Нормативні документи

Наказ МОН України від 10.10.2022 р. № 894 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства: затвердити Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.237.01"

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.237.01

Голова ради:

 1. Єльська Ганна Валентинівна, д.б.н., професор, академік НАН України, почесний директор Інституту, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.20.

Заступники голови:

 1. Корнелюк Олександр Іванович, д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.03;
 2. Кунах Віктор Анатолійович, д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.22.

Вчений секретар:

 1. Крупська Ірина Володимирівна, к.б.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.03.

Члени ради:

 1. Дзядевич Сергій Вікторович, д.б.н., член-кор НАН України, головний науковий співробітник,заступник директора, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.20;
 2. Дробик Надія Михайлівна, д.б.н., професор, декан, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 03.00.20;
 3. Колибо Денис Володимирович, д.б.н., професор, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.03;
 4. Кордюм Віталій Арнольдович, д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України, академік НАМН України, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.20;
 5. Лівшиць Людмила Аврамівна, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.22;
 6. Лукаш Любов Леонідівна, д.б.н., професор, завідувач відділу, заступник директора, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.22;
 7. Негруцький Борис Сергійович, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.03;
 8. Пірко Ярослав Васильович, д.б.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, завідувач відділу, Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», 03.00.22;
 9. Сиволоб Андрій Володимирович, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.03;
 10. Солдаткін Олексій Петрович, д.б.н., професор, академік НАН України, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.20;
 11. Телегеєв Генадій Дмитрович, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.22;
 12. Терновська Тамара Костянтинівна, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Києво-Могилянська академія», спеціальність 03.00.22;
 13. Тукало Михайло Арсентійович, д.б.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут молекулярної біології і, спеціальність 03.00.03;
 14. Філоненко Валерій Вікторович, д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.03;
 15. Чернишенко Володимир Олександрович, д.б.н., заступник директора з наукової роботи, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.20.

Наказ МОН України від 23.04.2021 р. № 462 Щодо діяльності спеціалізованих вчених рад. Діяльність спецради Д 26.237.01 продовжено до 01.10.2021 року.

Наказ МОН України № 775 від 16.07.2018 р. "Про затвердження рішень Атестаційної колегії від 05 липня 2018 р." щодо Складу спеціалізованої вченої ради Д 26.237.01


Лист МОН № 1/9-726 від 25.11.19 р. Про спрощення процедури подання до МОН документів здобувачів наукових ступенів

Наказ МОН України № 1220 від 23.09.2019 р. "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" PDF

Лист-роз'яснення МОН № 1/11-9518 від 30.10.2019 р. щодо застосування наказу МОН України № 1220 від 23.09.2019 р.

Лист МОН № 1/9-606 від 26.09.19 р. "Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту"

Наказ МОН України № 758 від 14.07.2015"Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" PDF

Наказ МОН України із змінами N 270 від 12.03.2012 Положення про спеціалізовану вчену раду.


Програма для перевірки унікальності тексту Advego Plagiatus