Конкурс НФДУ: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень»
Published: 2024-01-08. Active until: 2024-01-22.

28 грудня 2023 року Національний фонд досліджень України ухвалив рішення про оголошення нового конкурсу проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень».

Мета конкурсу – відбір проєктів для надання грантової підтримки для виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури як сукупності засобів, ресурсів і пов’язаних із ними послуг, що їх використовує наукове співтовариство для виконання досліджень на найвищому рівні, зокрема для створення нових і підтримки наявних наукових підрозділів, їх мережевих структур, центрів колективного користування, архівів та/або бібліотек наукової інформації тощо, які в результаті виконання таких проєктів можуть досягти можливості стабільного залучення фінансування на умовах, що дозволять їм організувати самостійну роботу з виконання наукових досліджень на рівні найкращих світових стандартів.

Проєкти, що фінансуватимуться за підсумками цього конкурсу, мають виконувати найбільш активні, перспективні та продуктивні науковці:

 1. зі значним досвідом виконання фундаментальних і прикладних досліджень у різних галузях науки;
 2. з можливістю та мотивацією для роботи за найкращими світовими стандартами, а також для створення й розвитку провідних команд дослідників.

Конкурс також спрямований на вирішення таких унікальних задач, як:

 1. створення, функціонування та забезпечення розвитку інфраструктурних центрів для вирішення мультидисциплінарних задач;
 2. залучення комерційних структур для впровадження наукоємної продукції;
 3. забезпечення уникнення фрагментації досліджень і подвійного використання коштів;
 4. об’єднання комплементарних експертиз;
 5. підготовка матеріальної бази провідних команд українських науковців, а також підвищення їхнього наукового рейтингу до найвищих світових стандартів задля їхньої подальшої участі у найпрестижніших європейських і світових конкурсах наукових проєктів;
 6. підготовка матеріальної бази провідних команд українських науковців, а також підвищення їхньої наукової та адміністративної компетентності з метою створення державних ключових лабораторій у майбутньому;
 7. консолідація наукових спільнот навколо передових команд.
pТематика проєктів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (відповідно до статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»). Заявка на одержання грантової підтримки, що подається на Конкурс, має відповідати одному з перелічених нижче тематичних напрямів:
 • фундаментальні наукові дослідження в галузі природничих наук та математики;
 • фундаментальні дослідження в галузі наук про життя;
 • прикладні дослідження, що мають на меті створення технологій (включно з IT) та продуктів, які ґрунтуються на новітніх досягненнях фундаментальної науки;
 • фундаментальні соціо-гуманітарні дослідження з найбільш актуальних проблем сучасності;
 • мультидисциплінарні дослідження.

Термін подання заявок: з 31 грудня 2023 року, 00:01 до 14 лютого 2024 року, 23:59 (за київським часом).

УМОВИ КОНКУРСУ за посиланням.Back to the list