Конкурс постдоків НАН України
Published: 2021-07-13. Modified: 2021-09-15. Active until: 2021-09-30.

Конкурс триватиме до 30 вересня 2021 р.

Президія НАН України оголошує конкурсний відбір для участі у програмі постдокторальних досліджень для залучення на конкурсних засадах молодих перспективних кандидатів наук (докторів філософії) до роботи у складі наукових колективів установ НАН України у рамках реалізації науково-дослідних проектів під керівництвом провідного вченого.

Керівником постдока НАН України є керівник наукового підрозділу установи НАН України, що бере участь у конкурсі.

ІМБГ НАН України запрошує постдоків для проведення досліджень за наступними науково-дослідними темами:

 1. "Роль комплексів скафолдних протеїнів родин TKS та ITSN в регуляції нормальних і патологічних процесів клітини", 2022-2026 рр. Науковий керівник – завідувач відділу функціональної геноміки ІМБГ НАН України, член-кореспондент НАН України, д.б.н., професор Риндич Алла Володимирівна

 2. "Молекулярно-генетичні механізми порушень статевого розвитку людини", 2021-2025 рр. Науковий керівник – завідувач лабораторії геноміки людини, д.б.н., професор Лівшиць Людмила Аврамівна

 3. "Раціональний дизайн активних сполук проти резистентних штамів мікроорганізмів". Науковий керівник – завідувач відділу біомедичної хімії, д.х.н., професор Ярмолюк Сергій Миколайович.

Вимоги до конкурсантів:

 • вік до 35 років включно;
 • від дати захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії (PhD) має пройти не більше 7 років;
 • проведення досліджень за заявленими на конкурс тематиками наукових проектів;
 • претендент не працює за основним місцем роботи у науковій установі НАН України, до якої він подає заявку для участі в програмі;
 • претендент є громадянином України.

Постдокам НАН України протягом двох календарних років забезпечуються такі умови:

 • укладання трудового договору (контракту) з науковою установою НАН України на період участі в програмі;
 • проживання (у разі потреби) у гуртожитках НАН України;
 • можливість додаткової участі в інших наукових проєктах установи НАН України, у тому числі з додатковою оплатою роботи постдока НАН України за рахунок коштів цих проєктів;
 • наявність обладнаного робочого місця в науковій установі НАН України на період участі у програмі.

Більше інформації - у вченого секретаря:

Яніна Ромуальдівна Міщук
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Тел: (380-44) 200-03-54; (380-44) 526-11-29
факс: (380-44) 526-07-59;
E-mail: mishchuk@imbg.org.uaBack to the list