Щодо створення нової кафедри КАУ «Молекулярна біологія та біотехнологія»
Published: 2021-05-26. Modified: 2021-07-06. Active until: 2021-07-01.

Київський академічний університет (КАУ) – це пілотний проект дослідницького університету в Україні, створений окремим розпорядженням Уряду (№ 962-р від 14.12.2016 р.) шляхом реорганізації Фізико-технічного навчально-наукового центру НАН України (ФТННЦ), раніше (1978-1997) відомого як Київське відділення московського фізико-технічного інституту (КВ МФТІ).

КАУ створено як державну наукову установу подвійного підпорядкування НАН України та МОН.

Основний принцип КАУ - це навчання через дослідження. Наразі здійснюється навчання за освітньою програмою «Магістр» і успішно функціонують кафери: Кафедра теоретичної кібернетики та методів оптимального управління, Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів, Кафедра біофізики і молекулярної фізіології, Кафедра фундаментальних проблем загальної та прикладної фізики, Кафедра теоретичної та математичної фізики, Кафедра математики, Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства.

З весни 2021 року за ініціативи керівництва Київського академічного університету (КАУ) та директора Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, академіка Тукала М.А. створюється нова кафедра «Молекулярна біологія та біотехнологія» за освітнім ступенем «Магістр», спеціальність 091 - «Біологія».

Метою кафедри є виростити покоління майбутніх дослідників та фахівців високого рівня у найперспективніших галузях біології – молекулярна біологія та біотехнологія.

Навчальна програма кафедри розроблена науковцями ІМБГ НАН України. Програма включає дисципліни що відображають динамічний стан розвитку сучасної біотехнології, молекулярної біології та генетики: Біологія стовбурових клітин і основи клітинної терапії, розвиток новітніх біотехнологій, Молекулярні механізми ензимології білкового синтезу, Введення у системну біологію, Комп’ютерні методи моделювання, Cучасні методи редагування геному, Клітинна інженерія рослин, Епігенетична регуляція експресії генів та інші.

Проте, слідуючи основному принципу КАУ – «навчання через науку» – на кафедрі буде вестись і наукова робота студентів, окрім того буде створено навчальну лабораторію, де студенти зможуть опанувати основні методи молекулярної біології і генетики, що лежать в основі біотехнології та генної інженерії. На створення такої лабораторії ІМБГ та адміністрація виділяють простір, також буде проведено належний ремонт та обладнання устаткуванням, розхідними матеріалами та реагентами. Така лабораторія є необхідним компонентом сучасної біотехнологічної освіти, саме тут студенти-магістри отримають навички роботи в сучасній лабораторії, навчаться організовувати свій робочий простір, опанують необхідними методами роботи.

Члени робочої проектної групи:

  • Тукало М.А., академік НАН України, д.б.н., професор, директор ІМБГ НАН України

  • Скрипкіна І.Я., к.б.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біосинтезу нуклеїнових кислот ІМБГ НАН України

  • Півень О.О., д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу генетики людини ІМБГ НАН України.

Теми магістерських робіт.

Перелік компонент ОП.Back to the list