Запити

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАПИТУ (ВСІ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРАХ З ПІДПИСАМИ ТА ПЕЧАТКАМИ):
  1. ЗАПИТ формується до 1 квітня поточного року шляхом створення картки запиту та роздруковується в базі "РОЗПОДІЛЕНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАН УКРАЇНИ" (РІТ НОД НАН України) * tema-ndr.nas.gov.ua.
    ЗАПИТ та додатки до нього в паперовому варіанті повинні містити:
    • Технічне завдання;
    • Кошторис;
  2. Висновки двох експертів (форма№2), затверджених Вченою радою інституту із завіреними підписами.
  3. Витяг з протоколу Вченої ради.
  4. Папка на зав’язках з титулом.

Проєкт реєструється після затвердження Відділенням НАН України у вигляді РК: реєстраційна картка двостороння в 2-х екземплярах (консультант – співробітник відділу НТІ ІМБГ НАН України Санченко Ольга Миколаївна, тел: 2000326, 3-ій поверх, к.№19).

Кандидатури 4 можливих експертів (з них 2 – зовнішніх) надавати вченому секретарю до 15 березня поточного року.

Завантажити форми для запиту (Витяг з протоколу вч.ради.doc; Запит.docx; Титул для папки.doc; Форма 2 Висновок експерта.rtf)

Всі друковані та підписані документи відправляються до Відділення НАН України на затвердження до 1 травня! поточного року.

* Інструкція щодо РІТ НОД

* Інструкція щодо заповнення Запиту в РІТ НОД

* Інструкція щодо заповнення Договору в РІТ НОД


Регламент доповіді з представлення нової бюджетної теми – до 15 хв.


Посилання на Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України" на сайті НАН України

Пріоритетні напрями розвитку науки (Закон)
Пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень до 2022 р. (Постанова КМУ №942 від 07.09.2011)
Пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок (Постанова КМУ від 30.04.2024 №476)
Основні наукові напрями ІМБГ
Основні наукові проблеми досліджень НАНУ 2019-2023
Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2024–2028 роки (Постанова Президії НАН України від 10.01.2024 №8)
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 1917-2021 рр.
КВЕД (Класифікація видів науково-технічної діяльності за державним класифікатором України)

До вашої уваги!

Наразі кожен керівник (можливо - виконавець) НДДКР має самостійно заповнювати реєстраційні (РК) та облікові (ОК) картки он-лайн та отримувати присвоєний УкрІНТЕІ реєстраційний або обліковий номер проекту. Для вашої зручності на сайті УкрІНТЕІ створено єдиний кабінет від ІМБГ НАН України на ім’я Санченко Ольги Миколаївни. Необхідно перейти на сайт Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» ( УкрІНТЕІ) до особового кабінету відповідальної особи за зберігання карток ІМБГ НАН України Санченко О.М. за посиланням

Вхід в систему здійснюється через логін та пароль, який можна отримати у Санченко О.М.