Конкурс на заміщення вакантних посад

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників висуває певні вимоги:

 • Учасник конкурсу повинен надати наступні документи:
 1. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч
 2. копію документа, що посвідчує особу
 3. заповнену особову картку (встановленого зразка)
 4. автобіографію
 5. копію трудової книжки (за наявності)
 6. копію документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

 • Учасник конкурсу, який являється співробітником ІМБГ НАН України, надає наступні документи:
 1. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч
 2. характеристику, підписану науковим керівником
 3. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються.

Строк прийняття заяв та документів не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Для надання роз'яснень звертатися до начальника відділу кадрів ІМБГ НАН України Петруннікової Лілії Борисівни або до вченого секретаря ІМБГ НАН України Міщук Яніни Ромуальдівни.

Адреса: вул. Академіка Заболотного 150, м.Київ, 03143, Україна.
Тел.: (380-44) 526-11-69, Факс: (380-44) 526-07-59,
Веб-сайт: www.imbg.org.ua, E-mail: inform@imbg.org.ua

Адміністрація

ЗРАЗКИ ТА ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

ПОТОЧНІ КОНКУРСИ

01.02.2019 р. Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників:

 1. відділу генетики клітинних популяцій:
  • провідного наукового співробітника
  • старшого наукового співробітника
  • наукового співробітника
 2. відділу генетики людини:
  • провідного наукового співробітника