Громадське обговорення

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України запрошує до громадського обговорення ! Шановні колеги! Запрошуємо всіх до обговорення та надання зауважень до змісту освітньо-наукової програми «Біологія» з підготовки докторів філософії в сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 091 – "Біологія" в галузі знань 09 – "Біологія", а також навчального плану аспірантури ІМБГ на 2020-2024 рр. Ваші пропозиції будуть розглянуті Вченою радою Інституту та сприятимуть удосконаленню освітньо-наукової роботи. Будь ласка, надсилайте свої зауваження у електронному виді на адресу: inform@imbg.org.ua до 25.08.2020 року. Дякуємо за те, що долучились.

З повагою,

Служба вченого секретаря
ІМБГ НАН України

Кафедра біології ІМБГ НАН України

Завантажити: