 2019-10-16. Modified: 2019-10-16. Active until: 2021-12-31.
Видано Наказ МОН України від 23.09.2019 №1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2019 р. за N 1086/34057).

Основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді)на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, проте наукова публікація у виданні, віднесеному:

 • до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох публікацій,
 • до третього квартиля (Q3), - до двох публікацій.

  Мінімальна кількість публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, має становити не менше ніж десять.

  Основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових публікаціях.

  До таких наукових публікацій належать:

 • щонайменше одна стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;
 • статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).
 • наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього квартилів (Q1 - Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.
 • Вичерпну інформацію розміщено за посиланням  Back to the list