Вступ до аспірантури (PhD)

НОВИНИ

24.06.2024 р. Увага! Чергові зміни до вступу до аспірантури! Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині тесту із загальної навчальної компетентності (ТЗНК) на рівні 160 балів, з іноземної мови - не менше 150. З роз'яснення МОН слідує, що ЄВІ в частині іноземної мови може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься закладом / установою, що може врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит восени 2024 року (Новина на сайті МОН).

10.06.2024 р. Увага! Чергові зміни до вступу до аспірантури! На навчання для здобуття ступеня доктора філософії умовою допуску є успішне складання ЄВІ в 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів. Альтернативним допуском може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів (Новина на сайті МОН).

28.05.2024 р. Увага! Чергові зміни до вступу до аспірантури! Наказом МОН від 21.05.2024 № 721 прибрано можливість представляти чинні міжнародні сертифікати, що відповідають рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти як підставу не складати єдиний вступний іспит (ЄВІ). Тепер всім абітурієнтам для вступу до аспірантури 2024 року потрібно складати ЄВІ (сертифікат ЄВІ від 2023 року також може бути представлений для вступу до аспірантури 2024 року).

До уваги вступників до аспірантури 2024 року!

Повідомляємо, що для вступу до аспірантури ІМБГ НАН України у 2024 році потрібно завчасно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Втратило чинність: "...за наявності чинного міжнародного сертифікату, який відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, абітурієнт звільняється від складання ЄВІ - зазначений сертифікат прирівнюється до вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал" (наказ МОН від 21.05.2024 № 721).

ВАЖЛИВО. ЄВІ проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Якщо ви бажаєте взяти участь у ЄВІ, необхідно пройти реєстрацію, яку здійснює приймальна комісія ІМБГ НАН України у період з 07 до 29 травня 2024 року (основний період) або з 17 до 21 червня (додаткова сесія - тільки для випадків форс-мажору, які підтверджено документами).

Приймальна комісія ІМБГ НАН України запрошує абітурієнтів для вступу до аспірантури ІМБГ НАН України для реєстрації на ЄВІ з 07 до 29 травня 2024 (м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150, 3-й поверх, служба вченого секретаря, тел. для довідок +380 44 200-03-54, e-mail: inform@imbg.org.ua ).

Документи можна подавати очно та дистанційно за таким алгоритмом.

Сформувати комплект реєстраційних документів:

 1. заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом (КЕП - у випадку дистанційного подання);
 2. документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
 3. документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
 4. документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 5. довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
 6. фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
 7. медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

02.01.2024 р. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) у січні 2024 року здійснює додатковий набір до аспірантури денної форми навчання (контракт) за спеціальністю 091 - Біологія та біохімія (галузь знань 09 – біологія; код галузі за міжнародною стандартною класифікацією освіти – 0511 Biology) для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Прийом друкованих документів триває до 5 січня 2024 року.

02.01.2023 р. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) у січні 2023 року здійснює додатковий набір до аспірантури денної форми навчання (контракт) за спеціальністю 091 - Біологія та біохімія (галузь знань 09 – біологія; код галузі за міжнародною стандартною класифікацією освіти – 0511 Biology) для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Прийом друкованих документів триває до 31 січня 2023 року.

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) здійснює щорічний набір до аспірантури за спеціальністю 091 - Біологія та біохімія (галузь знань 09 – біологія) для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною) або заочною формою.

При бажанні навчатися в аспірантурі перш за все необхідно обрати (отримати згоду) потенційного наукового керівника (див. розділ сайту "Відділи інституту").

Прийом документів триває з 20 серпня до 12 вересня 2024 року. Візьміть до уваги, якщо у період вступної кампанії у Вас немає можливості надати друковані документи особисто за адресою установи, їх можна переслати у сканованому вигляді на e-mail: inform@imbg.org.ua

Програма зі спеціальності 091 Біологія та біохімія

Правила прийому до аспірантури на 2024 рік (від 2024.07.16). Увага: 28.05.2024 Наказом МОН від 21.05.2024 № 721 прибрано можливість представляти чинні міжнародні сертифікати, що відповідають рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти як підставу не складати єдиний вступний іспит (ЄВІ). З оголошення МОН Правила від 24.06.2024 вчергово змінено: Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині тесту із загальної навчальної компетентності (ТЗНК) на рівні 160 балів, з іноземної мови - не менше 150. З роз'яснення МОН слідує, що ЄВІ в частині іноземної мови може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься закладом / установою, що може врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит восени 2024 року (Новина на сайті МОН)

Положення про аспірантуру та докторантуру

Перелік документів, які подаються абітурієнтом:

Термін навчання: 4 роки
Прийом документів: за адресою: м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 150, каб. №19, 3-й поверх, служба вченого секретаря або у сканованому виді на e-mail: inform@imbg.org.ua
Подаються документи:
 1. Заява на ім’я директора з вказанням своїх адреси, конт. тел. та e-mail.
 2. Особовий листок (зразок бланку).
 3. 2 кольорові фотокартки (3 х 4).
 4. Медична довідка за формою № 086/у про можливість навчання в аспірантурі.
 5. Список наукових робіт (їхні друковані копії) з активними посиланнями на них, (Форма 26, cписок наукових робіт), завірений вченим секретарем ІМБГ НАН України, або Pеферат 25-30 сторінок (титул, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури), оцінений та підписаний майбутнім науковим керівником за 100-бальною шкалою.
 6. Копії дипломів про освіту разом з додатками до них (бакалавра та спеціаліста/магістра), завірені у Відділі кадрів ІМБГ НАН України. При собі мати оригінали.
 7. Копія паспорту громадянина України (при собі мати оригінал).
 8. Копія ідентифікаційного коду.
 9. Мотиваційний лист обсягом до 1 сторінки (пишеться на ім'я директора ІМБГ НАН України - М.А.Тукала, де чітко викладається інформація про зацікавленість у вступі на освітню програму 091 Біологія та біохімія, досягнення у навчанні, інших видах діяльності, власні здобутки у галузі наук про життя (за наявності додати матеріали, які це підтверджують).
 10. Сертифікат ЄВІ 2024 року з ТЗНК не менше 160 балів та з іноземної мови - не менше 150 / або Сертифікат ЄВІ 2023 року з оцінкою з іноземної мови — не менше ніж 130 балів.
 11. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних).
 12. Папка паперова.
 13. За наявності подаються:

 14. Витяг з протоколу засідання наукової ради для осіб, рекомендованих до аспірантури радами ВНЗ.
 15. Посвідчення про складання кандидатських іспитів.
 16. На час складання вступних іспитів гуртожиток абітурієнтам не надається.

Довідки: Тел.: (+380 44) 200 03 54; Факс: (+380 44) 526 07 59

Міщук Яніна Ромуальдівна, e-mail: mishchuk@imbg.org.ua;

Корж Ольга Вячеславівна, e-mail: inform@imbg.org.ua

Зарахування в аспірантуру відбувається на конкурсній основі за умов успішної здачі вступних іспитів з 1 листопада поточного року:

 1. Спеціальність (адреса складання іспиту: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, кабінет вченого секретаря, 3-ій поверх, вул. Заболотного, 150). Дата вступного іспиту зі спеціальності: ____ вересня 2024 року о 10:00.
 2. Співбесіда (проводитиметься за адресою: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, кабінет вченого секретаря, 3-ій поверх, вул. Заболотного, 150). Дата співбесіди: ___ вересня 2024 року .

Зразки документів для зарахованих аспірантів

Гуртожиток для зарахованих аспірантів

I. Лист-клопотання на ім’я керуючого справами НАН України про поселення в гуртожитку разом з наказом про зарахування до аспірантури надається вченим секретарем до Президії НАН України.

II. Для поселення в гуртожитку аспірантам потрібно звернутися до Державного житлово-комунального підприємства (ДЖКП) НАН України за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка (був. Ежена Потье), 9 (конт.тел. +380 (44) 4564630. При собі крім паспорта громадянина України мати наступні документи:

 • Витяг з наказу про зарахування до аспірантури - 1 екз. (отримати у Відділі кадрів ІМБГ НАН України, 2-ий поверх)
 • Типову угоду на поселення в гуртожитку - 3 екз., підписану директором ІМБГ НАН України та з печаткою Інституту (підписується та проставляється печатка в приймальні директора, 2-ий поверх, ІМБГ НАН України).

До відома: Аспіранти і докторанти мають право на трудову діяльність у позанавчальний час (Розпорядження Президії НАН України від 04.06.2024 №337). При цьому академічна стипендія виплачується у повному обсязі.

До відома: Центр гуманітарної освіти НАН України. Кафедра філософії. Адреса: вул. Трьохсвятительська, 4. Тел.: (+380 44) 278-30-13. e-mail: cgonanu@ukr.net https://cgo.org.ua/