Документи

Статут Інституту (оновлений 2016 р.)


Кадри

Колективний договір між трудовим колективом та адміністрацією ІМБГ НАН України

Конкурс на заміщення вакантних посад

ПОРЯДОК присвоєння вчених звань (професора, доцента та старшого дослідника) науковим і науково-педагогічним працівникам. (Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 183/28313 зі змінами згідно Наказу МОН України № 174 від 06.02.2017)

Біоетика

Експертний висновок щодо можливості опублікування матеріалів відкритим друком

Експертне рішення Комісії з біоетики ІМБГ НАН України (НДР)

Заява + Експертне рішення Комісії з біоетики (дисертація)


Молодим вченим

Положення про Премію та Стипендію Верховної Ради України 2019 року. Оновлене.

Положення про Премію Президента України зі змінами 2016 року

Правила та перелік документів здобуття стипендій Президента України та НАН України для молодих учених

Про премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим

Про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Про присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України

Перелік наукових фахових видань

Форма 26 (Список наукових робіт)

ДСТУ

ДСТУ 3008:2015 Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. (Набув чинності 01 липня 2017 р.)

Наказ МОН України 12.01.2017 р. № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації".

Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України

Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України


Порядок формування тематики (Постанова Президії НАН України № 339 від 19.12.2018)

Посилання на Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України" на сайті НАН України

Завантажити форми для запиту

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (НАН України).

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (МОН України).

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (Голосіївська РДА).


Стажування

Граничний термін наукового стажування для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів та докторантів збільшено до двох років.

Норма про дворічний строк наукового стажування була закріплена Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Завдяки ухваленим змінам дія Постанови КМУ № 411 від 13 квітня 2011 р. поширюється на наукових працівників, аспірантів та докторантів.

Нормативні документи, що регулюють умови стажування:

Відрядження

Модуль для відряджень (один аркуш, який заповнюється з двох сторін) за кордон (ZIP) та по Україні (ZIP)

Щодо звітних фінансвоих документів 2018.pdf

Інформація з ПОЛОЖЕННЯ про ведення касових операцій у національній валюті в Україні:

"3. Порядок оформлення касових операцій

3.1. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.
(пункт 3.1 глави 3 в редакції постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 277 ( z0944-05 ), із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. N 573 ( z0279-11 ) )

3.2. Касові операції, що проводяться відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", оформляються згідно з вимогами цього Закону.

3.3. Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами (додаток 2), підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.
(абзац перший пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. N 252 ( z0448-09 ) )

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Під час роботи з готівкою касири (особи, що виконують їх функції) керуються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України."


Витрати на проживання в готелі та інші витрати у відрядженні

Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат є розрахункові документи відповідно до:

а саме:

витрати на проживання підтверджуються одночасно двома документами – рахунком готелю і розрахунковою квитанцією!

витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, Ф.І.П. особи, що отримує послуги, вид отриманих послуг тощо. Печатка та підписи на документах організацій або фіз. осіб, які надають послуги з розміщення та проживання (у тому числі бронювання) – обов'язкові.


Завантажити: