Конкурс на здобуття премій для молодих учених НАНУ
Published: 2023-05-31. Active until: 2023-12-15.
Оголошено конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти, що присуджуються Національною академією наук України у 2023 році.

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.

Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2023 р.

Всі деталі за посиланням.Back to the list