Конкурс на заміщення вакантних посад

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників висуває певні вимоги:

 • Учасник конкурсу надає наступні документи:
 1. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч
 2. копію документа, що посвідчує особу
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка
 4. автобіографію
 5. копію трудової книжки (за наявності)
 6. копію документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

 • Учасник конкурсу, який являється співробітником ІМБГ НАН України, надає наступні документи:
 1. службову на ім'я Тукала М.А. від завідувача структурного підрозділу з візою Терещенко Л.Є.
 2. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч
 3. характеристику, підписану науковим керівником
 4. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях

При вирішенні кадрових питань ІМБГ притримується європейських стандартів: якщо оголошено конкурс на посаду в Інституті, і на одну посаду подали документи два кандидати, які мають однакову фахову кваліфікацію і на однаковому рівні виконують умови конкурсу, то перевага надається особам жіночої статі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються.

Строк прийняття заяв та документів не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку подання заяв та документів рішенням керівника затверджується перелік учасників конкурсу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті наукової установи.

Для надання роз'яснень звертатися до вченого секретаря ІМБГ НАН України Міщук Яніни Ромуальдівни.

Адреса: вул. Академіка Заболотного 150, м.Київ, 03143, Україна.
Тел.: (380-44) 526-11-69, (380-44) 200-03-54; факс: (380-44) 526-07-59,
web-site: www.imbg.org.ua, e-mail: inform@imbg.org.ua

Адміністрація

ЗРАЗКИ ТА ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

ПОТОЧНІ КОНКУРСИ

26.03.2024 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу молекулярної генетики.

КОНКУРСИ, ЩО МИНУЛИ

18.02.2024 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу генетики людини.

 • Переможець конкурсу: Жувака Катерина Сергіївна, провідний інженер відділу генетики людини - на посаду молодшого наукового співробітника відділу генетики людини.

05.02.2024 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу біомолекулярної електроніки.

 • Переможець конкурсу: Солдаткін Олександр Олексійович, провідний науковий співробітник відділу біомолекулярної електроніки - на посаду завідувача відділу біомолекулярної електроніки.

15.01.2024 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу молекулярної онкогенетики.

 • Переможець конкурсу: Гулковський Роман Владиславович, науковий співробітник відділу молекулярної онкогенетики - на посаду старшого наукового співробітника відділу молекулярної онкогенетики

28.12.2023 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника лабораторії інноваційних біотехнологій (відділ ензимології білового синтезу).

 • Переможець конкурсу: Скоробогатов Олександр Юрійович, м.н.с. лабораторії інноваційних біотехнологій (відділ ензимології білового синтезу) - на посаду наукового співробітника

23.08.2023 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу функціональної геноміки.

 • Переможець конкурсу: Теслюк Максим Григорович, м.н.с. відділу функціональної геноміки - на посаду наукового співробітника

02.08.2023 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу генетики клітинних популяцій.

 • Переможець конкурсу: Конвалюк Ірина Іванівна, н.с. відділу генетики клітинних популяцій - на посаду старшого наукового співробітника

24 січня 2023 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу молекулярної онкогенетики

 • Переможець конкурсу: Маньковська Оксана Сергіївна, м.н.с. відділу молекулярної онкогенетики - на посаду наукового співробітника

ІV кв. 2022 р. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: старшого наукового співробітника лабораторії інноваційних біотехнологій відділу ензимології білового синтезу та молодшого наукового співробітника лабораторії мікробної екології відділу регуляторних механізмів клітини

Переможці конкурсу:

 • Мельнічук Наталія Сергіївна, н.с. лабораторії інноваційних біотехнологій відділу ензимології білового синтезу - на посаду старшого наукового співробітника
 • Зубова Ганна Вікторівна, пров. інженер лабораторії мікробної екології відділу регуляторних механізмів клітини - на посаду молодшого наукового співробітника

у І-ІІІ кв. 2022 р. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • завідувача лабораторії інноваційних біотехнологій відділу ензимології білового синтезу
 • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами» відділу ензимології білового синтезу
 • старшого наукового співробітника відділу молекулярної генетики
 • наукового співробітника відділу генетики людини
 • наукового співробітника відділу сигнальних систем клітини
 • наукового співробітника відділу молекулярної та квантової біофізики
 • наукового співробітника відділу біомедичної хімії
 • молодшого наукового співробітника відділу молекулярної та квантової біофізики
 • молодшого наукового співробітника відділу функціональної геноміки
 • 2-х молодших наукових співробітників відділу біомолекулярної електроніки
 • молодшого наукового співробітника лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами»

Переможці конкурсу:

 • Ткачук Зеновій Юрійович - на посаду завідувача лабораторії інноваційних біотехнологій відділу ензимології білового синтезу
 • Шаблій Володимир Анатолійович - на посаду завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами» відділу ензимології білового синтезу
 • Швачко Людмила Павлівна - на посаду старшого наукового співробітника відділу молекулярної генетики
 • Папуга Олександр Євгенович - наукового співробітника відділу генетики людини
 • Гоцуляк Назарій Ярославович - на посаду наукового співробітника відділу сигнальних систем клітини
 • Гурмач Василь Васильович - на посаду наукового співробітника відділу молекулярної та квантової біофізики
 • Демченко Сергій Анатолійович - на посаду наукового співробітника відділу біомедичної хімії
 • Єремко Ірина Олександрівна - на посаду молодшого наукового співробітника відділу молекулярної та квантової біофізики
 • Мевс Лілія Василівна - на посаду молодшого наукового співробітника відділу функціональної геноміки
 • Мруга Дарина Олександрівна - на посаду молодшого наукового співробітника відділу біомолекулярної електроніки
 • Соболевський Максим Сергійович - на посаду молодшого наукового співробітника відділу біомолекулярної електроніки
 • Пікус Поліна Олексіївна - на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами»

23.11.2021 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення двох вакантних посад наукового співробітника відділу генетики людини та відділу молекулярної генетики.

Переможці конкурсу:

 • Гур’янов Дмитро Сергійович, м.н.с. відділу молекулярної генетики (на посаду наукового співробітника)
 • Нідоєва Заріна Манзаршівна, м.н.с. відділу генетики людини (на посаду наукового співробітника)

25.10.2021 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу синтетичних біорегуляторів.

 • Переможець конкурсу: Кузів Ярослав Богданович, пров.інж. відділу синтетичних біорегуляторів (на посаду молодшого наукового співробітника)

27.09.2021 року Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу білкової інженерії та біоінформатики

 • Переможець конкурсу: Коломієць Леся Анатоліївна, н.с. відділу білкової інженерії та біоінформатики (на посаду старшого наукового співробітника)

15.06.2021 року Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу молекулярної та квантової біофізики

 • Переможець конкурсу: Горб Леонід Григорович, в.о. завідувача відділу молекулярної та квантової біофізики (на посаду завідувача відділу)

20.10.2020 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу біомедичної хмії

 • Переможець конкурсу: Баланда Анатолій Олексійович, науковий співробітник відділу біомедичної хімії ІМБГ НАН України (на посаду старшого наукового співробітника)

15.09.2020 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу біомедичної хімії

 • Переможець конкурсу: Черній Світлана Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу біомедичної хімії ІМБГ НАН України (на посаду наукового співробітника)

15.01.2020 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу молекулярної онкогенетики

 • Переможець конкурсу: Маньковська Оксана Сергіївна, в.о. молодшого наукового співробітника відділу молекулярної онкогенетики ІМБГ НАН України (на посаду молодшого наукового співробітника)

01.11.2019 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу молекулярної та квантової біофізики

 • Переможець конкурсу: Ширина Тетяна Володимирівна, к.б.н., молодший науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики ІМБГ НАН України (на посаду наукового співробітника)

01.11.2019 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу сигнальних систем клітини

 • Переможець конкурсу: Косач Вікторія Романівна, к.б.н., молодший науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини ІМБГ НАН України (на посаду наукового наукового співробітника)

31.05.2019 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу структурної і функціональної протеоміки

 • Переможець конкурсу: Негруцький Борис Сергійович, д.б.н, професор, в.о. завідувача віділу структурної і функціональної протеоміки ІМБГ НАН України (Рішення Бюро відділення БФМБ НАН України від 23.09.2019 р.)

07.05.2019 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • провідного наукового співробітника відділу молекулярної онкогенетики
 • провідного наукового співробітника відділу біомолекулярної електроніки
 • наукового співробітника відділу функціональної геноміки

Переможці конкурсу:

 • Геращенко Ганна Володимирівна, к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу молекулярної онкогенетики ІМБГ НАН України (на посаду провідного наукового співробітника)
 • Солдаткін Олександр Олексійович, к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу біомолекулярної електроніки ІМБГ НАН України (на посаду провідного наукового співробітника)
 • Грязнова Тетяна Анатоліївна, к.б.н., м.н.с. відділу функціональної геноміки ІМБГ НАН України (на посаду наукового співробітника)

23.01.2019 року. Оголошення: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • провідного наукового співробітника відділу генетики клітинних популяцій
 • провідного наукового співробітника відділу генетики людини
 • старшого наукового співробітника відділу генетики клітинних популяцій
 • наукового співробітника відділу генетики клітинних популяцій

Переможці конкурсу:

 • Андрєєв Ігор Олегович, к.б.н., с.н.с. відділу генетики клітинних популяцій ІМБГ НАН України (на посаду провідного наукового співробітника)
 • Півень Оксана Олександрівна, к.б.н., с.н.с. відділу генетики людини ІМБГ НАН України (на посаду провідного наукового співробітника)
 • Твардовська Мар’яна Остапівна, к.б.н., н.с. відділу генетики клітинних популяцій ІМБГ НАН України (на посаду старшого наукового співробітника)
 • Навроцька Дар’я Олександрівна, к.б.н., м.н.с. відділу генетики клітинних популяцій ІМБГ НАН України (на посаду наукового співробітника)

Адміністрація.