Конкурс на вакансію постдока НАН України на виконання проєкту
Published: 2021-05-19. Active until: 2021-05-25.

Для всіх бажаючих, які відчувають себе вченими, є кандидатами біологічних наук, що захистилися не пізніше ніж 5 років тому та молодші за 35 років в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України відкрита вакансія постдока НАН України на виконання проєкту "ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РОЛІ МЕТИЛУВАННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ЛІЗИНОВИХ ЗАЛИШКІВ ФАКТОРА ЕЛОНГАЦІЇ ТРАНСЛЯЦІЇ еEF1A І МОЖЛИВИХ МЕХАНІЗМІВ ОНКОГЕННОЇ ДІЇ ЦІЄЇ МОДИФІКАЦІЇ".

Термін виконання проєкту 1-2 роки.

Дедлайн подачі документів 25 травня 2021 р.

НАН України забезпечує постдока житлом і ставкою старшого наукового співробітника НАН України. Можлива додаткова оплата за рахунок грантів.

Детальна інформація щодо подачі документів за посиланням.

Обговорити деталі подання можна з керівником теми за тел. 044 200 03 37. Керівник теми: Негруцький Борис Сергійович, завідувач відділу структурної і функціональної протеоміки, доктор біологічних наук, професор.

Анотація теми:

Методи. Мутагенез, клонування, культивування клітин людини, трансфекція клітин, афінна очистка білкових комплексів, Вестерн блот, денситометрия, кількісна мас-спектрометрія, BRET аналіз, молекулярний докінг, сполучений із мас-спектрометрією воднево-дейтерієвий обмін (HDX-MS), кристалографія.

Стан розроблення проблеми. Метилування білків присутнє в організмі людини досить широко, зокрема метилування eEF1A відомо вже досить давно, але конкретна структурна чи функціональна роль такого метилування залишається невідомою. Нещодавня стаття в журналі Cell [Liu et al. Cell. 2019 176(3):491-504] показала зв’язок метилування eEF1A з онкогенезом, але молекулярні механізми, задіяні в цьому випадку, залишилися невідомими.

Ідея. Запропоновано, що метилування може регулювати формування комплексів eEF1A з білками, задіяними у онкогенезі і, тим самим, впливати на онкогенну дію таких білків.

Досвід і доробок авторів. Нами нещодавно ідентифіковані білки, які по-різному зв’язуються із повністю метилованим білком eEF1A та мутантним eEF1A, в якому всі п’ять залишків лізину, що можуть бути метилованими, замінені на аргінінові залишки. Серед цих білків виявилося декілька таких, що є перспективними мішенями для антипухлинних ліків (таргетні білки). Також отримані попередні дані про можливість різнонаправленої дії метилування eEF1A на його взаємодію із такими варіантами цих білків, що демонструють протилежні ефекти у онкогенезі. В проєкті будуть використані вже продуковані лабораторією мутантні білки eEF1A із одиночними замінами специфічних залишків лізину. Постдоку буде надана всебічна допомога у використанні запланованих методичних підходів.

Структура досліджень.

  1. Виявити, метилування якого саме залишку лізину є важливим для взаємодії eEF1A з таргетними білками. Провести оцінку впливу метилування окремих лізинових залишків eEF1A на білок-білкові взаємодії за допомогою кількісної мас-спектрометрії.
  2. Отримати препаративні кількості eEF1A, таргетних білків та бактерійно експресованого неметилованого eEF1A. Провести оцінку впливу метилованого та неметилованого eEF1A на функціональну активність таргетних білків. Дослідити формування стабільних комплексів таргетних білків із метилованим та неметилованим eEF1A in vitro.
  3. Провести молекулярний докінг eEF1A і таргетних білків, оцінити можливий структурний вплив конкретних залишків лізину (метилованих або неметилованих) на формування білок-білкових комплексів. Провести експериментальний аналіз динаміки білок-білкових комплексів, зокрема структур, що оточують метиловані/неметиловані лізинові залишки в таких комплексах, за допомогою HDX-MS. У разі формування стабільних комплексів провести їх кристалізацію та рентген-структурний аналіз.

Очікувані результати. Вперше буде охарактеризований вплив метилування специфічних залишків лізину в eEF1A на взаємодію цього білка із таргетними білками, пов’язаними з онкогенезом, тобто досліджені можливі молекулярні механізми щойно відкритого впливу метилування eEF1A на пухлиноутворення. Результати виконання проєкту планується опублікувати у міжнародних журналах із високим імпакт-фактором.Back to the list