Документи

Статут інституту (оновлений 2016р.)

Колективний договір між трудовим колективом та адміністрацією ІМБіГ на 2012-2017 роки.


Форма Робочий план

Експертний висновок щодо можливості опублікування матеріалів відкритим друком

ПОРЯДОК присвоєння вчених звань (професора, доцента та старшого дослідника) науковим і науково-педагогічним працівникам. (Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 183/28313 зі змінами згідно Наказу МОН України № 174 від 06.02.2017)

Положення про Премію Президента України зі змінами 2016 року

Правила та перелік документів здобуття стипендій Президента України та НАН України для молодих учених

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника
(м.н.с., н.с., с.н.с., п.н.с., г.н.с.)

Перелік наукових фахових видань

Форма 26 (Список наукових робіт)

ДСТУ 3008:2015 Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. (Набув чинності 01 липня 2017 р.)

Щодо звітних фінансвоих документів 2018.pdf


Порядок формування тематики (нова редакція)

(Завантажити вищенаведені документи одним файлом)

(Завантажити вищенаведені документи одним файлом)


ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (НАН України).

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (МОН України).

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (Голосіївська РДА).


Експертне рішення Комісії з біоетики ІМБГ НАН України (НДР)


Заява + Експертне рішення Комісії з біоетики (дисертація)

Відрядження

Модуль для відряджень (один аркуш, який заповнюється з двох сторін) за кордон (ZIP) та по Україні (ZIP)


З ПОЛОЖЕННЯ про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

3. Порядок оформлення касових операцій

3.1. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.
(пункт 3.1 глави 3 в редакції постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 277 ( z0944-05 ), із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. N 573 ( z0279-11 ) )

3.2. Касові операції, що проводяться відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", оформляються згідно з вимогами цього Закону.

3.3. Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами (додаток 2), підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.
(абзац перший пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. N 252 ( z0448-09 ) )

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Під час роботи з готівкою касири (особи, що виконують їх функції) керуються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України.


Витрати на проживання в готелі та інші витрати у відрядженні

Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи відповідно до:

а саме:

Витрати на проживання потрібно підтверджувати одноголосно двома документами – рахунком готелю і, насамперед, розрахунковою квитанцією. Наявності тільки одного з них не достатньо.

Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, Ф.І.П. особи, що отримує послуги, вид отриманих послуг, тощо. Печатка та підписи на документах організацій або фіз. осіб, які надають послуги з розміщення та проживання (у тому числі бронювання) – обов'язкові.


Завантажити: