ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАПИТУ (ВСІ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРАХ З ПІДПИСАМИ ТА ПЕЧАТКАМИ):
 1. ЗАПИТ формується та роздруковується шляхом створення картки запиту в базі РІТ НОД НАН України tema-ndr.nas.gov.ua.
  ЗАПИТ та додатки до нього в паперовому варіанті повинні містити:
  • Технічне завдання;
  • Кошторис;
 2. Висновки двох експертів (форма№2), затверджених Вченою радою інституту із завіреними підписами.
 3. РК - реєстраційна картка двостороння (2 екземпляри) в програмі Nddkr09 (консультант – співробітник відділу НТІ ІМБГ НАН України Санченко Ольга Миколаївна, тел: 2000326, к.№19)
 4. Картка тематична (двохстороння).
 5. Витяг з протоколу Вченої ради.
 6. Папка на зав’язках з титулом.

Кандидатури 4 можливих експертів (з них 2 – зовнішніх) надавати вченому секретарю до 15 березня! поточного року.

Всі друковані та підписані документи надавати вченому секретарю до 1 квітня! поточного року.


Посилання на Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України" на сайті НАН України

Завантажити форми для запиту згідно Постанови Президії НАН України № 339 від 19.12.2018
Пріоритетні напрями розвитку науки (Закон)
Пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень (Постанова КМУ)
Основні наукові напрями ІМБГ
Основні наукові проблеми досліджень НАНУ 2019-2023
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 1917-2021 рр.
КВЕД (Класифікація видів науково-технічної діяльності за державним класифікатором України)