Програма онлайн-візиту експертної групи НАЗЯВО 20-22.05.2021 р.
Published: 2021-05-11. Modified: 2021-05-24. Active until: 2021-06-08.

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 091 Біологія освітньої програми «Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі 09 біологія», третій рівень вищої освіти, в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1008-Е від 6 травня 2021 р.) в період з 20 по 22 травня 2021 року.

11.05.2021 Програма онлайн-візиту експертної групи з 20 по 22 травня 2021 р.

06.05.2021 Наказ НАЗЯВО № 1008-Е від 06.05.2021 р.

05.05.2021 Заява про акредитацію освітньої програми

22.04.2021 Відомості для самооцінювання освітньої програми

До відома: про акредитацію освітніх програм (ОП) на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).Back to the list