Щодо вступних іспитів до аспірантури 2024 року
Published: 2024-05-15. Modified: 2024-05-28. Active until: 2024-09-30.

До уваги вступників 2024 року нові зміни щодо вступних іспитів до аспірантури у частині іноземної мови!

Постановою КМУ від 03 травня 2024 р. № 507 внесено зміни щодо вступних випробувань до аспірантури.

На цей момент (підпункт 3 пункту 2 Постанови КМУ №507) зазначається, що вступні випробування складаються з:
  • єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови, проведеного Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;
  • вступного іспиту із спеціальності або спеціальностей для міждисциплінарної програми (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень).

Вступник, який підтвердив свій рівень знань з іноземної мови, зокрема англійської мови, в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, може не складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ). Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

(наказ МОН від 06.03.2024 р. №266 до відома)

Більше інформації про вступ до аспірантури ІМБГ НАН України у 2024 році - за посиланнямBack to the list