Радник при Дирекції Інстиуту

Радник при Дирекції Інстиуту

Єльська Ганна Валентинівна

академік НАН України
д.б.н., професор, почесний директор Інституту, головний науковий співробітник відділу структурної і функціональної протеоміки
Тел: (380-44) 200-03-65;
Факс: (380-44) 526-07-59;
E-maіl: elskaya@іmbg.org.ua

Освіта, наукові ступені та звання:

1958-1963 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, Україна

1968 Кандидат біологічних наук (молекулярна біологія)

1976 Доктор біологічних наук (молекулярна біологія)

1986 Професор (молекулярна біологія), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

1988 Член-кореспондент НАН України (молекулярна біологія)

1992 Академік НАН України (молекулярна біологія)

2019 Почесний директор Інституту

Посади:

1963–1965 cтарший лаборант, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, Україна

1965–1968 аспірант, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (ІБХ НАНУ), Київ, Україна

1968 молодший науковий співробітник, ІБХ НАНУ, Київ, Україна

1968–1973 науковий співробітник, ІБХ НАНУ, Київ, Україна

1973–1978 старший науковий співробітник, ІМБГ НАНУ, Київ, Україна

1978–1996 завідувач відділу, ІМБГ НАНУ, Київ, Україна

1996–2003 заступник директора з наукової роботи, ІМБГ НАНУ, Київ, Україна

2003-2019 директор, ІМБГ НАНУ, Київ, Україна

з 2019 Радник при Дирекції Інституту, головний науковий співробітник відділу структурної і функціональної протеоміки, ІМБГ НАНУ, Київ, Україна

Членство:

Віце-президент Українського біохімічного товариства

Голова експертної комісії з напрямку "Біологія" Міністерство освіти і науки України

Голова Вченої ради ІМБГ НАНУ, 2003-2019 pр.

Голова Спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій ІМБГ НАНУ, з 2003 р.

Керівник науково-технічної програми НАНУ "Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб", 2010-2012 рр.

Керівник науково-технічної програми НАНУ "Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація", 2013-2017 рр.

Голова групи науково-організаційного супроводу комплексної програми НАНУ "Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій", 2010-2014 рр.

Голова групи науково-організаційного супроводу комплексної програми НАНУ "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства", 2015-2019 рр.

Голова Наукової ради НАН України з сенсорних систем та технологій, з 2010 р.

Член Науково-технічної ради МОН України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію та Голова Секції Ради за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки "Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань" (Наказ МОН України № 254 від 12 березня 2016 р.)

Член персонального cкладу спеціальної конкурсної комісії з формування рейтингового списку кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету з питань науки (Наказ МОН України № 566 від 25.05.2016 р.)

Член Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, з 2014 р.

Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (Указ Президента України № 345/2015 від 18 червня 2015 р.)

Експерт Спільного Комітету між Україною та Європейським Союзом з питань науково-технічного співробітництва (СКНТС), з 2014 р.

Член Міжнародної ради з біотехнології та біорізноманіття МААН (Розпорядження Президії НАН України №354 від 07.06.2016 р.), з 2016 р.

Головний редактор журналу “Biopolymers and Cell” (Україна), з 2003 р.

Член редколегії журналів: “Ukrainica Bioorganica Acta” (Україна), “Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів” (Україна)

Член редакційної ради журналів: “Ukrainian Biochemical Journal” (Україна), “Biotechnologia Acta” (Україна)

Нагороди:

1976 Премія НАН України ім. О.В.Палладіна

1982 Грамота Президії Верховної Ради Української РСР

1986 Державна премія Української РСР у галузі науки і техніки

1991 Диплом на відкриття у Державному Комітеті у справах відкриттів та винаходів СРСР

1998 Заслужений діяч науки і техніки України

2003 Відмінник освіти України (Міністерство освіти і науки України)

2004 Почесна Грамота Верховної Ради України

2005 Золота Медаль Української федерації вчених

2008 Орден княгині Ольги III ступеня (Указ Президента України від 27 листопада 2008 року №1113/2008)

2009 Відзнака "European Quality Award" та диплом Європейської Бізнес Асамблеї

2010 Відзнака НАН України "За наукові досягнення"

2012 Орден Андрія Первозваного ІІІ ступеня

2013 Подяка Прем’єр-міністра України за заслуги у розвитку вітчизняної науки

2015 Орден княгині Ольги II ступеня (Указ Президента України від 15 травня 2015 року № 269/2015)

2016 Золота медаль імені В. І. Вернадського НАН України за видатні досягнення в галузі молекулярної біології і біоелектроніки

2017 Премія «Жінка України 2016» у номінації «Наука і освіта»

2018 Пам’ятна відзнака на честь 100-річчя Національної академії наук України

2021 Орден княгині Ольги I ступеня (Указ Президента України від 08 березня 2021 року № 92/2021)

2023 Подяка НАН України з нагоди 50-річчя ІМБГ НАН України (Постанова Президії НАНУ №283 від 12.07.2023 р.)

Науковий напрямок:

Механізми білкового синтезу та його регуляція у вищих еукаріот

Розробка новітніх аналітичних систем (біо- та хемосенсорів) на основі різноманітних електрохімічних перетворювачів і біологічного матеріалу або біоміміків синтетичного походження

Сучасні наукові дослідження та здобутки:

 • Розроблено концепцію векторіального транспорту тРНК під час процесу елонгації трансляції. Встановлені механізми каналювання тРНК в клітинах ссавців.
 • Показано різницю просторової організації подібних на 97% A1 і протоонкогенної A2 ізоформ eEF1А, яка супроводжується різним ступенем агрегації цих білків та впливає на їх здатність до ізоформоспецифічної взаємодії із білками-партнерами, що може бути важливим для прояву онкогенності ізоформи А2.
 • Методом рентгеноструктурного аналізу розшифровано просторову структуру онкогенної ізоформи А2 фактора елонгації трансляції eEF1A (у співробітництві із відділом ензимології білкового синтезу).
 • Показано, що надекспресія ізоформи А2 в пухлинах людини може забезпечуватися, в тому числі, за рахунок спеціальних мікроРНК, роль яких була теоретично передбачена та експериментально доведена.
 • Виявлено, що компоненти мультбілкового комплексу факторів елонгації eEF1 можуть функціонувати окремо від комплексу в ракових клітинах і тканинах людини, що свідчить про можливість виконання окремими субодиницями комплексу певної нетрансляційної ролі, у тому числі під час пухлиногенезу.
 • Розробка та створення мікро/нано електрохімічних біо- та хемосенсорів для визначення in vitro та in vivo метаболітів крові, деяких нейротрансміттерів, спиртів, альдегідів та токсичних речовин.
 • Застосування наноматеріалів – цеолітів та нанотрубок для покращення аналітичних характеристик біо- та хемосенсорних пристроїв.
 • Використання нових генно-інженерних білків та синтетичних розпізнавальних молекул для створення сенсорів з заданими аналітичними характеристиками.
 • Створення та дослідження синтетичних аналогів біологічних рецепторів методом молекулярного імпринтингу (молекулярно-імпринтованих полімерів - МІП) та їх впровадження в сенсорну технологію, твердофазову екстракцію та хроматографію.
 • Розробка електрохімічних та оптичних афінних (імуно- та ДНК) сенсорів.
 • Вивчення основ взаємодії іммобілізованих ферментів із субстратами та інгібіторами за допомогою електрохімічних сенсорів.

Г.В.Єльська - автор 422 наукових праць, включаючи наукове відкриття, 6 монографій, 18 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Підготувала 28 кандидатів, 6 докторів наук. H-index (за SCOPUS) = 43.

Вибрані публікації:

 1. El'skaya, A.V. A few notes on science in Ukraine. BBA Advances, 2023, 3, 100089
 2. Negrutskii, B.S., Shalak, V.F., Novosylna, O.V., ... Lozhko, D.M., El'skaya, A.V. The eEF1 family of mammalian translation elongation factors. BBA Advances, 2023, 3, 100067
 3. Dzyadevych, S.V., Soldatkin, O.O., Arkhypova, V.M., ... Soldatkin, A.P., Elskaya, A.V. Practical application of electrochemical enzyme biosensors. Biopolymers and Cell, 2022, 38(2), pp. 71–92
 4. Bondarchuk, T.V., Shalak, V.F., Lozhko, D.M. , ... El’skaya, A.V., Negrutskii, B.S. Quaternary organization of the human eEF1B complex reveals unique multi-GEF domain assembly. Nucleic Acids Research, 2022, 50(16), pp. 9490–9504
 5. Yarynka D. V., Sergeyeva T. A., Piletska E. V., Stepanenko Ye. Yu., Brovko O. O., Piletsky S. A., El’skaya A. V. Zearalenone-selective biomimetic-based sensor system and its validation for real samples’ analysis Biopolym. Cell. 2021; 37(6):438-446
 6. Sergeyeva T.A. Yarynka D.V. Dubey L.V. Dubey I. Ya. Piletska E.V. Linnik R.P. Antonyuk M.Z. Ternovska T.K. Brovko O.O. Piletsky S.A. El’skaya A.V. Sensor Based on Molecularly Imprinted Polymer Membranes and Smartphone for Detection of Fusarium Contamination in Cereals. Sensors (Switzerland), vol. 20 (15), pp.4304-4324, 2020 https://doi.org/10.3390/s20154304
 7. Sergeyeva, T., Yarynka, D., Piletska, E., (...), Piletsky, S., El'skaya, A. Development of a smartphone-based biomimetic sensor for aflatoxin B1 detection using molecularly imprinted polymer membranes. Talanta 201, pp. 204-210, 2019
 8. Bondarchuk, T.V., Lozhko, D.M., Shalak, V.F., (...), Negrutskii, B.S., El'skaya, A.V. The protein-binding N-terminal domain of human translation elongation factor 1Bβ possesses a dynamic α-helical structural organization. International Journal of Biological Macromolecules 126, pp. 899-907, 2019
 9. T.Borisova, D.Kucherenko, O.Soldatkin, I.Kucherenko, A.Pastukhov, A.Nazarova, M.Galkin, A.Borysov, N.Krisanova, A.Soldatkin, A.El`skaya. An amperometric glutamate biosensor for monitoring glutamate release from brain nerve terminals and in blood plasma. Analytica Chimica Acta, 1022, pp. 113-123, 2018
 10. Negrutskii B, Vlasenko D, Mirande M, Futernyk P, El'skaya A. mRNA-Independent way to regulate translation elongation rate in eukaryotic cells. IUBMB LIFE. 2018; Mar;70(3):192-196. doi: 10.1002/iub.1724. Epub 2018 Feb 8.
 11. Bondarchuk T.V,, Lozhko D.M., Shalak V.F., Fatalska A., Szczepanowski R.H., Dadlez M., Negrutskii B.S., El’skaya A.V. The protein-binding N-terminal domain of human translation elongation factor 1Bβ possesses a dynamic α-helical structural organization. International Journal of Biological Macromolecules. 2018 Dec 24;126:899-907. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.220
 12. Soldatkin O., Stepurska K., Arkhypova V., Soldatkin A., El’skaya A., Lagarde F., Dzyadevich S. Conductometric enzyme biosensor for patulin determination. Sensors and Actuators B 239. 2017;1010-1015
 13. Sergeyeva A., Yarinka D., Piletska E., Linnik R., Zaporozhets O., Brovko O., Piletsky S., El’skaya A. Fluorescent sensor systems based on nanostructured polymeric membranes for selective recognition of aflatoxin B1. Talanta, 2017; vol. 175:101-107
 14. Novosylna O, Doyle A, Vlasenko D, Murphy M, Negrutskii B, El'skaya A. Comparison of the ability of mammalian eEF1A1 and its oncogenic variant eEF1A2 to interact with actin and calmodulin. Biol. Chem. 2017;398(1):113-124
 15. Velychko T, Soldatkin OO, Melnyk V, Marchenko S, Kirdeciler SK, Akata B, Soldatkin AP, El’skaya A, Dzyadevych S. A novel conductometric urea biosensor with improved analytical characteristics based on recombinant urease adsorbed on nanoparticle of silicalite. Nanoscale Research Letters. 2016; DOI 10.1186/s11671-016-1310-3 6 pages.
 16. Bondarchuk TV, Shalak VF, Negrutskii BS, El’skaya AV. Leucine-zipper motif is responsible for self-association of translation elongation factor 1Bβ. Biopolym. Cell. 2016;32(1):9-20.
 17. Trosiuk TV, Shalak VF, Szczepanowski RH, Negrutskii BS, El'skaya AV. A non-catalytic N-terminal domain negatively influences the nucleotide exchange activity of translation elongation factor 1Bα. FEBS J. 2016 Feb;283(3):484-97.
 18. Novosylna O, Doyle A, Vlasenko D, Murphy M, Negrutskii B, El'skaya A. Comparison of the ability of mammalian eEF1A1 and its oncogenic variant eEF1A2 to interact with actin and calmodulin. Biol Chem. 2016 Aug 17. pii: /j/bchm.ahead-of-print/hsz-2016-0172/hsz-2016-0172.xml. doi: 10.1515/hsz-2016-017.
 19. Novosylna O, Jurewicz E, Pydiura N, Goral A, Filipek A, Negrutskii B, El'skaya A. Translation elongation factor eEF1A1 is a novel partner of a multifunctional protein Sgt1. Biochimie. 2015 Dec;119:137-45.
 20. Marchenko S, Kucherenko I, Hereshko A, Panasiuk I, Soldatkin OO, El'skaya A, Soldatkin AP. Application of potentiometric biosensor based on recombinant urease for urea determination in blood serum and hemodialyzate. Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, V. 207:981-986.
 21. Vlasenko D, Novosylna O, Negrutskii B,...El'skaya A. Truncation of the A,A(∗),A' helices segment impairs the actin bundling activity of mammalian eEF1A1. FEBS Lett. 2015; 589(11):1187-93.
 22. Veremieva M, Kapustian L, Khoruzhenko A, Zakharychev V, Negrutskii B, El'skaya A. Independent overexpression of the subunits of translation elongation factor complex eEF1H in human lung cancer. BMC Cancer. 2014 Dec 3;14:913.
 23. Trosiuk TV, Liudkovska VV, Shalak VF, Negrutskii1 BS, El’skaya AV. Structural dissection of human translation elongation factor 1Bγ (eEF1Bγ): expression of full-length protein and its truncated forms. Biopolymers and Cell. 2014;30(2):96-106.
 24. Thibaut Crepin, Shalak VF, Yaremchuk AD, ...El'skaya AV. Mammalian translation elongation factor eEF1A2: X-ray structure and new features of GDP/GTP exchange mechanism in higher eukaryotes. Nucleic Acids Research. 2014;42(20):12939-48.
 25. Sergeyeva TA, Chelyadina DS, Gorbach LA, ...El'skaya AV. Colorimetric biomimetic sensor systems based on molecularly imprinted polymer membranes for highly-selective detection of phenol in environmental samples. Biopolymers and Cell. 2014;30(3):209-216.
 26. Soldatkin OO, Kasap OB, Akata B,...El'skaya AV. Elaboration of new method of enzyme adsorption on silicalite and nano beta zeolite for amperometric biosensor creation. Biopolymers and Cell. 2014;30(4):291-298.
 27. Vislovukh A, Kratassiouk G, Porto E, Gralievska N, Beldiman C, Pinna G, El’skaya A, Harel-Bellan A, Negrutskii B, Groisman I. Proto-oncogenic isoform A2 of eukaryotic translation elongation factor eEF1 is a target of miR-663 and miR-744. Br J Cancer. 2013; 108(11):2304–11.
 28. T.A.Sergeyeva, L.A.Gorbach, E.V.Piletska...A.V.El’skaya. Colorimetric test-systems for creatinine detection based on composite molecularly imprinted polymer membranes. Analytica Chimica Acta. 2013;770:161–168.
 29. A.P. Soldatkin, S. Dzyadevych, T. Sergeeva, Y. Korpan... El’skaya A.V. Biosensors. A quarter of a century of R&D experience. Biopolymers and Cell. 2013;29(3):188-206.
 30. SoldatkinО.О., KucherenkoI.S., PyeshkovaV.M., KuklaA.L., Jaffrezic-RenaultN., El’skayaA.V.,Dzyadevych S.V., SoldatkinA.P. Conductometric biosensor based on three-enzyme system for selective determination of heavy metal ions // Bioelectrochemistry. - 2012. - 30.- P.25-30.
 31. Slinchenko O., Gorbach L., Matyushov V., Brovko O., Piletsky S., Sergeeva L., El’ska G., Sergeyeva T. Catalytic molecularly imprinted polymer membranes: Development of the biomimetic sensor for phenols detection // Anal. Chim. Acta. – 2010. – 659,N1-2. – P.274-279.
 32. Sergeyeva T., Gorbach L., Slinchenko O., Goncharova L., Piletska O., Brovko O., Sergeeva L., El’ska G. Towards development of colorimetric test- systems for phenols detection based on computationally-designed molecularly imprinted polymer membranes // Material Science and Engineering C. – 2010. – 30. – P.431–436
 33. Veremieva M., Khoruzhenko A., Zaicev S., Negrutskii B., El’skaya A. Unbalanced expression of the translation complex eEF1 subunits in human cardioesophageal carcinoma // European Journal of Clinical Investigation. – 21 October 2010. – Published on-line.
 34. Tokovenko B., Golda R., Protas O., Obolenskaya M., El'skaya A. COTRASIF: conservation-aided transcription-factor-binding site finder // Nucleic Acids Res. –2009. – 37, N7. – e 49.
 35. Budkevich TV, El'skaya AV, Nierhaus KH. Features of 80S mammalian ribosome and its subunits. Nucleic Acids Res. 2008 ; 36 (14) : 4736-44.
 36. Panasyuk G., Nemazanyy I., Filonenko V., Negrutskii B., El'skaya A. A2 isoform of mammalian translation factor eEF1A displays increased tyrosine phosphorylation and ability to interact with different signalling molecules Int J Biochem Cell Biol. - 2008.- V.40,N1. - P. 63-71.
 37. Kanibolotsky DS, Novosyl'na OV, Abbott CM, Negrutskii BS, El'skaya AV. Multiple molecular dynamics simulation of the isoforms of human translation elongation factor 1A reveals reversible fluctuations between "open" and "closed" conformations and suggests specific for eEF1A1 affinity for Ca2+-calmodulin. BMC Struct Biol. 2008; 8:4.
 38. S.V.Dzyadevych, V.N.Arkhypova, A.P.Soldatkin, A.V.El’skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault. Conductometric enzyme biosensors. Handbook of Biosensors and Biochips / Eds R..S.Marks, C.R.Lowe, D.C.Culen, H.H.Weetall, I.Karube.- Wiley-Interscience.- 2007.- P. 379-394.
 39. S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, A.V.El’skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault. Enzyme biosensors based on ion-selective field-effect transistors. Analytica Chimica Acta.- 2006, 568.- P.248-258.
 40. A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych, A.V.El’skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault. Pathways for improving potentiometric and conductometric enzymatic biosensors. In: Encyclopedia of Sensors (Eds. C.A.Grimes, E.C.Dickey, M.V.Pishko).- California, USA: American Scientific Publishers.- 2006.- V.7.- P. 331-348.
 41. S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, V.N.Arkhypova, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, A.V.El’skaya. Electrochemical enzyme biosensors. Kyiv: IMBG.- 2006.- 72 p.
 42. A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych, A.V.El'skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Pathways for improving potentiometric and conductometric enzymatic biosensors, Encyclopedia of Sensors, American Scientific Publishers, submitted, 2005
 43. A.P.Soldatkin, V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.V.El'skaya, J.-M.Gravoueille, N.Jaffrezic-Renault, C.Martelet, Analysis of the potato glycoalkaloids by using of enzyme biosensor based on pH-ISFETs, Talanta. - 2005. -66 -P.28-33
 44. S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, V.N.Arkhypova, A.V.El'skaya, J.-M. Chovelon, C.Georgiou, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Early-warning electrochemical biosensor system for the environmental monitoring based on enzyme inhibition effect, Sensors and Actuators B.- 2004
 45. V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, Y.I.Korpan, A.V.El'skaya, J.-M.Gravoueille, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Application of enzyme field effect transistors for fast detection of total glycoalkaloids content in potatoes, Sensors and Actuators B.- 2004.- 103.- P. 416-422
 46. O.A.Biloivan, S.V.Dzyadevych, O.A.Boubryak, A.P.Soldatkin, A.V.El'skaya, Development of enzyme biosensor based on ISFETs for quantitative analysis of serine proteinases, Electroanalysis.- 2004.- 16.- P. 1883-1889
 47. Lukash, T.O. Turkivska H.V., Negrutskii B.S., El'skaya A.V., Chaperone-like activity of mammalian elongation factor eEF1A: Renaturation of aminoacyl-tRNA synthetases", International Journal of Biochemistry & Cell Biology -2004, V.36 P. 1341-1347
 48. Korpan Y.I., Nazarenko E.A., Skryshevskaya I.V., Martelet C., Jaffrezic-Renault N., El'skaya A.V., Potato Glycoalkaloids: True Safety or False Sense of Security?, Trends in Biotechnology.- 2004. -22, N3. -P.147-151
 49. S.V.Dzyadevych, V.N.Arkhypova, A.P.Soldatkin, A.V.El'skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Enzyme biosensor for tomatine detection in tomatoes, Analytical Letters.- 2004. - 37, No 8.- P. 1611-1624
 50. S.V.Dzyadevych, V.N.Arkhypova, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, J.-M.Chovelon, A.V.El'skaya, A.P.Soldatkin, Potentiometric biosensors based on ISFETs and immobilized cholinesterases, Electroanalysis. - 2004. - 16. - P. 1873-1882.
 51. T.V. Budkevich, A.A. Timchenko, E.I. Tiktopulo, B.S. Negrutskii, V.F. Shalak, Z.M. Petrushenko, V.L. Aksenov, R. Willumeit, J. Kohlbrecher, I.N.Serdyuk, A.V.El'skaya, Extended conformation of mammalian translation elongation factor 1A in solution, Biochemistry. -2003. - 24. -N51. -P.15342-15349.
 52. T.A.Sergeyeva, S.A.Piletsky, E.V.Piletska, O.O.Brovko, L.V.Karabanova, L.M.Sergeeva, A.V.El'skaya, A.P.F.Turner, In situ formation of porous molecularly imprinted polymer membranes, Macromolecules.-2003.- 36.- N19. -P. 7352-7357.
 53. V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, A.V.El'skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Development and optimisation of biosensors based on pH-sensitive field effect transistor and cholinesterase for sensitive detection of solanaceous glycoalkaloids, Biosensors & Bioelectronics.- 2003.- 18.- P. 1047-1053.
 54. S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, Y.I.Korpan, V.N.Arkhypova, A.V.El'skaya, J.-M.Chovelon, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Biosensors based on enzyme field effect transistors for determination of some substrates and inhibitors, Analytical and Bioanalytical Chemistry.- 2003.- 377.- P. 496-506
 55. Petrushenko Z.M., Budkevich T.V., Shalak V.F., Negrutskii B.S., El'skaya A.V. Novel complexes of mammalian translation elongation factor eEF1A*GDP with uncharged tRNA and aminoacyl-tRNA synthetase. Implications for tRNA channeling // Eur. J. Biochem. - 2002. -V.269. - P. 4811-4818.
 56. Budkevich, T.V., Timchenko, A. A., Tiktopulo, E.I., Negrutskii, B.S., Shalak, V.F., Petrushenko, Z.M., Aksenov, V.L., Willumeit, R., Kohlbrecher, J., Serdyuk, I.N., El'skaya A.V. Extended conformation of mammalian translation elongation factor 1A in solution // Biochemistry. - 2002. - V. 41. - P. 15342-15349.