Лабораторія генетики спадкових патологій

Завідувач лабораторії

Кравченко Сергій Афанасійович

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Тел: (380-44) 200-03-84;
факс: (380-44) 526-07-59;
E-mail: dnatest@imbg.org.ua

Освіта та наукові ступені:

1983-1990 - Біологічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ)

2002 - Кандидат біологічних наук (молекулярна генетика)

2007 - наукове звання старшого наукового співробітника (молекулярна генетика)

Посади:

1987–1990 - учбова практика, відділ генетики людини, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ), Київ, Україна

1990-2002 - інженер, старший інженер, провідний інженер та молодший науковий співробітник відділу генетики людини, ІМБГ НАНУ

2002-2007 - науковий співробітник відділу геноміки людини, ІМБГ НАНУ

2007-2018 – старший науковий співробітник відділу геноміки людини, ІМБГ НАНУ.

з 2018 – завідувач лабораторії генетики спадкових патологій, відділу молекулярної онкогенетики, ІМБГ НАНУ

Стажування:

1997 - дослідник, Katholieke Universiteit Leuven, Laboratory of Forensic Genetics and Molecular Archaeology, Leuven, Бельгія

1997 - дослідник, Institut de Génétique et Microbiologie, Orsay, Франція

2008 – дослідник, Latvian Biomedical Research and Study Centre (BMC), Riga, Латвія

Нагороди:

1995 – The Theodosius Dobzhansky Memorial Award of Outstanding Contributions to Medical Genetics and Teratology

2018 – Почесна грамота НАН України з нагоди 100-річчя НАН України

Членство:

Українське товариство генетиків та селекціонерів, Українське товариства медичних генетиків, Українське молекулярно-біологічне товариство.

Наукові напрямки:

 • дослідження патогенних мутацій і епігенетичних порушень, генетичних поліморфізмів та хромосомних перебудов (CNV) у кодуючих та некодуючих ділянках геному у пацієнтів із важкими захворюваннями моногенної природи (нервово-м’язові, нейродегенеративні, порушення ЦНС, метаболізму, гормонального розвитку та ін.);
 • дослідження ролі генетичних чинників у патогенезі поширених комплексних патологій (серцево-судинні, психо-неврологічні, розлади аутистичного спектру, порушення інтелекту, репродуктивної функції, а також злоякісні новоутворення);
 • популяційні генетичні дослідження варіабельних локусів людини для аналізу походження мутацій, структури популяції та біологічної історії;
 • розробка тест-систем для ДНК-діагностики спадково обумовлених патологічних станів людини (для хворих - встановлення диференційного діагнозу; для родичів хворих з родин високого ризику генетичних порушень – встановлення статусу безсимптомного носійства патогенних мутацій при плануванні народження дітей; для населення – скринінг з метою виявлення безсимптомних носіїв найбільш поширених генетичних мутацій при плануванні народження дітей).

Наукові дослідження та основні досягнення:

Лабораторія генетики спадкових патологій (ГСП) сформована 02.04.2018 р. після реорганізації відділу геноміки людини. Колектив лабораторії ГСП має більш ніж 30-ти річний досвід дослідженнь порушень геному людини, асоційованих з розвитком патологічних станів в т.ч. мультифакторних та онкологічних, а також популяційних досліджень варіабельності геному людини.

1. Дослідження молекулярно-генетичних основ моногенних спадкових захворювань

Проводиться дослідження генів-детермінаторів та генів-модифікаторів клінічного фенотипу найбільш поширених моногенних захворювань (табл. 1).

Таблиця 1.

Перелік захворювань моногенної природи, які досліджуються в лабораторії ГСП

Моногенні захворюванняГенОсновний тип мутацій
Міодистрофія Дюшена/Беккера (1:3500 хлопчиків)DMDДелеції, дуплікації, точкові мутації
Синдром ламкої X-хромосоми (1:1500 хлопчиків, 1:2500 дівчат)FMR1, FMR2CGG-експансія та метилювання локусів FraXA, FraXE, FraXF
Гемофілія A (1:6500 хлопчиків)F8Інверсія 1-го та 22-го інтронів, точкові мутації
Хвороба Шарко-Марі-Тус тип X1 (1:10000)Cx32Точкові мутації
Синдром Ретта (1:10000 дівчат)MECP2Делеції, дуплікації, точкові мутації
Спіно-бульбарна аміотрофія Кеннеді (1:40000)ARCAG-експансія
Дистрофії строми рогівки (частота не визначена)TGFBIТочкові мутації
Хвороба Шарко-Марі-Тус тип 1А (1:6500)PMP221.5-Mb дуплікація хромосомної ділянки 17p11.2, точкові мутації
Муковісцидоз (1:2200)CFTRТочкові мутації, делеції
Фенілкетонурія (1:8300)PAHТочкові мутації, делеції
Спінальна м’язова атрофія (1:6000)SMN1, SMN2, NAIPДелеції, гібридний ген SMN1 / SMN2, копійність генів SMN1, SMN2
Адреногенітальний синдром (1:10000)CYP21A2Делеції, точкові мутації
Хорея Гентінгтона (1: 25000)HDCAG-експансія
Атаксія Фрідрейха (1:15000)FXNGAA-експансія
Спадковий гемохроматоз (1:1000)HFEТочкові мутації
Синдроми Прадера-Віллі та Ангельмана (1:12000 — 15000)SNRPN, UBE3AДелеції, уніпарентні дисомії, порушення метилювання (de novo)
Cиндром Жильбера (3-5%)UGT1А1інсерція ТА-повторів
Рис. 1. Дослідження генетичних модифікаторів клінічного фенотипу спінальної м’язової атрофії (SMA)
Дослідження геномних реорганізацій (делецій, дутлікацій) у пацієнтів з порушенням інтелекту

Проводиться аналіз реорганізацій типу CNV в групі пацієнтів з порушенням інтелекту (ІН) та затримкою розвитку нервової системи (рис.2-3) з метою пошуку нових генів-кандидатів ІН.

Рис. 2. Спектр та частота CNV у хворих з порушенням інтелекту. Розподіл за типом патогенності CNV: U – невідома патогенність, PB – можливо нейтральні, B – нейтральні, PP – можливо патогенні, P – патогенні
Рис. 3. Аналіз геномного перекриття делецій хромосомної ділянки16p12.2 у 9 пацієнтів з порушенням інтелекту

Досліджуються геномні реорганізації хромосомної ділянки 15q11-14, асоційовані з с-ми Прадера-Віллі (СПВ) та Ангельмана (СА) (рис. 4), порушеннями інтелекту з епілепсією, розладами аутистичного спектру (РАС).

Рис. 4. Визначення спектру та границь реорганізацій 15-ї хромосоми у хворих з СПВ та СА з використанням панелі маркерів

2. Дослідження генетичних факторів розвитку мультифакторних патологій та фармакогенетичних маркерів прогнозу терапевтичної ефективності

Проводиться вивчення алельного поліморфізму генів спадкової схильності до серцево-судинних та неврологічних захворювань, тромбозів, бронхіальної астми, порушеннь репродуктивного здоров’я (чоловіче та жіноче безпліддя, невиношування вагітності), онкологічних захворювань (рис. 5).

Також ведуться дослідження з метою пошуку фармакогенетичних ДНК-маркерів для прогнозу ефективності лікування мультифакторних спадкових, порушень імунної системи та онкологічних захворювань.

Рис. 5. Схематичне зображення можливих взаємозв’язків досліджуваних генетичних факторів в патогенезі хвороби Альцгеймера

3. Метагеномні дослідження

У співпраці із відділом молекулярної онкогенетики розпочато дослідження ролі порушень мікробіому кишечнику та ротової порожнини при нейродегенеративних порушеннях та розладах аутистичного спектру (рис. 6).

Рис. 6. Альфа-різноманіття бактеріального мікробіому кишківнику (на рівні родин) у пацієнтів з РАС.

4. Дослідження генетичної структури популяцій

За безпосередньої участі Кравченка С.А. в України було започатковано молекулярно-генетичні дослідження мікросателітних локусів геному людини, результати яких лягли в основу аналізу генетичної структури регіональних популяцій України в рамках вітчизняних та міжнародних проектів (рис. 7).

Рис. 7. Geographic representation of pairwise between-population haplotype sharing. Blue lines connect population pairs showing shared haplotypes forthe RM Y-STRs set. Smaller insets show Europe enlarged (Ballantyne KN et al. Hum Mutat. 2014 Aug;35(8):1021-32)

Українські проєкти:

 • 2013-2014 НТР "Створення прототипів тест-системи для ДНК-аналізу геномних реорганізацій та епігенетичних порушень, які спричинюють поширені моногенні захворювання центральної та периферійної нервової системи"Дог.№ДП/332-2013, Держінформнауки, МОН
 • 2013-2014 Держ. замовлення "Розроблення тест-системи для ДНК-аналізу фармакогенетичних маркерів прогнозу перебігу захворювання, ефективності та ускладнень лікування хворих на вірусний гепатит С"Дог. № ДЗ/401-2013, Держінформнауки, МОН
 • 2016-2020 НДР «Створення панелі фармакогенетичних маркерів для прогнозу перебігу та ефективності лікування соціально значущих захворювань людини у пацієнтів з України», РК 0115U002944, цільова програма НАНУ
 • 2017-2018 проект "Соматичні та гермінальні мутації, які асоційовані із імунологічними порушеннями, при раку грудної залози та яєчників у пацієнток з України" №7Б, ВЦП Президії НАНУ
 • 2019 – 2020 Держ. замовлення «Розробка високочутливих імуноферментних тест систем для діагностики вірусу Епштейна-Барр», Дог. ДЗ/70-2019, МОН

Міжнародні гранти:

 • 2011–2013 RM Y-STR консорціум, Відділ аналітичної молекулярної біології медичного центру університету Роттердаму, Нідерланди, "Колаборативний проект по вивченню швидко мутуючих STR локусів Y-хромосоми"
 • 2009–2012 Сьома Рамкова Програма РП7 проект №223692 (CHERISH консорціум)"Поліпшення діагностики розумової відсталості у дітей Центральної Східної Європи та Центральної Азії за допомогою генетичної характиристики та біоінформатики/статистики"

Практична діяльність лабораторії

У співпраці з спеціалізованими медичними закладами України створюються, апробовуються та впроваджуються діагностичні методики для:
 • аналізу генетичних та епігенетичних порушень при моногеннних спадкових патологіях
 • аналізу поліморфних варіантів генів спадкової схильності до комплексних патологій
 • аналізу поліморфних варіантів фармакогенетичних маркерів для контролю ефективності лікування пацієнтів.
За результатами роботи створюються та впроваджуються у практику спеціалізованих медичних закладів України методики молекулярно-генетичної діагностики поширених спадково обумовлених патологій людини, про що отримано більше 30 актів впровадження.

Договори про наукове співробітництво:

 • ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
 • ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»
 • Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Договори про надання послуг (молекулярно-генетичні дослідження)
 • ТОВ «Медичний центр ІГР»
 • ТОВ «ІСІДА-IVF»
 • ТОВ «Академічний медичний центр»
 • ТОВ «Діагностика ПЛЮС»
 • ТОВ «Сана-Лайт»
 • ТОВ «РОДИННЕ ДЖЕРЕЛО»
 • ТОВ «Український лікувально-діагностичний центр»
 • ТОВ «Медико-біологічн6ий центр «Геном»

Вибрані публікації:

 1. Genetic characteristics of SARS-CoV-2 virus variants observed upon three waves of the COVID-19 pandemic in Ukraine between February 2021–January 2022 Gerashchenko, G.V., Hryshchenko, N.V., Melnichuk, N.S., ...Kashuba, V.I., Tukalo, M.A. Heliyon, 2024, 10(4), e25618
 2. Fomina, M., Cuadros, J., Pinzari, F.,Hryshchenko, Nataliya... Hong, J.W., Gadd, G.M. Fungal transformation of mineral substrata of biodeteriorated medieval murals in Saint Sophia's cathedral, Kyiv, Ukraine. International Biodeterioration and Biodegradation, 2022, 175, 105486
 3. Hryshchenko, N.V., Gordiyuk, V.V., Kravchenko, S.A., Arbuzova, S.B., Kashuba, V.I. Somatic genomic rearrangements in human leucocyte antigens region in solid ovarian tumors. Biopolymers and Cell, 2021, 37(2), pp. 105–116
 4. Loizidou E.M., Kucherenko A., Tatarskyy P., Chernushyn S., Livshyts G., Gulkovskyi R., Vorobiova I., Antipkin Y., Gorodna O., Kaakinen M.A., Prokopenko I., Livshits L. Risk of Recurrent Pregnancy Loss in the Ukrainian Population Using a Combined Effect of Genetic Variants: A Case-Control Study. Genes (Basel). 2021;12(1):64. doi:10.3390/genes12010064.
 5. Kashuba V.I., Hryshchenko N.V., Gerashchenko G.V., Melnichuk N.S., Marchishak T.V.,. Chernushyn S.Yu, Chernenko L.M., Liashko V.K., Tkachuk Z.Yu., Tukalo M.A. Identification and characterization of the SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 upon the new outbreak of the COVID-19 in Ukraine in February 2021. Biopolym. Cell. 2021;37(2):117-124. doi:10.7124/bc.000A52.
 6. Hryshchenko N.V., Gordiyuk V.V., Kravchenko S.A., Arbuzova S.B., Kashuba V.I.. Somatic genomic rearrangements in human leucocyte antigens region in solid ovarian tumors. Biopolym. Cell. 2021;37(2):105-116. doi:10.7124/bc.000A50.
 7. Mishchuk-Reka Ya., Kharkivska Ye., Serga S., Stakhovsky E., Stakhovskyi O., Kononenko O., Koliada O., Ponomarova O., Gulkovskyi R., Ostapchenko L., Demydov S., Kozeretska I. An association of XRCC1 codon 399 polymorphism (RS25487) with bladder and prostate cancer susceptibility in the Ukrainian population. Meta Gene, 2020, Vol. 24, 100696, doi:10.1016/j.mgene.2020.100696.
 8. Govbakh I.O., Tsupykov O.M., Smozhanik E.G., Rubtsov V.V., Tymchyshin M., Kravchenko S.A., Vasylenko D.A. Electron Microscopy Analysis of Sciatic Nerve Fibers in C57BL/6 Transgenic Mice. Neurophysiology 52, 94–100 (2020). doi:10.1007/s11062-020-09857-2.
 9. Гайбонюк І.Є., Кравченко С.А., Макух Г.В., Дац-Опока М.І., Пампуха В.М., Третяк Б.І., Кіселик І.О. Частота асоційованого з синдромом Жильбера низько функціонального алелю 7(та) гена UGT1A1 (rs8175347) в Україні. Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип. 2 (156). c.91-96 doi:10.29254/2077-4214-2020-2-156-91-96.
 10. Hryshchenko, N.V., Yurchenko, A.A., Karaman, H.S., Livshits L.A. Genetic Modifiers of the Spinal Muscular Atrophy Phenotype. Cytol. Genet. 54, 130–136 (2020). doi:10.3103/S0095452720020073.
 11. Kucherenko A.M., Moroz L.V., Bevz, T.I., Bulavenko V.I., Antypkin Y.G., Berezenko V.S., Dyba M.B., Pampukha V.M., Gorodna, O.V. & Livshits, L.A. (2019). Investigation of rs11536889 + 3725G/C polymorphism of the TLR4 gene in patients with autoimmune and chronic viral hepatitis C. Cytology and Genetics, 53(4), 300-306. doi:10.3103/S0095452719040078.
 12. Gulkovskyi, R., Perebyinis, V., Shkel, O., Rozheluk, N., Kholin, V., Kopchak, O., Bachinskaya, N., Hryshchenko, N., & Kravchenko, S. (2019). Association of the EPHA1 and PARP1 genes polymorphisms with Alzheimer’s Disease. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific Journal), 3(1), 46-47. doi:10.29256/v.03.01.2019.escbm28
 13. Yurchenko, A., & Hryshchenko, N. (2019). The impact of skewed X-inactivation in Spinal Muscular Atrophy phenotype modification. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific Journal), 3(1), 48-49. doi:10.29256/v.03.01.2019.escbm29.
 14. Chernushyn S. Yu., Kravchenko S.A., Hryshchenko N.V. Differntial diagnosis of deletion and uniparental disomy in 15q11.2-q13 locus. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific Journal), 3(1), 30-31. doi:10.29256/v.03.01.2019.escbm01-89.
 15. Hryshchenko NV, Kirichenkova OP, Gordiyk VV, Kravchenko SA, Kashuba VI. Set of STR-markers for 6p21.31 chromosomal region linkage analysis and CNV study. Biopolymers & Cell. 2019;35(5):333-339. doi:10.7124/bc.000A10.
 16. Chernushyn, S., Gulkovskyi, R. & Livshits, L. Novel Mutation in the MECP2 Gene Identified in a Group of Rett Syndrome Patients from Ukraine. Cytology and Genetics, 2018. 52(4), pp. 294-298. doi:10.3103/S0095452718040023.
 17. S.Yu. Chernushyn, N.V. Hryshchenko. Study of SNRPN genetic and epigenetic mutations in Prader-Willi and Angelman patients. Biopolym. Cell. 2018; 34(5):361-366. doi:10.7124/bc.00098A.
 18. Rosenberg EE, Gerashchenko GV, Hryshchenko NV, Mevs LV, Nekrasov KA, Lytvynenko RA, Vitruk YV, Gryzodub OP, Stakhovsky EA, Kashuba VI. Expression of cancer-associated genes in prostate tumors. Exp Oncol. 2017;39(2):131-137.
 19. Kravchenko, S. A., Nechyporenko, M. V., & Livshits, L. A. Origin of Dystrophin gene deletions in Duchenne and Becker muscular dystrophy patients from ukraine. Cytology and Genetics, 2017. 51(3), 185-191. doi:10.3103/S0095452717030057.
 20. Chernushyn, S., Gulkovskyi, R. & Livshits, L. Novel Mutation in the MECP2 Gene Identified in a Group of Rett Syndrome Patients from Ukraine. Cytol. Genet. 52, 294–298 (2018). doi:10.3103/S0095452718040023.
 21. Pampukha, V., Nechyporenko, M., & Livshyts, L. Analysis of EX5del4232ins268 and EX5del955 PAH gene mutations in Ukrainian patients with phenylketonuria. Genes and Diseases, 2017. 4(2), 108-110. doi:10.1016/j.gendis.2016.11.004.
 22. Chernushyn S.Y., Livshits L.A. Analysis of CYP21A2 gene mutations in patients from Ukraine with congenital adrenal hyperplasia. Cytology and Genetics. 2016, 50(5):183–186. doi:10.3103/S0095452716030026.
 23. A. M. Kucherenko, V. M. Pampukha, K. Yu. Romanchuk, S. Yu. Chernushyn, I. A. Bobrova, L. V. Moroz, L. A. Livshits. IFNL4 polymorphism as a predictor of chronic hepatitis C treatment efficiency in Ukrainian patients. Cytology and Genetics. 2016, 50(5): 330–333
 24. Gulkovskyi RV, Chernushyn SY, Kravchenko SA, Livshits LA. ZNF527 gene rs386809049 analysis in population of Ukraine. Cytology and Genetics. 2015;49(4):240-244. doi:10.3103/S0095452715040040.
 25. Kravchenko S.A., Chernushyn S.Yu., Kucherenko A.M., Soloviov O.O., Livshits L.A. Development of MLPA approach for SNP detection in MTHFR, F5 and F2 genes. Biopolymers and Cell. 2015;31(4): 309-315. doi:10.7124/bc.0008F0.
 26. Gulkovskyi RV, Chernushyn SY, Livshits LA. Novel gene PUS3 c.A212G mutation in Ukrainian family with intellectual disability. Biopolymers and Cell. 2015;31(2):123-130. doi:10.7124/bc.0008D6.
 27. Gulkovskyi R.V., Livshits L.A., Sivolob, A.V. Association of the EPHA1 gene polymorphism with idiopathic mild intellectual disability. Biopolymers and Cell. 2015;31(4): 272-278. doi:10.7124/bc.0008EB.
 28. Gulkovskyi RV, Volkova LS, Livshits LA. Association of the leukemia in hibitory factor gene polymorphism rs929271 with idiopathic mild in tell ectual disability. Biopolymers and Cell. 2015;31(1):34-37. doi:10.7124/bc.0008CA.
 29. Rudenko E, Kondratov O, Gerashchenko G, Lapska Y, Kravchenko S, Koliada O, Vozianov S, Zgonnyk Y, Kashuba V. Aberrant expression of selenium-containing glutathion eperoxidases in clear cell renal cell carcinomas. Experimental Oncology. 2015;37(2):105-110
 30. Rębała K, Veselinović I, Siváková D, Patskun E, Kravchenko S, Szczerkowska Z. Northern Slavs from Serbia do not show a founder effect at autosomal and Y-chromosomal STRs and retain their paternal genetic heritage. Forensic Science International: Genetics. 2014;8(1):126-131. doi:10.1016/j.fsigen.2013.08.011.
 31. Hryshchenko NV, Bychkova GM, Tavokina LV, Brovko AO, Graziano C, Soloviov OO, Hettinger JA, Patsalis PC, Lurie IW, Livshits LA. Unbalanced translocations involving chromosome region 10q25.3q26.3 in patients with intellectual disability and complex phenotypes. Cytogenet Genome Res. 2014;144(3):169-177. doi:10.1159/000370086.
 32. Kucherenko A, Gulkovskyi R, Khazhylenko K, et al. Recurrent pregnancy loss association with allelic variants of IL8 and IL10 genes. ScienceRise. 2014;2(2):7-10. doi:10.15587/2313-8416.2014.27254.
 33. Kucherenko AM, Pampukha VM, Livshits LA. Study of IFNL4 gene ss469415590 variant in Ukrainian population. Biopolym. Cell. 2014;30(5):400-402. doi:10.7124/bc.0008B8.
 34. Ballantyne KN, Ralf A, Aboukhalid R, … Kravchenko S, …Yong RY, Pajnič IZ, Kayser M. Toward male individualization with rapidly mutating y-chromosomal short tandem repeats. Hum Mutat. 2014 Aug;35(8):1021-32. doi:10.1002/humu.22599.
 35. Soloviov O., Hryschenko N., Livshits L. Spinal muscular atrophy carrier frequency in Ukraine. Genetika. 2013 Sep;49(9):1126-8. doi:10.1134/S1022795413080140.
 36. Gulkovskyi, R.V., Chernushyn, S.Y., Kravchenko, S.A., Bychkova, G.M., Livshits, L.A. EPHA1 gene SNPs analysis in population of Ukraine. Biopolym. Cell. 2013; 29(6):506-510. http://nbuv.gov.ua/UJRN/BPK_2013_29_6_11
 37. Livshits L. A., Kravchenko S. A., Nechyporenko M. V., et al. Human genome mutation and rearrangement studies – the way to investigate monogenic and complex disease pathogenesis Biopolym. Cell. 2013; 29(4):330-338 doi:10.7124/bc.000827.
 38. Tatarskyy P.F., Chumachenko N.G., Kucherenko A.M., Gulkovskyi R.V., Arabskaya L.P., Smirnova O.A., Tolkach S.I., Antipkin Yu.G., Livshits L.A. Study of possible role of CYP1A1, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2 and ADRB2 genes polymorphisms in bronchial asthma development in children. Biopolym. Cell. 2011;27(1):66-73. doi:10.7124/bc.000084.
 39. Livshyts G, Podlesnaja S, Kravchenko S, Livshits L. Association of PvuII polymorphism in ESR1 gene with impaired ovarian reserve in patients from Ukraine. Reprod Biol. 2013; 13(1): 96–9. doi:10.1016/j.repbio.2013.01.178.
 40. Hryshchenko NV, Bychkova GM, Livshyts GB, et al. Clinical Genealogical and Molecular Genetic Study of Patients with Mental Retardation. Cytol. Genet. 2012; 46(1):47–53. doi:10.3103/S0095452712010045.
 41. Livshyts G, Podlesnaja S, Kravchenko S, Sudoma I, Livshits L. A distribution of two SNPs in exon 10 of the FSHR gene among the women with a diminished ovarian reserve in Ukraine. J Assist Reprod Genet. 2009; 26(1):29–34. doi:10.1007/s10815-008-9279-1.
 42. Pampukha VM, Kravchenko SA, Tereshchenko FA, Livshits LA, Drozhyna GI. Novel L558P mutation of the TGFBI gene found in Ukrainian families with atypical corneal dystrophy. Ophthalmologica. 2009;223(3):207–14. doi:10.1159/000202645.
 43. Roewer L, Krüger C, Willuweit S, Nagy M, Rodig H, Kokshunova L, Rothämel T, Kravchenko S, Jobling MA, Stoneking M, Nasidze I. Y-chromosomal STR haplotypes in Kalmyk population samples. Forensic Sci Int. 2007;173(2-3):204-209. doi:10.1016/j.forsciint.2006.11.013.
 44. Limborska S.A., Balanovsky O.P., Balanovskaya E.V., Slominsky P.A., Schadrina M.I., Livshits L.A., Kravchenko S.A., Pampuha V.M., Khusnutdinova E.K., Spitsyn V.A. Analysis of CCR5Delta32 geographic distribution and its correlation with some climatic and geographic factors. Hum Hered. 2002;53(1):49-54. doi:10.1159/000048605.
 45. Kravchenko SA, Slominskii PA, Bets LA, et al. Polymorphism of STR loci of the Y chromosome in three populations of eastern slavs from Belarus, Russia and Ukraine. Rus. J. Genetics. 2002; 38(1):80–6. doi:10.1023/A:1013724013653.
 46. Livshits LA, Malyarchuk SG, Kravchenko SA, et al. Children of chernobyl cleanup workers do not show elevated rates of mutations in minisatellite alleles. Radiat Res. 2001; 155(1 Pt 1):74–80. doi:10.1667/0033-7587(2001)155[0074:COCCWD]2.0.CO;2.
 47. Rosser ZH, Zerjal T, Hurles ME, …, Kravchenko SA,… Villems R, Tyler-Smith C, Jobling MA. Y-chromosomal diversity in Europe is clinal and influenced primarily by geography, rather than by language. Am J Hum Genet. 2000; 67(6):1526–43. doi:10.1086/316890.
 48. Livshits LA, Kravchenko SA. Cystic Fibrosis in Ukraine: age, origin and tracing of the delta F508 mutation. Gene Geogr. 1996;10(3):219–27.