Конкурс стипендій імені Б.Є.Патона для молодих вчених
Published: 2021-10-18. Modified: 2021-10-26. Active until: 2021-11-01.
НАН України оголосила конкурс на здобуття стипендій імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук, які присуджуються на один рік. Матеріали для кожного претендента на здобуття стипендій мають включати:
  • витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради організації НАН України про висунення претендента на здобуття стипендії, засвідчений керівником організації НАН України;
  • письмові рекомендації двох докторів наук, які особисто обізнані з науковими здобутками та здібностями претендента;
  • відомості про претендента, засвідчені відділом кадрів за місцем роботи (навчання): прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження, місце роботи, навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання (дата присудження), службова і домашня адреси, телефони, факс, електронна пошта;
  • згода на обробку персональних даних;
  • список наукових публікацій претендента за останні п’ять років, підписаний автором і засвідчений керівником організації НАН України
  • копії найважливіших (не більше 3-х) наукових праць за час наукової діяльності; (для монографій – анотація обсягом 2 стор. друкованого тексту);
  • інформацію про дослідницьку діяльність претендента (участь у конференціях, отримання грантів, наукові стажування тощо), підписану автором і засвідчену керівництвом організації НАН України.
Науковим установам НАН України до 1 листопада 2021 р. подати необхідні матеріали на претендентів на здобуття зазначених стипендій до відповідного відділення НАН України.

Більше інформації на сайті НАН України за посиланням .Back to the list