Звіти

Підготовка річних звітів наукових підрозділів ІМБГ НАН України за поточний рік та робочих планів на наступний рік.

РІЧНІ ЗВІТИ наукових підрозділів за поточний рік приймаються вченим секретарем до 31 жовтня поточного року в друкованому вигляді в ОДНОМУ екземплярі за підписом наукового керівника та в електронному вигляді за адресою: mishchuk@imbg.org.ua

РОБОЧІ ПЛАНИ на наступний рік (УВАГА! Робочі плани складаються як для бюджетної тематики так і для кожного проекту конкурсної тематики, крім міжнародних грантів) - приймаються вченим секретарем до 31 жовтня поточного року в друкованому вигляді в ОДНОМУ екземплярі за підписом наукового керівника.

Списки публікацій за звітний рік надавати у складі звіту за формою 26 (у порядку: монографії, статті, тези, патенти) - приймаються вченим секретарем до 31 жовтня поточного року в друкованому вигляді в ОДНОМУ екземплярі за підписом наукового керівника.

Завантажити:

Регламент звіту з перехідної теми на Вченій раді – 15-20 хв.

Підготовка звітів із завершених бюджетних тем

ЗВІТ із завершеної бюджетної теми має бути оформлений у 1 ДРУКОВАНОМУ ЕКЗЕМПЛЯРІ . Всі Додатки до нього мають бути оформлені у 2 ДРУКОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ . Всі звітні матеріали із завершеної бюджетної теми надаються Вченому секретарю за тиждень до звітування:

 1. ЗВІТ із завершеної теми з підписами та печаткою, згідно ДСТУ.
 2. Протокол прийому та оцінки науково-дослідної роботи + Список наукових публікацій із завершеної теми за п’ять років за формою 26 http://imbg.org.ua/uk/misc/docs/ (у порядку: статті, тези, патенти) за підписом наукового керівника.

 3. Реферат Звіту про НДР.
 4. Відгуки та висновки експертів (внутрішній + зовнішній).
 5. Акти впровадження використання результатів або інші документи, які підтверджують використання результатів НДР.
 6. Документи з прийому результатів головними організаціями-замовниками або державними комісіями.
 7. Картки технічного рівня нових зразків продукції, технологічних процесів або інші документи, які визначають їх рівень.
 8. Висновки замовників/користувачів результатів роботи про можливе їх використання, якщо результати не були впроваджені в процесі виконання НДР.
 9. Довідка про об`єкти права інтелектуальної власності (Додаток 7), створені під час виконання теми наукових досліджень, та Звіт про патентні дослідження (звертатися до Солдаткіної Ірини Арнольдівни за тел.: 526-07-39, e-mail: solirina@meta.ua; 3-й поверх).
 10. Довідка про планові і фактичні витрати на науково-дослідну роботу за основними статтями витрат, кошторис (звертатися до Терещенко Людмили Євгенівни за тел.: 526-96-22; 2-й поверх).
 11. Облікова картка (ОК) та Інформаційна картка (ІК), оформлені за програмою Nddkr09 + їхній електронний варіант в текстовому форматі + Звіт на диску + Титульний лист Звіту з підписами та печаткою + Список авторів звіту про НДР з їхніми підписами (звертатися до Санченко Ольги Миколаївни за тел.: 200-03-26, e-mail: o.a.sanchenko@imbg.org.ua; 3-й поверх).
 12. Витяг з протоколу Вченої ради.
Завантажити:

Регламент звіту із завершеної теми – 25-30 хв.